Zrcadlo u Otyepků

/TOMÁŠ FÜRST/ Na zpravodajském portále Hospodářské komory lze najít mimořádně zajímavý rozhovor s Michalem Otyepkou. Kolega Otyepka v něm reaguje na otázku ohledně důvěry v členy svého vědeckého týmu takto: „Musíme důsledně vést laboratorní deník a uchovávat zjištěná data, aby někde něco nezapadlo nebo aby někdo výsledky trochu neupravil. V našem oboru máme výhodu, že když vyvineme … Pokračovat ve čtení „Zrcadlo u Otyepků“

O headhuntigu neboli headhunterství

/JIŘÍ FIALA/ Volná pracovní místa se obsazují různými cestami – už v časech antického Říma se tak dělo mj. na základě příbuzenských vazeb, tedy prostřednictvím tzv. nepotismu (lat „nepos“ – synovec). Na Univerzitě Palackého v Olomouci se obsazování míst akademických pracovníků děje na základě vnitřního předpisu, jenž nese název Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity … Pokračovat ve čtení „O headhuntigu neboli headhunterství“

Cena města Olomouce a cenzura

/JIŘÍ FIALA/ Ve čtvrtek 2. června 2022 byla prof. PhDr. Inge Fialové-Fürst, Dr., člence katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, udělena Zastupitelstvem města Olomouce Cena města Olomouce za rok 2021 v oblasti Věda a výzkum. [1] Stalo se tak na základě návrhu zaslaného odboru kultury Magistrátu města Olomouce Mgr. Ivanou Cahovou, Ph.D., vedoucí Centra judaistických … Pokračovat ve čtení „Cena města Olomouce a cenzura“

Následky tematizace tematiky záchodů na UP

/JIŘÍ FIALA/ Jak to vypadá, svým příspěvkem v Diskusním žurnálu o dění na UP v Olomouci, nazvaném Za vyšší level záchodové kultury na UP, z 23. května 2022 [1] jsem šlápl taknějak vedle… Sám Mgr. Michal Nguyen, student 2. ročníku doktorského studia oboru Historické vědy na FF UP, člen Studentské komory Rady vysokých škol a studentský místopředseda Senátu … Pokračovat ve čtení „Následky tematizace tematiky záchodů na UP“

Za vyšší level záchodové kultury na UP!

/JIŘÍ FIALA/  V Zápise č. 22/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. dubna 2022 stojí toto: M. Nguyen, místopředseda AS UP Reaguje na zápis z březnového jednání KUUP, kde byl podchycen příspěvek paní kvestorky týkající se požadavku studentské kurie na vytvoření podmínek pro zásobování hygienickými potřebami pro ženy apod. Jde o obecný podnět ze … Pokračovat ve čtení „Za vyšší level záchodové kultury na UP!“

Reakce na komentář k otevřenému dopisu rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci

/MARTIN KUBALA/ Poznámka redakce: Na serveru vedavyzkum.cz byl publikován komentář p. Navaříka k Otevřenému dopisu rektorovi UP, který obsahoval značné množství ataků vůči děkanovi PřF UP, ačkoliv tento nebyl signatářem dopisu. S ohledem na to, že redakce vedavyzkum.cz děkanovi PřF neumožnila publikovat jeho odpověď, s tím, že se nadále nehodlá zabývat interními problémy Univerzity Palackeho, … Pokračovat ve čtení „Reakce na komentář k otevřenému dopisu rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci“

Hlava v písku

/MICHAL BOTUR/ Univerzitu Palackého opět dohání její chronická neschopnost zaujmout stanovisko k jejím etickým kauzám, takže jí tyto kauzy budou ubližovat zas a znova, dokud se akademická obec neodnaučí k nim chronicky mlčet a neosmělí se konečně vytvořit si a vyslovit nějaký názor.  Stojaté vody hanáckých rybníků tentokrát rozfoukal otevřený dopis osobností české vědy adresovaný Martinu Procházkovi, … Pokračovat ve čtení „Hlava v písku“

Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. Martinu Procházkovi

Na vědomí:  Česká konference rektorů; Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Petr Gazdík  Vážený pane rektore, již několik let se znepokojením sledujeme události na Univerzitě Palackého v Olomouci v souvislosti s případy závažného porušování etiky vědecké práce a konfliktem ohledně vzniku a fungování vysokoškolského ústavu CATRIN, jehož některých pracovníků se ona etická pochybení přímo týkají. V … Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. Martinu Procházkovi“

Studentský výlet na Svatý Kopeček 3. května 1848

/JIŘÍ FIALA/ Dočetl jsem se v Žurnálu Online / Zpravodajství z univerzity 11. dubna 2022, že „olomoucký majáles chystá dvoudenní oslavu 10. narozenin“, a to 24. a 25. května letošního roku. Vzniká tak příležitost připomenout něco z historie této studentské veselice – učinil jsem tak již před časem v bůhvíproč zaniklém blogu Žurnálu Online [1], nyní hodlám pojednat … Pokračovat ve čtení „Studentský výlet na Svatý Kopeček 3. května 1848“

Etické podání na Michala Botura

/MICHAL BOTUR/ Kolega Jakub Navařík na mě jménem ZO VOS CATRIN a se souhlasem kolegů Ivo Fréborta a Pavla Hobzy podal podnět k Etické komisi UP pro „Podezření na závažné porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů Univerzity Palackého v Olomouci.“ Protože podání na senátora AS UP a AS PřF UP má svou závažnost, zveřejňuji jak … Pokračovat ve čtení „Etické podání na Michala Botura“

Všichni budem mít všechno dohromady!

/TOMÁŠ FÜRST/ Na posledním zasedání akademického senátu potvrdil Michal Otyepka, že okupace budov a přístrojů Přírodovědecké fakulty ze strany vzbouřenců [1] na Catrině je nelegální. Jaká hrůza – něco takového by totiž nikoho na Univerzitě nenapadlo ani v nejhorším snu. Naštěstí bdělí rektorátní právníci začali situaci okamžitě studovat a připravili rektorovi „příkaz“ [2], který celý problém … Pokračovat ve čtení „Všichni budem mít všechno dohromady!“

Absurdní výjevy

/MARTIN KUBALA/ Prolog: Nevím, zda to byl sen, či jiná forma mimosmyslového zážitku. Ocitám se na nějakém zřejmě důležitém shromáždění, sedí tam velké množství lidí, oslovují se vznešenými tituly, mluví uhlazeně a tváří se důstojně. Možná jsem se stal součástí nějakého divadelního představení, žánrem si nejsem jistý, snad absurdní drama nebo groteska, není jasné, zda … Pokračovat ve čtení „Absurdní výjevy“

Tříska v oku bratra jeho

/TOMÁŠ FÜRST/ Vědecká rada Akademie věd se pustila do vytahování třísky v oku Mendelovy university, kterou tam zaťal kolega Adam svoji kreativní výtvarnou činností, o které píšeme zde. Vědecká rada se usnesla, že: 1. Považuje porušování zásad dobré vědecké praxe a publikační etiky, nedávno týmem vedeným prof. RNDr. Vojtěchem Adamem, Ph.D., za závažné selhání s dlouhodobým … Pokračovat ve čtení „Tříska v oku bratra jeho“

Rektorátní hladomorna

II. Patnáct koster nehodných děkanů /JIŘÍ FIALA/  Tuze se omlouvám za další, nadmíru obsáhlou citaci ze své publikace Olomoucký pitaval (Praha: Danal 1994, s. 133), je ale nezbytná k uvedení výroku rektora UP prof. Jaroslava Millera ve filmovém dokumentu Univerzita Palackého (2017, stopáž 7:50–8:14) [8], že Albrecht z Valdštejna „nakonec ukradl zemskou pokladnu a z ní si … Pokračovat ve čtení „Rektorátní hladomorna“

Rektorátní hladomorna

I. Symbolické završení  /JIŘÍ FIALA/ V souvislosti s podnětem „k zahájení řízení ve věci podezření ze spáchání etického deliktu, kterého se měl dopustit doc. Michal Botur, PhD., zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci“, podaným rektorem UP prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., dne 4. ledna 2022 předsedovi Etické komise UP doc. JUDr. Filipu Ščerbovi, Ph.D. [1], konstatovala v UP reflexi prof. … Pokračovat ve čtení „Rektorátní hladomorna“

Slaměný panák a integrita vědecké práce

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Mrzí mne, že jsem ve svém posledním příspěvku [1] psal zřejmě málo srozumitelně, takže u některých čtenářů mohlo dojít k záměně osob: mým hlavním tématem nebyl slaměný panák [2], ale ředitel CATRIN. Důvodem, proč jsem o něm psal, bylo to, že na říjnovém zasedání akademického senátu prezentoval informaci, kterou považuji za velmi zavádějící … Pokračovat ve čtení „Slaměný panák a integrita vědecké práce“

Slaměný panák prorektora Opatrného

/JAKUB NAVAŘÍK/ Pozorně jsem si přečetl příspěvek pana prorektora Opatrného ze dne 3. 2. 2022 [1] a byl jsem poměrně překvapený tím, že jako prorektor Univerzity Palackého z celého mého textu [2] vybírá pouze krátký úsek, který navíc zjevně dezinterpretuje. Domnívám se, že pan prorektor užívá argumentačního faulu známého jako „slaměný panák“. Jedná se o situaci, … Pokračovat ve čtení „Slaměný panák prorektora Opatrného“

Nedošlo k etickým pochybením?

/RADIM BERÁNEK/ Z článku prof. Opatrného na Džurnálu jsem se dozvěděl, že generální ředitel CATRIN doc. Banáš nedávno citoval usnesení kolegia ředitele CATRIN, “že v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP.” Toto vyjádření jsem četl s velkým údivem. Omezím se na jeden konkrétní případ závažných etických … Pokračovat ve čtení „Nedošlo k etickým pochybením?“

Dobývání informací

/TOMÁŠ FÜRST/ Když jsem si zřizoval živnostenský list – ke kterému má z nějakého důvodu kolega Navařík citový vztah – existoval ještě seznam volných živností, ze kterých si bylo lze vybrat, co na list napsat. Poněkud nudně jsem tehdy zvolil „vědu a výzkum“, ačkoliv jedna z možných položek byla i „dobývání bahna“. Inu, člověk nikdy neví, čemu se bude … Pokračovat ve čtení „Dobývání informací“

Vojtěch Adam? Kdo to byl prosím vás?

/DALIBOR ŠTYS/ Milá paní Ingeborg,  než se tato odpověď dostane do D-žurnálu, bude již kauza Vojtěcha Adama zapomenuta. Ostatně je to tak už teď, když odpověď píšu.  Jak byste si představovala ten další vývoj, kdyby se tato kauza nezapomněla? Ten člověk přece obdržel grant Evropské vědecké rady (ERC), instituce, k níž všichni vzhlížejí jako k nejvyšší vědecké … Pokračovat ve čtení „Vojtěch Adam? Kdo to byl prosím vás?“

K odpovědi J. Navaříka na otazník etický

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Ve článku „Několik odpovědí a dva nové otazníky“ reagujícím na text Tomáše Fürsta zmiňuje Jakub Navařík mimo jiné problematiku etiky ve vědecké práci, přičemž nám sděluje, že „…velká část akademické obce pochopila, že k falšování dat žádným zaměstnancem CATRIN nikdy nedošlo. K tomuto závěru dospěly také všechny redakce (po pečlivém a především nezpochybnitelně nezávislém vlastním vyšetřování … Pokračovat ve čtení „K odpovědi J. Navaříka na otazník etický“

Poznáte pět rozdílů?

/INGEBORG FIALOVÁ/ Nad články o „nedodržování etiky vědecké práce a porušování zásad správné vědecké praxe“ na Mendlově univerzitě v Brně [1], které nakonec – ale na české vědecké poměry velmi rychle – vedly k rezignaci čerstvě zvoleného rektora [2] mě napadá jediné: V čem je rozdíl? Na podobnost (ne čistě náhodnou) mezi případy vědeckých „pochybení“ na naší univerzitě … Pokračovat ve čtení „Poznáte pět rozdílů?“

Několik odpovědí a dva nové otazníky

/JAKUB NAVAŘÍK/ Tento text je motivován otázkami, které v příspěvku nazvaném Otazníky vyjádřil Dr. Tomáš Fürst na této platformě dne 18. ledna 2022 [1]. Ve svém textu se Tomáš domnívá, že akademická obec má právo znát na jeho otázky odpovědi a já s ním souhlasím. Je jen škoda, že se je nepokusil rovnou nalézt, a jeho … Pokračovat ve čtení „Několik odpovědí a dva nové otazníky“

A total eclipse of the mind

/TOMÁŠ FÜRST/ Mezi Brnem a Olomoucí vypukla podivná soutěž, která univerzita předvede absurdnější řešení vědeckých podvodů. Dlouho to vypadalo na náskok nás, domácích. Pravidelní čtenáři dŽurnálu si mohou vybrat z desítek článků, které popisují neuvěřitelné ukázky jednání našich „excelentních“ kolegů na Catrině, rektorů, prorektorů a jejich úředníků, právního oddělení, kvestora, akademického senátu a mnoha jiných. Kdo … Pokračovat ve čtení „A total eclipse of the mind“