Nechci tu slevu zadarmo

/TOMÁŠ FÜRST/

Povzbuzen úspěchem, kterého jsem dosáhl v oblasti Data Mining, když jsem žádal o přehled úvazků a mezd excelentů na CATRIN, rozhodl jsem se celý postup zopakovat a tentokrát z rektorátu vydolovat anonymizovaný seznam celkových hrubých mezd (výši úvazku a mzdovou třídu), které byly v letech 2019–2022 vyplaceny zaměstnancům, kteří pracují na rektorátě UP. Dále jsem požádal o sdělení celkových hrubých mezd (včetně odměn, příplatků a osobního ohodnocení) pracovníků na pozici rektora a kvestora za roky 2019–2022. Také jsem chtěl vědět, jaké mzdy pobírali děkani a ředitel vysokoškolského ústavu. 

Na normální univerzitě by samozřejmě nebylo třeba žádat dle Zákona 106, protože by tyto údaje měl k dispozici senát při každoročním schvalování rozpočtu. Takže jsem tedy požádal dle Zákona 106. Já vím, že rektorát ví – a rektorát ví, že já vím – že existuje judikát Nejvyššího správního soudu, podle kterého mi tyto informace poskytnout musejí. Bylo tedy zajímavé sledovat, co naši univerzitní vládcové vymyslí.

Vymysleli tohle . Zdvořile mi napsali, že všechny informace vyhledali, stálo je to obrovské úsilí a mnoho času, mají to pro mě nachystané a jakmile jim zaplatím 12 340 korun českých, laskavě mi to pošlou. To jsem samozřejmě vyhodnotil jako mimořádnou drzost – úředníci placení daňovými poplatníky po mě chtějí výpalné, aby mi sdělili, kolik dalších úředníků placených daňovými poplatníky s nimi sedí v budově. Proto jsem se odvolal  k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Mnoho měsíců se nedělo nic a 19. června (tedy po více než 4 měsících od mé žádosti) mi od UOOU dorazila mnohamluvná odpověď . Úřad rozhodl, že UP řádně nezdůvodnila náklady pracovníka CVT, a tedy snižuje nařízenou úhradu z původních 12 340 korun na 8 660 korun. Odůvodnění má celkem 11 stran a 5 854 slov, tedy každá koruna slevy je podepřena asi 2/3 slova. Text obsahuje mnohé zajímavé pasáže.

Tak například Úřad konstatuje, že „[v] nyní projednávaném případě lze konstatovat, že povinný subjekt nebyl povinen disponovat informacemi v žadatelem specifikované podobě, a informaci, kterou by bylo možno žadateli poskytnout, tak musel na základě podkladových materiálů vytvořit.“ Domnívám se, že tohle konstatování (potvrzené UOOU) by mohlo zajímat Akademický senát: UP neměla informace o tom, kolik lidí pracuje na rektorátě a jakou mají mzdu. 

Dále se v dokumentu velmi rozsáhle citují emaily, které si různí úředníci mezi sebou posílali. Jeden z mejlů obsahuje tento popis potřebných úkonů: „Děkani – zjištění na fakultách jména předešlého děkana a jeho funkční období […]“. S děkany jsou zkrátka pořád jenom potíže. Je jich moc a špatně se pamatují.

Pikantní je, že samotný Úřad pro ochranu osobních údajů cituje emaily tak, že je úplně jasné, kdo je jejich pisatelem! Nejedná se náhodou o rozsáhlý únik velkého objemu komunikace osobní povahy s mimořádně závažnými trestněprávními důsledky pro široký okruh postižených osob

Požadované informace tedy stále nemám. Platit devět tisíc ze svého za informaci, kterou si má Akademický senát nechat předložit – každý rok a zdarma – to se mi taky nechce. Zbývá ale ještě jedna možnost. UP písemně potvrdila, že požadované informace jsou nachystané. Prokazatelně tedy existují. Nechcete o ně někdo požádat dle Zákona 106? Při vyřizování takové žádosti přece nemohou vzniknout žádné dodatečné náklady.

A nechtěl by třeba o tyhle informace požádat některý ze senátorů? To by mělo jít i bez stošestky.