Investice do excelence

/TOMÁŠ FÜRST/ Dle Zákona o svobodném přístupu k informacím jsem požádal Univerzitu Palackého o anonymizovaný seznam zaměstnanců Catrin, výši jejich úvazků a celkovou hrubou mzdu (včetně odměn, příplatků a osobních ohodnocení), která byla každému vyplacena za rok 2021. Informace jsem dostal ve formě několika tabulek naskenovaných do PDF dokumentu, ale po pár desítkách minut přepisování … Pokračovat ve čtení „Investice do excelence“

Soutěž o nové motto!

/INGEBORG FIALOVÁ/ Už několik čtenářů dŽurnálu nás žádalo, abychom z jeho záhlaví odstranili vzletná slova bývalého rektora Millera a nahradili je něčím lepším. „Univerzity by měly být garanty nezkresleného informačního toku a nabízet akademické obci i veřejnosti snadno dostupné, srozumitelné aktuality jako možnou protiváhu obrovskému množství bulvárních či zkreslených zpráv, kterými je dnešní společnost zaplavena.“ Tehdy, … Pokračovat ve čtení „Soutěž o nové motto!“

Hodnocení vědy očima humáčského staromilce

/INGEBORG FIALOVÁ/ Zamýšlím-li se nad současným hodnocením vědeckých výkonů z hlediska humanitních (a částečně i společenských) věd, pak nemohu začít jinak než konstatováním, že už úvodní premisa je bazálně chybná, totiž ta, že zde má kvantita (počet výstupů, počet ohlasů, citací, recenzí) jakoukoli souvislost s jejich kvalitou, vůbec s duchem a pojmem humanitní vědy. Humanitní vědec potřebuje bádat … Pokračovat ve čtení „Hodnocení vědy očima humáčského staromilce“

Klatba

/INGEBORG FIALOVÁ/ Udělováním „cen za přínos v rozvoji oborů vyučovaných v konviktu začaly 4. listopadu v Kapli Božího Těla UC UP oslavy, věnované uplynulému dvacetiletí od rekonstrukce dřívějšího jezuitského konviktu v unikátní prostor zvaný Umělecké centrum UP“.[1] Nejprve se ovšem vzpomínalo, jak to tehdy bylo, jak rektor Jařab koupil zcela zchátralou, před staletími ovšem nejhonosnější budovu jezuitské univerzity od československé armády za … Pokračovat ve čtení „Klatba“

Dementi dementi

/INGEBORG FIALOVÁ/ Na mou noticku reagoval pan rektor na UPReflexi takto: „Vážená paní kolegyně,informace o setkání s emeritními magnificencemi neměla v žádném případě vzbuzovat další vášně, měla vyznívat spíše konejšivě a k tomu měla přispět i zvolená rétorika. Když jsme na setkání s mými předchůdci o současné situaci na UP hovořili, vnímal jsem lítost zúčastněných … Pokračovat ve čtení „Dementi dementi“

Dementi

/INGEBORG FIALOVÁ/ V univerzitním Žurnálu se objevila noticka o tom, že rektor Procházka pozval k poradě všechny emeritní magnificence od roku 1989.[1] Redaktor(ka) pak uprostřed článku cituje (?) M. Procházku, který tvrdí, že „všichni vyjádřili politování nad komplikovanými mezilidskými vztahy na těchto univerzitních jednotkách [PřF a Catrin], v nichž vidí hlavní příčinu současných potíží“. Ze spolehlivých zdrojů vím a mám … Pokračovat ve čtení „Dementi“

Reductio ad ministrum

/TOMÁŠ FÜRST/ aneb ministr neministr nesouhlasí s právním názorem svého ministerstva, což na něm – tedy názoru i ministrovi – nic nemění. Na ministerstvu tělocviku je veselo. Právníci MŠMT zřejmě umějí číst zákony, takže když jsme se jich zdvořile zeptali, jestli může rektor vyhodit děkana z práce, tak nám laskavě sdělili, že samozřejmě nikoliv. Viz … Pokračovat ve čtení „Reductio ad ministrum“

Další kapitola rozvodu po italsku

/INGEBORG FIALOVÁ/ Další kapitola rozvodu po italsku Situace na UP dospěla k dalšímu, patrně ale ještě zdaleka ne vrcholnému bodu paralýzy: Rektor propustil děkana PřF, což byl ovšem (patrně) nezákonný krok, takže (patrně) není platný; odvolat ho nemůže, dokud mu to neschválí senát; senát univerzity mu to schválit nemůže, dokud to neprojedná senát příslušné fakulty; … Pokračovat ve čtení „Další kapitola rozvodu po italsku“

Otvorený list Akademickému senátu UP

/JURAJ MACKO/ Vážené členky a vážení členovia akademického senátu UP dovoľte mi začať krátkym príbehom: „Keď prišli po komunistov, mlčal som, lebo som nebol komunistom.Keď prišli po sociálnych demokratov, mlčal som, lebo som nebol sociálnym demokratom. Keď prišli po odborárov, mlčal som, lebo som nebol odborárom. Potom prišli po mňa, zrazu nebolo nikoho, kto by … Pokračovat ve čtení „Otvorený list Akademickému senátu UP“

Proslov k senátorům Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

/MARTIN KUBALA/ Vážení senátoři, celá pseudokauza, v níž jsem opět nedobrovolně hlavním aktérem, je opět vyvolaná účelovou dezinterpretací a veřejnou skandalizací části mé výpovědi u soudu s prof. Zbořilem, kde hájím zájmy univerzity a konstrukcí naprosto nepodložených či hypotetických situací, které však nikdy nenastaly.  Skutečnost, že pan rektor nejenže se neohradil proti veřejně šířeným nesmyslům, ale ještě … Pokračovat ve čtení „Proslov k senátorům Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci“

Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci

/MARTIN SCHLOSSAREK, MIROSLAV SYROVÁTKA/ Vážený pane rektore, stejně jako mnoho dalších zaměstnanců univerzity sledujeme dění okolo výpovědi a následného pokusu o odvolání děkana PřF Martina Kubaly. Tak jako mnozí další, i my jsme znepokojení Vašim pojetím spravedlnosti i mlčením, kterým přecházíte procesní otázky, které opakovaně zaznívají mimo jiné na diskusní platformě univerzity (UP Reflexe). Po … Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci“

Palacký pláče…

/IAVANKA FELLNEROVÁ/ Ptáte se proč? Prý protože po překonání předchozí proradné pandemie, přes pláč Putinem ponížených, prý pořád postrádáme pokoru, podléháme pokrytectví, ponižujeme poctivé, pliváme po přátelích…prý Přírodu pohlcuje proradný, palčivý problém…Přírodou prý prosakuje pandemie pochybností, polopravd, politikaření… Pandořina „pokladnice“ poodhalila pekelná poselství, prohnilé paláce, pohrdání právem, pochlebování přemocným, pochybnosti právního posouzení paragrafů, políčky pravidlům, … Pokračovat ve čtení „Palacký pláče…“

Zemřel Josef Tillich

/MARTIN ŠTAINER/ V sobotu dopoledne jsem musel pro oční kapky do lékárny. Od pátečního večera, kdy jsem se dověděl tu smutnou zprávu, jsem se sice snažil ovládnout nutkání k pláči, ale nešlo to. Stalo se mi to poprvé… A to jsem věděl, že na tu zprávu nebudu už dlouho čekat. Jenomže, jak se mám smířit s tím, že … Pokračovat ve čtení „Zemřel Josef Tillich“

Dodatek pro čtenáře detektivek

/INGEBORG FIALOVÁ/ Za nešvar považuji různé dodatky, epilogy a závěrečná slova autora přivěšená za ukončený děj románu, z nichž se (v případě detektivky) nejčastěji dozvídáme, kam a s jakými poctami byla pohřbena rozčtvrcená mrtvola, kolik desítek let natvrdo dostal hnusný vrah a koho si vzala za muže neohrožená komisařka. Nemám na to sice přesnou statistiku, ale zkušenost … Pokračovat ve čtení „Dodatek pro čtenáře detektivek“

Skoupil ven, Skoupil sem

/INGEBORG FIALOVÁ/ Aniž o tom byla akademická obec jakkoli informována (následně, neřku-li dopředu), byl 30.9. 2022 formou „neplacené dovolené“ rektorem suspendován z místa ředitele CVT David Skoupil.[1] Bylo to tři dny předtím než byla předána výpověď děkanovi PřF Martinu Kubalovi a oba akty zvůle spolu zjevně souvisejí. Rektor svůj krok sice nijak nezdůvodnil, logika věci ale praví, že David … Pokračovat ve čtení „Skoupil ven, Skoupil sem“

Otevřený dopis pro DS

/JIŘÍ TESAŘÍK/ Nazdar Davide, tak nám uplynul týden a já si tak v duchu představuju, že Ti píšu na dovolenou do Chorvatska na nějaký ten Tvůj oblíbený ostrůvek, co nevím furt, jak se jmenuje, jak je všechno v naprostým pořádku, aplikace se píší, servery běží, schůzky se svolávají a konají, karty se vydávají, systémy systémují, Internety internetují, … Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis pro DS“

Otevřený dopis

/JAN STEHLÍK/ Vaše Magnificence pane rektore,  předevčírem večer jsem se se zármutkem dočetl o Vašem rozhodnutí odvolati děkana Kubalu. A zjištění mne velmi zarazilo, stejně jako asi všechny ostatní.  Nevím, zda existuje příčinná souvislost s krizí ohledně CATRIN, ale i kdyby zde ve skutečnosti nebyla, všichni ji vidí. Nikde jsem nenašel přesné zdůvodnění odvolání pana … Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis“

Výpověď podle Gardnera

/INGEBORG FIALOVÁ/ Michal Botur svůj informativně-úvahový článek o výpovědi pro Martina Kubalu tituluje „Rozumíte tomu někdo?“ Jistěže ano! Odpověděla jsem mu ihned tímto článkem, který jsem dokončila předevčírem, ještě předtím, než se zde objevil popis událostí z pera Martina Kubaly. Martin Kubala jen potvrdil mé literárně inspirované domněnky. Tím můj článek sice ztrácí na objevnosti, přesto … Pokračovat ve čtení „Výpověď podle Gardnera“

Děkan Přf Martin Kubala: S výtkami rektora nesouhlasím, u soudu hájím fakultu a univerzitu

/MARTIN KUBALA/ Převzato ze stránky www.prf.upol.cz. Vyjádření k výpovědi z pracovního poměru V pondělí ráno před zasedáním VR UP mě pan rektor společně s pány Malackou, Tomáškem a Bendou poctil předáním výpovědí z pracovního poměru k 31.12.2022. Samotný akt považuji za zmatečný, neboť děkan je do funkce jmenován, a odvolán může být jen zákonem vymezenou procedurou, kterou rektor zjevně neaplikuje. Pokud … Pokračovat ve čtení „Děkan Přf Martin Kubala: S výtkami rektora nesouhlasím, u soudu hájím fakultu a univerzitu“

Rozumíte tomu někdo?

/MICHAL BOTUR/ Rektor UP Martin Procházka dal 3. 10. 2022 výpověď děkanovi Přírodovědecké fakulty UP Martinu Kubalovi. To vše v extrémně vypjatém okamžiku, kdy se rektorovi proti vyhozenému děkanovi nepodařilo prosadit návrh dělení majetku a děkan má ve svém konání zjevně mimořádnou podporu akademické obce své fakulty. Chci se zamyslet nad formou učiněného aktu, nad důvody … Pokračovat ve čtení „Rozumíte tomu někdo?“

Chucpe na druhou aneb falsifikátoři dat obsazují Etickou komisi

/TOMÁŠ FÜRST/ Slavná novodobá historie Etické komise UP začala tím, že komise odsoudila mě za to, že jsem veřejně vykecal, že se na naší universitě falšují data a provádějí jiné nepravosti. Předmětem stížnosti jakéhosi kolegy Jelínka (kterého jsem nikdy neviděl a který moje udání patrně dostal jako stranický úkol od svých nadřízených) byl tento můj text na … Pokračovat ve čtení „Chucpe na druhou aneb falsifikátoři dat obsazují Etickou komisi“

Reakce diváka

/MARTIN ŠTAINER/ Pár dnů mi to trvalo, než jsem si po částech prohlédl dlouhý záznam zasedání Akademického senátu UP ze dne 21. září 2022. Několik bodů mi z toho všeho zůstává v hlavě, tak se o ně zkusím podělit. 1. Panu rektorovi vůbec nezávidím situaci, do které se sám zamotal. Když nastupoval do svého úřadu, doufal jsem, že … Pokračovat ve čtení „Reakce diváka“

Senátní reflexe

/TOMÁŠ FÜRST/ Zasedání akademického senátu ve středu 21. září si zaslouží pár řádků reflexe. Paměť je ošidná a za pár dnů bude možná celkový pocit jiný, než je dnes. Nabízím tedy pár svých postřehů. 1. Hlavním pozorováním ze včerejška pro mě je hluboká, nefalšovaná a zcela iracionální averze, kterou asi tak polovina senátorů chová vůči … Pokračovat ve čtení „Senátní reflexe“