Catrin 2.0?

/TOMÁŠ FÜRST/

V době, kdy píšu tento text, není jasné, jestli Akademický senát schválí násilné odnětí téměř třiceti procent majetku Přírodovědecké fakulty a jeho odevzdání do rukou spolku, který je zodpovědný na největší skandál s falšováním vědeckých dat v novodobé české historii. Škoda univerzitě způsobená nezvládnutým vznikem vysokoškolského ústavu je obrovská a bude zřejmě dále růst. 

Na tuto velkolepou „integraci vědeckých kapacit“ ještě ani nesedl prach a na obzoru se rýsuje další potenciální přízrak – Catrin 2.0. Není to tak dávno, co byl po protestech veřejnosti a žalobě zastaven kontroverzní projekt záboru desítek hektarů zemědělské půdy v Hněvotíně [1–5]. Univerzita Palackého v něm měla být jedním z klíčových hráčů, a ačkoliv se tehdejší návrh odvolával na staré memorandum z roku 2012 [6], tehdejší rektor Miller před třemi lety marně pátral po tom, kdo konkrétně z univerzity má vlastně zájem na realizaci tohoto projektu. Vrabci ze střechy mi v zobáčku přinesli mimořádně zajímavé dokumenty [7–10] ukazující, že za zdmi olomoucké radnice krátce po rozsudku začalo nové kolo jednání o znovuoživení tohoto projektu. Dle těchto dokumentů se zdá, že prorektor Malacka spolu z Mariánem Hajdúchem z CATRIN domlouvají vznik Národního biomedicínského a biotechnologického parku, pro jehož umístění připadá do úvahy nejen původní hněvotínská lokalita, ale i některé z olomouckých brownfieldů. Což o to, pěstovat biotechnologie je jistě záslužné, nicméně po předchozích zkušenostech s manažerskými kompetencemi na rektorátě a morálně-volními vlastnostmi pracovníků CATRIN si myslím, že je třeba velké obezřetnosti a záležitost si zaslouží poměrně rozsáhlou debatu (na univerzitě i vně ní) o tom, jaké mohou být pro univerzitu přínosy a jaká rizika. Proto mám následujících několik otázek.

  1. Ví akademická obec, že se chystá zase nějaká „integrace výzkumných kapacit“? Ačkoliv jednání jsou vedena už rok, nenalezl jsem v zápisech z Akademického senátu či porad rektora s děkany žádnou zmínku o projednávání tohoto projektu. Jak je tedy možné, že Michal Malacka deklaruje, že UP projekt podporuje? Nehrozí v souvislosti s jeho kandidaturou do senátu či zastupitelstva, že se brzy ocitne ve střetu zájmů?
  2. Koho v jednáních zastupuje Marián Hajdúch?
  3.  Souvisí tato akce nějak s výstavbou budovy VTP-D na Envelopě prosazovanou taktéž prorektorem Malackou, jejíž poměr nákladů a benefitů pro univerzitu je taktéž obestřen tajemstvím?
  4. Už je rozhodnuto, ze které fakulty se tentokrát odcizí majetek, který se „integruje“ do biotechnologického parku? Je možné, že z naší fakulty už za týden nebude co integrovat. Takže to bude lékařská fakulta? Její děkan to ví? 
  5. Umí někdo odhadnout náklady a přínosy celé akce pro UP? Rektorát je po dvouleté mimorozpočtové podpoře našich excelentů na mizině a valí se na nás zásadní zvýšení cen energií, na které nemáme.

Znovu opakuji, že je to možná chvályhodný a veskrze rozumný projekt, ale jasné odpovědi na výše uvedené otázky by mě významně uklidnily.

Reference

[1] https://www.proolomouc.cz/existuje-projekt-narodniho-biomedicinskeho-a-biotechnologickeho-parku/

[2] https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/hnevotin-bude-zalovat-kraj-kvuli-zaboru-pudy-pro-technologicky-park-20191009.html

[3] https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/hnevotin-puda-narodni-biomedicinske-a-biotechnologicke-centrum-olomouc.html

[4] https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-hnevotin-orna-puda-strategicka-zona-vedecky-park-dokumenty-podklady.A180817_421481_olomouc-zpravy_stk

[5] https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/hnevotin-biomedicinske-centrum-puda-zabor-olomoucky-kraj.A210308_142351_olomouc-zpravy_dik

[6] memorandum

[7] zapis1

[8] zapis2

[9] zapis3

[10] zapis4