Petr Vrána, odpovědi na otázky

Vážený pane Opatrný, 

děkuji za Váš e-mail i dotazy. Jako kandidát na senátora se nyní vyjadřuji naštěstí i k věcem, které považuji za přirozenou a každodenní součást života – sport, pohyb.

Začnu zeširoka. Doufám, že aktuální dění (chudoba, energetická krize, válečný konflikt, covid, … ) snad povede naši společnost k transformaci a změně pohledu na více věcí v našem životě. Např. zdraví – na vše (téměř) máme pilulku, mast atp. a sami, pokud nechceme, nemusíme aktivně dělat nic. Lék nám přeci pomůže a vyřeší náš problém. I proto máme neustálé nárůsty civilizačních nemocí. Tady je obrovský prostor k tomu, aby se člověk začal starat o své zdraví (zdravý životní styl, stravování, otužování, pohyb – každodenní součást života, pěstování dobrých mezilidských vztahů apod.). Pokud lidé pochopí, že aktivní a pravidelný pohyb je jednou z nejdůležitějších okolností bránící vzniku civilizačních onemocnění, bude vše snadnější. Chybí osvěta, vzory, zvýhodnění těch, kteří se o své zdraví starají. Teď k cyklistice a cykloturistice. Kromě pochopení významu prospěšnosti pohybu (cyklistiky) pro zdraví jsou u nás velké rezervy v infrastruktuře (cyklista je ve městě stále ještě „nechtěný druh“). Je třeba rozšířit síť cyklostezek, vytvořit pro cyklisty bezpečné křižovatky, zvětšit nabídku možnosti půjčování kol, propagovat v médiích. Mnohé se již daří, ale nejde vše dostatečně rychle. Tristní je situace především ve městech. Do měst by měly ze všech příjezdových stran vznikat cyklostezky. Je třeba zrychlit povolovací procesy, zjednodušit legislativu a zařadit plánované cyklotrasy do územních plánů. Cílem by mělo týt vytvořit reálný plán rozvoje cyklistiky/cyklotras a infrastruktury na úrovni státu, krajů, obcí. Vím, že tyto dokumenty často existují, jejich plnění však není prioritou a často leží někde v šuplíku. Proto je také důležité plnění těchto plánů důsledně a pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat. Bude i platit to, že pokud budeme mít více kvalitních cyklotras, naroste i počet aktivních cyklistů. Pokud jako společnost přijmeme myšlenku udržitelného rozvoje, šetrnému chování k přírodě a osobní zodpovědnosti za to, v jakém stavu Zemi předáme dalším generacím, můžeme se Dánsku blížit rychleji. Začít můžeme už v mateřských a základních školách. Bohužel jsou dnes lidé zvyklí jezdit autem i na nákup ve vsi, ve které bydlí… 

V naší škole často nepostačuje kapacita stojanů na kola jejich potřebě. Žáci jsou zvyklí do školy jezdit na kole (i dojíždějící žáci z Lobodic či Henčlova). Na kole do školy míří pravidelně 1/3 žáků na kole. V rámci školních aktivit zařazujeme cyklistické výlety (jednodenní i vícedenní, letos třídenní cykloturistický výlet k Plumlovské přehradě, před covidem cykloturistický výlet do Strážnice a okolí). K pravidelným aktivitám školy patří pořádání škol v přírodě, lyžařských kurzů a vodáckých kurzů (naposledy jsme v červnu sjížděli řeku Moravu, před covidem opakovaně Vltavu, dále Orlici). Máme partnerskou školu na Slovensku v Raslavicích (aktivity – např. společná škola v přírodě v Tatrách, týdenní výměnné pobyty apod.). Samozřejmostí je i dopravní výchova pro žáky I. stupně.

Z domova to mám do troubecké školy jen 5 km a většinou jezdím na kole (když mám čas – většinou na zpáteční cestě, jezdím přes Lobodice a lužní les mezi Troubkami a Lobodicemi). V zimních měsících jezdím také autobusem, někdy i autem (nejnižší četnost).

Roční světová průměrná produkce oxidu uhličitého na člověka je cca 4,5 t. ČR je zemí s nadprůměrnou produkcí oxidu uhličitého na obyvatele (cca 12 t), Dánsko (cca 9). Automobilová doprava má na produkci asi čtvrtinový podíl…

Hezký den.

S pozdravem

Petr Vrána