Čestmír Neoral, odpovědi na otázky

  Nejprve mi dovolte pár vět. Jsem velkým fandou přírody, trávím v ní každou volnou chvíli atˇ již turistikou, v létě na kole, v zimě na lyžích. V přírodě jsem vždy nacházel odpočinek, relax, vyčistil jsem hlavu a nabral síly. Všechno co přírodu narušuje mě znepokojovalo a pokud jsem mohl ať už jako člen Horské služby nebo prostý občan snažil jsem se jí chránit. Samozřejmě že by bylo mým přáním přírodu dostat co nejvíce do ulic měst. Je to také v mém volebním programu „Navrátit Olomouci statut města květin a zeleně“.

 Tedˇ konkrétně k Vašim dotazům. 

Obávám se, že jako celostátní politik nemohu rozhodovat o cyklostezkách v Olomouci, ale určitě podpořím a zaštítím aktivity, které jsou a nebo by mohly vznikat, jako například občanská sdružení které by se zabývaly těmito otázkami. Rád se zapojím a podpořím je a budu lobovat u samosprávy.  Jistě bude rozhodující síla takové samosprávy bylo pěkné kdyby jste se také Vy a stejně smýšlející lidé eventuálně zapojili.

Pro Vaší informaci jistá platforma už existuje viz odkaz.

https://www.facebook.com/groups/108207639334402/?ref=share

Informace

Volná komunita lidí v Olomouci se zájmem o bicykly, cyklodopravu, šetrnou městskou kulturu cestování a podmínky pro jízdu na kole v hanácké metropoli.

Veřejná

Kdokoli může zobrazit členy skupiny a jejich příspěvky.

Viditelná

Skupinu může najít kdokoli.

Olomouc

Obecné

Cyklostezky jsem řešil jako člen Rady města v letech 2014 – 2018 v tom období se jich dost vybudovalo a vynaložili se na ně dost velké náklady, včetně přemostění hlavní trati pro cyklostezku z Holice. Bohužel vyjednávání s majiteli pozemků bylo mnohdy nejen náročné, ale někdy i zhatilo dobře myšlený projekt. 

Co se týká cyklo úpravy na okraji komunikací nevím, jestli při současném provozu, počtu aut a zplodin je ve městech ideální jízda na kole pro zdraví člověka. A to bychom měli změnit.

Tím se dostávám k dalším částem odpovědi.

Jé mám do práce cca 3 km, jezdím autem a to nejen proto co jsem uvedl, ale také proto, že  nechodím do práce ve sportovním oblečen, ale často v obleku a to bych na kole nezvládl. Kolo je můj dopravní prostředek zejména v přírodě.

Naopak třeba na služební cesty nejezdím většinou autem, ale vlakem.

V další části stran oxidu uhličitého se dlouhodobě touto pro nás nechvalně vycházející situací zabývá mnoho organizací. Tato problematika jistě není mou specializací, ale zajímal jsem se o ní zejména ve vztahu k oteplování a elektromobilitě . Tudíž jsem se již dříve informoval na speciálu „Planeta v nouzi „ podle těchto statistik je ČR na 3. místě ze zemí EU po Lucembursku a Estonsku. Emise CO2 přepočteno na hlavu obyvatele činí alarmujících 10,4 tuny! Samozřejmě že nejde o hodnoty, které by se stahovaly jenom k fosilním palivům, ale fosilní paliva v nich dominují! V této kategorii hlavní podíl (přes 30%) byl na vrub výroby elektřiny, tady dochází určitě ke zlepšení díky omezení tepelných elektráren a já osobně bych se určitě nebránil využití jádra. Podíl dopravy se odhaduje přibližně na 12%, ale i tak jsou hodnoty alarmující. Na druhé straně se objevují i statistiky, které deklarují, že silniční doprava je odpovědná zhruba až za pětinu všech emisí v EU. Z toho osobní automobily se řadí mezi největší eminenty CO2, na celkových emisích vytvořených v dopravě v EU se podílejí 60,6 %

Ze statistik vyplývá, že jedním autem v Evropě cestovalo v roce 2018 průměrně 1,6 pasažéra. Sdílení vozu nebo přechod k veřejné dopravě, cyklistice či chůzi by tak mohlo napomoci snížit emise.