Dekameron: Vindobona

/ZDENĚK OPATRNÝ/ Psal se, tuším, rok 1987. Předvánoční cesta domů z několikatýdenního studijního pobytu ve východoněmeckém Gaterslebenu, ležícím blízko Harzu, byla již zkušeně naplánována. Aby ne – v  téhle destinaci jsem byl již po několikáté, znal kraj, dopravní spojení i jeho možné záludnosti.  Tamní Institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung, pravda, neležel v horách či v kopcích. Na … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Vindobona“

Vánočně-silvestrovská soutěž!

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Milí čtenáři, redakce D-Žurnálu vyhlašuje vánočně-silvestrovskou soutěž o fotku, obrázek, kreslený vtip, slogan, citát atd., který by nejlépe vystihoval dění na UP (ale klidně i v širší společnosti) ve skoro již uplynulém roce 2020. Své návrhy posílejte, prosím, do 27.12.2020  na adresu redakce: dzurnal@protonmail.com. Vítěze vybere samozvaná porota složená ze členů redakce a … Pokračovat ve čtení „Vánočně-silvestrovská soutěž!“

Vysoce vymazlená strategie

/TOMÁŠ FÜRST/ Nemohu si pomoct, ale vedení této univerzity skutečně čím dál víc připomíná Komunistickou stranu Československa těsně před listopadem 1989. S jistou dávkou sebezapření jsem proklikal prezentaci prorektorky Marešové v rámci „představení Strategického záměru“ a poslechl si druhou půlku odpovědí na dotazy ze strany rektora. Jako jeden z asi 50 posluchačů na streamu jsem … Pokračovat ve čtení „Vysoce vymazlená strategie“

O závisti?

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Kolující zvěsti o statisícových měsíčních platech kolegů z přírodovědecké fakulty (zejména těch, kteří hodlají přejít pod Catrinu) jsem slyšela už mnohokrát, aniž bych si úvahy o nich nějak připouštěla, neboť by mohly skončit banální závistí – a závidět se nemá, ba dokonce nesmí, jak praví 10. přikázání: „nepožádáš!“. Přesto mi čísla, ke kterým … Pokračovat ve čtení „O závisti?“

Když ředitel pracoval zadarmo…

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Poté, co jsem si od rektora vyžádal zprávu z mimořádného vnitřního auditu, nestačil jsem se všeličemu divit a požádal jsem univerzitu na základě „stošestky“ o informaci o ročních mzdách ředitelů center. Proč vlastně? Na začátku roku 2020 vyzvala skupina stěžovatelů rektora UP Millera ke svolání mimořádného zasedání akademického senátu s tím, že děkan … Pokračovat ve čtení „Když ředitel pracoval zadarmo…“

Rychlá odpověď na prvotní reakci rektora

/MICHAL BOTUR/ Rektor Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnil 1.prosince svou prvotní reakci na mnou předložený návrh, kterým byl zahájen proces odvolávaní rektora univerzity. Je pozitivní, že s rektorem dokážeme čas od času najít shodu – a to dokonce i ve velmi zásadních věcech. V tomto případě jsme za jedno v tom, že probíhající diskuse testuje … Pokračovat ve čtení „Rychlá odpověď na prvotní reakci rektora“

Dekameron: Co nesezobou zimní ptáci?

/ZDENĚK OPATRNÝ/  Jak zimou zmalátnělí ptáci             sny naše krouží tam a sem.Jen kdesi v hloubce            tuší zemna níž se přistát nevyplácí.Zemztuhlou pozdním podzimemPokud se k jaru dopotácí,              pak sklidíme, co zasijemCo nesezobou zimní ptáci. Motto, možno vnímat jako vysoce aktuální pro první podzim kovicénu. Je v tom ovšem malý háček – datum vzniku je sice také podzim, leč 1984. Přesto i … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Co nesezobou zimní ptáci?“

Svéráz národní propagandy

/LUBOR KYSUČAN/ Jedna z mála věcí, k nímž se hodí doktoři filozofie, je umění propagandy. Někteří z nich dosáhli ve svém oboru takových dovedností, že byli schopni i v troskách rozbitého Berlína přesvědčovat své spoluobčany o konečném vítězství, a ještě dávno předtím svým problematickým šarmem obloudit jednu z nejhezčích a snad i nejlepších českých hereček natolik, že jejich pochybné náklonnosti … Pokračovat ve čtení „Svéráz národní propagandy“

Přejděte na protější chodník/univerzitu: padají obskurní podpěry

/TOMÁŠ FÜRST/ Před necelým rokem jsem shrnoval pro čtenáře dŽurnálu neuvěřitelnou historii zfalšovaného článku kolegů z RCPTM v časopise Nature Communications. Zbývá dopsat poslední kapitolu, protože článek byl před několika dny stažen. Stažen byl samotným kolektivem autorů velmi opatrnou formulací, která obsahuje tvrzení „… we no longer had the raw data and are thus unable … Pokračovat ve čtení „Přejděte na protější chodník/univerzitu: padají obskurní podpěry“

„Jak peníz tiše položený slepci…“

/JIŘÍ FIALA/ Přečetl jsem si s potěšením poslední příspěvek Inge Žumpy Fialové v Diskusním žurnálu o dění na UP v Olomouci nazvaný Proč se FF nepřipojila k výzvě odvolat rektora?. Opět je zřejmo, že peníze jsou tou nejprioritnější prioritou, ale i další důvody onoho nepřipojení se nikoli FF UP en bloc, leč toliko jejího akademického senátu, … Pokračovat ve čtení „„Jak peníz tiše položený slepci…““

Jak DEZA spáchala „útok“ sama na sebe aneb znovu o důvěryhodnosti prohlášení této firmy

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Jak se zdá, utahování smyčky kolem pachatele otravy řeky Bečvy z 20. září tohoto roku se ze strany státních institucí poněkud zadrhlo. Ano, všichni s napětím „čekáme na Godota“ – posudek soudního znalce, jenž byl symbolicky přislíben nejpozději na den tříměsíčního výročí otravy. To však nebrání tomu, abychom si stále a znovu nekladli otázky, které … Pokračovat ve čtení „Jak DEZA spáchala „útok“ sama na sebe aneb znovu o důvěryhodnosti prohlášení této firmy“

Proč se FF nepřipojila k výzvě odvolat rektora?

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Na zasedání AS FF UP se dne 18.11.20 probíral návrh AS PřF na odvolání rektora. Jak píše jeden ze senátorů, Michal Nguyen na svém profilu na facebooku [1] „dle mého očekávání senát fakulty (tento návrh) nepodpořil,“ nýbrž navrhl, „abychom hledali jiné řešení současnésituace“ [2]. Proč „dle očekávání“? Dalo se takové usnesení AS … Pokračovat ve čtení „Proč se FF nepřipojila k výzvě odvolat rektora?“

Šaškárna

/IVO JIRÁSEK/ S laskavým svolením autora převtato z UP Relfexe. Šašek jako mistr žertů uměl své pány vždycky především pobavit svým povedeným klaunským vystupováním. Poslání této komické figury však nespočívalo pouze v kejklířských kouscích a komických fraškách. Opravdu povedený šašek býval i jakýmsi rádcem, protože vtip dovedně propojoval s důvtipem, tedy svéráznou podobou moudrosti. Proto … Pokračovat ve čtení „Šaškárna“

Reakce vedení UP na vnitřní audit

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Musím říct, že tentokrát se mi skoro chce vedení UP pochválit za to, jakou si dalo práci s rozborem vnitřního auditu, a že tento rozbor zveřejnilo. Před D-Žurnálem a UP-Reflexí by se nic takového patrně nestalo. Pravda, konstelace je to podivná, ba asi nevídaná: Já vnímám funkci a roli vnitřního auditu (který je … Pokračovat ve čtení „Reakce vedení UP na vnitřní audit“

Bratři v žumpě

/TOMÁŠ FÜRST/ Při četbě nového článku na dŽurnálu jsem si uvědomil, že jednou za čas se hodí připomenout, kde se vzalo prostřední jméno Ingeborg „Žumpy“ Fialové. Vzniklo tak, že pan rektor na zasedání akademického senátu v prosinci loňského roku nazval dŽurnál „žumpou“. Včera získala jeho magnificence důležitého spojence ve svém přístupu k diskusi – premiér … Pokračovat ve čtení „Bratři v žumpě“

Odvoláme si rektora?

/INGEBORG žUMPA FIALOVÁ/ Usnesení akademického senátu Přírodovědecké fakulty („Akademický senát PřF UP ukládá předsedovi AS PřF, aby informoval akademické senáty fakult UP o záměru zahájit proces odvolávání rektora UP a posléze ve smyslu Jednacího řádu AS UP (…) podal návrh na odvolání rektora Univerzity Palackého“ [1]) vyvolalo kupodivu velmi málo reakcí: Jeden článek na D-Žurnálu [2], dva články … Pokračovat ve čtení „Odvoláme si rektora?“

Hanácké impíčment

/TOMÁŠ FÜRST/ Od Ludvíka Vaculíka jsem se naučil, že když je problém příliš složitý, je třeba jej čestně zjednodušit. Sdílím všechny důvody odvolání rektora, které uvádí Michal Botur ve svém článku i jeho obsáhlé příloze. Přesto se domnívám, že je třeba vše shrnout do jasné a srozumitelné teze, kterou lze vysvětlit každému, uvnitř i vně … Pokračovat ve čtení „Hanácké impíčment“

Proč navrhuji odvolat rektora Univerzity Palackého

/MICHAL BOTUR/ Na včerejším zasedání podpořil [1] Akademický senát Přírodovědecké fakulty návrh zahájit proces odvolání rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera. Přečiny a fauly současného vedení jsou akademické veřejnosti známy, ale často slýchám otázku: „Proč právě nyní?“ Proč navrhujeme odvolat rektora v okamžiku, kdy klíčová jednání o CATRINě začala konečně probíhat pod záštitou děkanů? Dovolím si nyní, … Pokračovat ve čtení „Proč navrhuji odvolat rektora Univerzity Palackého“

Na Hromnice, s přesností jedné hodiny, nastane slunovrat

/DALIBOR ŠTYS/ Blíží se zimní slunovrat. Ujišťuji Vás, že když už od 10. listopadu budeme silně bubnovat, dny se začnou po 21. prosinci prodlužovat. Pokud budeme ovšem zkoumat délku dne s přesností 1 hodina, budeme o tom, že nastal slunovrat, přesvědčeni až na Hromnice. To si pěkně zabubnujeme. Dokud máme jen svoji imunitu a virus, … Pokračovat ve čtení „Na Hromnice, s přesností jedné hodiny, nastane slunovrat“

Odpověď na stanovisko vedení společnosti DEZA

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Firma DEZA zveřejnila 16.10. 2020 na svém webu text „Reakce na polemiku doc. Marka Petřivalského“ (zdroj: Reakce na polemiku doc. Marka Petřivalského), ve kterém se podepsané „vedení společnosti“ vyjadřuje k mým článkům věnovaným kyanidové otravě řeky Bečvy,  zveřejněným na diskuzním fóru DŽurnál. Stanovisko vedení společnosti DEZA vychází z dojmu, že jsem měl chtít „natolik vidět … Pokračovat ve čtení „Odpověď na stanovisko vedení společnosti DEZA“

Rektorova senátní zdravice digitálními ústy paní prorektorky

/TOMÁŠ FÜRST/ Na posledním zasedání velkého senátu přečetla prorektorka Marešová zdravici od pana rektora, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Zdravice mi přišla v mnoha ohledech pozoruhodná, proto jsem požádal kolegyni Marešovou, jestli by mi poskytla její písemnou verzi, případně ji někde zveřejnila, aby akademická obec nebyla o myšlenky pana rektora ochuzena. Paní prorektorka moji … Pokračovat ve čtení „Rektorova senátní zdravice digitálními ústy paní prorektorky“

Nejdivnější věc na světě

/TOMÁŠ FÜRST/ Na zasedání AS UP děkan Kubala prohlásil, že při právě probíhající inventarizaci majetku zjistil, že Ivo Frébort – bývalý děkan a dlouhodobý ředitel Centra Reogionu Haná – nechal během prázdnin přepsat v evidenci majetku některé přístroje a další položky z lidí, kteří avizovali, že nechtějí do Catrin, na lidi, co tam chtějí. Měl … Pokračovat ve čtení „Nejdivnější věc na světě“

A Short Comment on the Angewandte Essay Affair

/TAMÁS VISI/ There are two documents on my desk: an official statement of the journal Angewandte Chemie stating that a recent paper by Professor Hudlický has been withdrawn from publication as “[t]he opinions expressed in this essay do not reflect our values of fairness, trustworthiness and social awareness.” This statement emphasizes that “diversity of opinion … Pokračovat ve čtení „A Short Comment on the Angewandte Essay Affair“

DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část II)

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ V první části článku jsem se snažil shrnout nesrovnalosti mezi prohlášeními zástupců firmy DEZA a dostupnými informacemi o procesech odstraňování kyanidů z odpadních vod v areálu této firmy ve Valašském Meziříčí. Nejsem jistě jediný, kdo na tyto problémy upozorňuje – některé z těchto okolností se již objevily např. v článku „Babišova Deza: tikající ekologická bomba?!“ na webu … Pokračovat ve čtení „DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část II)“

DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část I)

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Katastrofická otrava řeky Bečvy a následné hledání příčin a viníka této ekologické katastrofy nenechává klidným nejen obyvatele měst a vesnic podél otrávené řeky. Vzhledem k místu, kde byl úhyn ryb pozorován nejdříve, v úseku pod Valašským Meziříčím, se již od počátku pátrání po zdroji znečištění dostal do středu pozornosti areál firmy DEZA, náležející mezi největší znečišťovatele … Pokračovat ve čtení „DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část I)“