ROH

/TOMÁŠ FÜRST/ Kdysi bývalo právo rudé, demokracie lidová a republika socialistická. Obecně se tehdy rozumělo tomu, že smyslem přívlastku je otočit význam příslušného substantiva ve svůj opak. Odborové hnutí bylo tehdy revoluční. Kamarád mi vyprávěl, že ubrousky ukradené z této organizace dávaly jeho děti při prostírání stolu vždy do rohů, protože si na nich přečetly, že … Pokračovat ve čtení „ROH“

„Vítězný odborářský leden 2020“

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Den 6. leden 2020 vejde do historie spravedlivého boje třídního na Univerzitě Palackého jako den vítězství a zúčtování s reakcionářskými odborářskými předáky, kteří svými hanebnými postoji bránili dalšímu postupu revolučních sil naší lidové univerzity. Zpátečnické, rozvracečské síly vedené agenty cizáckých imperialistů nechtěly po osvobození naší univerzity připustit, aby náš pracující lid vládnoucí pseudohumanistický řád … Pokračovat ve čtení „„Vítězný odborářský leden 2020““

Ucho

(s vyhlášením literární soutěže!) /INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Prolog (viz text Michala Botura z D-Žurnálu) Dne 5. června 2019 doc. Pavel Tuček v kavárně nahrál hodinu a 33 minut trvající rozhovor mezi svým bratrem doc. Jiřím Tučkem a děkanem PřF UP doc. Martinem Kubalou. Nahrávku pořídil tajně, aniž by o tom informoval doc. Kubalu a požádal ho o … Pokračovat ve čtení „Ucho“

V rychlosti: Nahrávka, která bude projednávána na mimořádném zasedání Akademického senátu UP

/MICHAL BOTUR/ Protože se momentálně odehrává na Univerzitě Palackého mnoho složitě provázaných událostí současně, které nedokážeme v rychlosti systematicky zpracovávat, dovolujeme si zavést nový formát příspěvků, který jsme nazvali „V rychlosti“ a jehož účelem je krátce a věcně informovat o aktualitách. Doc. Pavel Tuček disponuje tajně pořízenou hodinu a 33 minut trvající nahrávkou rozhovoru mezi svým bratrem … Pokračovat ve čtení „V rychlosti: Nahrávka, která bude projednávána na mimořádném zasedání Akademického senátu UP“

Politika či apokalypsa?

/TOMÁŠ FÜRST/ Myslím, že to byl Václav Bělohradský, kdo kdysi rozdělil problémy ve veřejné sféře na politické a apokalyptické. Politickým problémem je třeba výše daní – lze o ní jednat, levice může požadovat trochu vyšší, pravice trochu nižší, po volbách se dohodnou na nějakém kompromisu. Ani jedna ze stran nemá pocit, že ústupek rovná se … Pokračovat ve čtení „Politika či apokalypsa?“

Kdo zachrání university před sebou samými? Prezident republiky

/DALIBOR ŠTYS/ Jsem upřímně přesvědčen, že tímto příspěvkem ztratím veškeré sympatie tech, kteří si doposud mysleli, že stojím na jejich straně. Ale, řečeno s kolegou Lutherem, „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“  Ve svém starším článku jsem rozebíral  vývoj způsobu udělování profesorských titulů v českých zemích a spolu s tím vývoj řízení univerzit. Zjednodušeně řečeno, rakouský císař, Masaryk … Pokračovat ve čtení „Kdo zachrání university před sebou samými? Prezident republiky“

Vánoční poselství

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Po jednání akademického senátu 11. 12. 2019 jsme se zřejmě ocitli na konci dalšího, snad už předposledního, aktu dramatu s titulem Catrina. Před začátkem posledního aktu se sluší rekapitulovat. Co tu tedy dosud máme? 1. Zničené mezilidské vztahy a pracovní kolektivy: kolegové, kteří si ještě donedávna vážili jeden druhého (anebo se alespoň navzájem zdravili a byli schopni spolupracovat), … Pokračovat ve čtení „Vánoční poselství“

Jsem rozladěn

/SVATOPLUK RIEGER/ Od chvíle, kdy jsem v červnu doc. Boturovi vysvětloval, jak pracuje systém vykazování a kontrol publikačních aktivit, pečlivě sleduji stránky tohoto fóra. Jsem jen běžný důchodce, ale protože jsem naši přírodovědeckou fakultu vystudoval a pak většinu aktivního věku strávil pod křídly naší Alma mater, není mi lhostejné, co se na ní v dnešní době děje. … Pokračovat ve čtení „Jsem rozladěn“

Propaganda a dvojí typ diskuze

/BOHUMIL TRÁVNÍČEK/ Pan kolega Ivo Jirásek na stránkách D-žurnálu publikoval zdařilou analýzu užívání pojmu „excelence“ na Univerzitě Palackého. Termín „excelence“ je v tomto kontextu patrně možno vnímat především jako jeden ze současných nástrojů propagandy při „soutěžení“ (méně eufemisticky „boji“) o prostředky. Zdá se však, že současní manažeři vědy a vzdělanosti termín „propaganda“ nemají příliš v lásce, … Pokračovat ve čtení „Propaganda a dvojí typ diskuze“

Filtrace dat a obrázky v Nature Communications

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Dlouho jsem se pokoušel zreprodukovat filtrační proces, který by vedl od naměřených dat k takové podobě obrázků, jaká je prezentována v diskutovaném článku v Nature Communications. Této problematice jsem se věnoval zde , zde a zde. Postupně jsem dospěl k závěru, že něco takového pomocí běžných filtračních postupů není možné. V příloze jsou shrnuté argumenty, … Pokračovat ve čtení „Filtrace dat a obrázky v Nature Communications“