Najdi sedm rozdílů aneb jak se falšují data na Floridě

/TOMÁŠ FÜRST/ Eric Stewart – profesor kriminologie na Floridské státní univerzitě (FSU) – býval vědeckou celebritou. Proslavil se zejména výzkum v oblasti vnímání rasových rozdílů a z jeho výzkumů plynulo, že Spojené státy americké jsou v zajetí „systemického rasismu“. Jeho práce mají přes 8 tisíc citací, býval vicepresidentem Americké společnosti pro kriminologii a obdržel mnoho různých ocenění … Pokračovat ve čtení „Najdi sedm rozdílů aneb jak se falšují data na Floridě“

Operační program Yuck

/TOMÁŠ FÜRST/ Poslední dobou nám naši vládci sdělují, že peníze došly, je třeba šetřit a ve vědě se bude podporovat jenom henta excelence (zdravím kolegu Vidláka). Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá v praxi. Český stát nyní zase jednu takovou soutěž na podporu špičkového výzkumu organizuje. Program se jmenuje Jan Amos Komenský (zkratka JAK) a jeho výzva Špičkový … Pokračovat ve čtení „Operační program Yuck“

Excelentní bída

/TOMÁŠ FÜRST/ Napadlo mě podívat se, jak se vlastně daří našim excelentům na CATRIN po stránce vědecké. V předchozích letech mohl být jejich výkon nepříznivě ovlivněn hrůzou, kterou na ně pouštělo vedení Přírodovědecké fakulty, teď – po dvou letech samostatné existence a mnoha desítkách milionů korun dotací na úkor ostatních fakult – však věda na ústavu … Pokračovat ve čtení „Excelentní bída“

Metaforická ne/pravdivost verbálních výpovědí a jejich reflexí

/IVO JIRÁSEK/ V chytře napsaných a důkladně promyšlených textech [1] doc. Jana Slavíka (který se zabývá uměleckou tvorbou v pedagogickém diskursu, a to s hlubokými filosofickými přesahy) jsem se seznámil mj. s termínem „metaforická pravdivost“ [2]. Používá jej pro hodnocení poznatelnosti kreativních a vizuálních aspektů tvorby a edukace, neboť v takových specifických případech jsme svědky významové sítě modifikovaných podobností zobrazení a reality, umožňujících … Pokračovat ve čtení „Metaforická ne/pravdivost verbálních výpovědí a jejich reflexí“

Nechci tu slevu zadarmo

/TOMÁŠ FÜRST/ Povzbuzen úspěchem, kterého jsem dosáhl v oblasti Data Mining, když jsem žádal o přehled úvazků a mezd excelentů na CATRIN, rozhodl jsem se celý postup zopakovat a tentokrát z rektorátu vydolovat anonymizovaný seznam celkových hrubých mezd (výši úvazku a mzdovou třídu), které byly v letech 2019–2022 vyplaceny zaměstnancům, kteří pracují na rektorátě UP. Dále jsem požádal o … Pokračovat ve čtení „Nechci tu slevu zadarmo“

Proč zrušili přednášku nobelisty?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Na univerzitním webu se objevila zpráva oznamující zrušení chystané přednášky nobelisty Gregga Semenzy. Rektor věc bez bližšího vysvětlení komentuje poněkud záhadným způsobem: „postup několika kritiků z řad akademické obce, kteří s jeho vystoupením na univerzitní půdě nesouhlasili, se neslučuje se standardními postupy Univerzity Palackého”. Jakých kritiků? Jaký postup? Byť se tyto otázky již týden diskutují … Pokračovat ve čtení „Proč zrušili přednášku nobelisty?“

Mecca švindlířů

/TOMአFÜRST/ Před nedávnem jsem na stránkách toho žurnálu v článku Švindlíři jejího veličenstva představil další z celé řady zfalšovaných publikací našich excelentů a doporučil jim, jakých dalších úspěchů by mohli ve své disciplíně dosáhnout: „Falsifikátorům dat tedy děkujeme za proslavení naší Alma Mater i za hranicemi Evropské Unie a těšíme se na další úspěchy. Mistrovským dílem v rámci žánru … Pokračovat ve čtení „Mecca švindlířů“

Záhadná páteční schůzka – dobývání tajemství

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ O tom, že v pátek 30. září 2022 proběhla v pracovně rektora tajuplná schůzka, jejímž hlavním výsledkem bylo to, že hned po víkendu v pondělí ráno 3. října předal rektor Procházka děkanovi PřF Kubalovi výpověď, čtenáři dŽurnálu vědí. Je to pojednáno zejména zde, zde, zde, zde a zde. O věci referoval i oficiální univerzitní Žurnál zde a zde („Nemohl jsem konat … Pokračovat ve čtení „Záhadná páteční schůzka – dobývání tajemství“

Smuteční řeč

/Martin Štainer/ Vážená zarmoucená rodino,Vážení smuteční hosté Loučíme se dnes s nejvýznamnější osobností Olomouce novodobé historie města. My, kdo jsme teď tady v kostele Sv. Mořice dobře víme, kolik toho pan profesor Jařab vykonal. A zdaleka nejen za 8 let, kdy stál v čele univerzity. To jsme ho intenzivně sledovali a mohli jsme být svědky jeho neobyčejné činorodosti. … Pokračovat ve čtení „Smuteční řeč“

O společném prohlášení UP a Radka Zbořila

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Těsně před prodlouženým prvomájovým víkendem se na univerzitních stránkách objevilo „Společné prohlášení Univerzity Palackého v Olomouci a prof. Radka Zbořila”. Zdá se, že jeden ze soudních sporů mezi Radkem Zbořilem a UP tak končí. Byť nemám informace o přesném obsahu žaloby, pokusím se věc okomentovat zejména z důvodu, že s některými aspekty jsem … Pokračovat ve čtení „O společném prohlášení UP a Radka Zbořila“

Nerovnosti v odměňování aneb investice do excellence podruhé

/TOMÁŠ FÜRST/ Představitelé filosofických fakult v čele s děkanem FF UP v posledních týdnech zaplavili veřejný prostor nářky nad tím, jak jsou nedůstojně odměňováni a odborový předák František Kratochvíl z téže fakulty přiživuje nátlak pohrůžkami o hromadných žalobách kvůli nerovnému odměňování. V rámci debat o nerovnosti na naší univerzitě se konečně začala objevovat tvrdá data, na která se v tomto příspěvku … Pokračovat ve čtení „Nerovnosti v odměňování aneb investice do excellence podruhé“

Frébort zahradníkem: aneb akademická mafie dobývá Etickou komisi Univerzity Palackého

/TOMÁŠ FÜRST/ Na webu naší univerzity jsem si přečetl, že rektor jmenoval kolegu Fréborta členem Etické komise (EtK). Tímto krokem se tedy půvabně naplnil můj předchozí komentář o tom, jaké organizace by měly mít v EtK své zástupce.  Na jednu stranu je výběr osobnosti logický, protože na CATRIN pomalu docházejí vyšší šarže, které nejsou přímo zapojeny … Pokračovat ve čtení „Frébort zahradníkem: aneb akademická mafie dobývá Etickou komisi Univerzity Palackého“

Profesoři na vysokých školách: Instruktoři v praktických kursech, špičkoví sportovci nebo vysoce kvalifikovaní státní úředníci?

/DALIBOR ŠTYS/ Kdysi jsem psával složité polemiky, jak by se měla napravit kvalita profesorské profese na vysokých školách. Ani je radši nebudu citovat, číst je nemá smysl, čas je zavál. Byla to právě olomoucká aféra profesora Zbořila, který nejenže sám zběsile hájil a hájí podvody vzniklé ve své laboratoři, ale dokonce za ním stojí i … Pokračovat ve čtení „Profesoři na vysokých školách: Instruktoři v praktických kursech, špičkoví sportovci nebo vysoce kvalifikovaní státní úředníci?“

Stávka!

/INGEBORG FIALOVÁ/ Odboráři z Filozofické fakulty UP zorganizovali symbolicky na Den učitelů stávku, jíž se zúčastnilo relativně dost duší – na místě i v přespolních destinacích. No, proč ne? Teď se stejně stávkuje po celém světě, tak proč se nepřidat? Podporuji své kolegy z FF v jejich snaze sáhnut si na vyšší platy (kdo by nechtěl vyšší plat?), byť … Pokračovat ve čtení „Stávka!“

Zádrž exportu publikačních dat

/JIŘÍ FIALA/ Dne 15. března 2023 byl v Žurnálu online / zpravodajství z univerzity uveřejněn rozhovor Bc. Egona Havrlanta, vedoucího oddělení komunikace UP a tiskového mluvčího, s doc. Mgr. Lucií Plíhalovou, Ph.D., Honorabilis prorektorkou pro vědu a výzkum UP (s pracovním úvazkem na rektorátu UP 0,1), a to pod titulkem Vědecké kauzy se snažíme řešit systémově, pomáhají nám nastavit zrcadlo [1]. … Pokračovat ve čtení „Zádrž exportu publikačních dat“

Návrat k Evidence Based Medicine

/TOMÁŠ FÜRST/ Před několika týdny se ve veřejném prostoru sešly dva poměrně důležité výsledky ohledně témat, které minulé tři roky vzbuzovaly dosti vášní: problém protilátek po prodělané infekci koronavirem a problém nošení roušek a respirátorů. Oba tyto výsledky zevrubně komentuji zde. V tomto článku se chci vrátit k povinnosti nosit roušky a respirátory, která na Univerzitě Palackého dlouho … Pokračovat ve čtení „Návrat k Evidence Based Medicine“

Strategicky vzhůru na žebříčky: kvalifikační test

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Zjistilo se, že v soutěži ve šplhu na žebříčky si naše univerzita nestojí zcela nejlépe. Něco takového má velmi nepříjemný dopad: na rektorských dýcháncích si totiž rektoři úspěšnějších univerzit dobírají ty propadající, což nepřispívá ke zdravému sebevědomí našeho vedení. Je s tím tedy nutno něco dělat*. Věc si vzal za své strategický prorektor … Pokračovat ve čtení „Strategicky vzhůru na žebříčky: kvalifikační test“

Vzpomínka na Jakuba Dürra

/TOMÁŠ OPATRNÝ, JURAJ ŠEVČÍK/ Bylo to velmi příjemné překvapení, když jsme poprvé narazili na Jakuba. Relativně mladí fakultní funkcionáři – děkan a proděkan – jsme ve vedení univerzity viděli nově jmenovaného prorektora o dobrých deset let mladšího. Jak si s tím poradí? A jak s ním vyjdeme? Hned napoprvé nás ale přesvědčil svým lidským a … Pokračovat ve čtení „Vzpomínka na Jakuba Dürra“

Rezignace na členství ve VR UPOL

/MARTIN KUBALA/ Vážený pane rektore, Vážení členové Vědecké rady UP, dovoluji si tímto reagovat na události na posledním zasedání VR UP, zejména na způsob projednání bodu týkajícího se etických kauz na naší univerzitě. Způsob projednání mnou navrhovaného bodu považuji za zcela nedůstojný; za nestandardní musím považovat též skutečnost, že jsem při projednávání nedostal příležitost prezentovat … Pokračovat ve čtení „Rezignace na členství ve VR UPOL“

K hodnocení VaV a alokaci výzkumných financí na UP

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Helena Langšádlová před několika dny ve Sněmovně zmínila nutnost posilovat podíl institucionální podpory oproti účelové – má tedy růst podíl DKRVO. Argumenty se opírají o to, že je třeba posílit stabilitu výzkumných organizací, kde vědci musí spotřebovat neúměrně mnoho svých kapacit sepisováním velkého množství projektů s malou šancí na úspěch. To dává smysl … Pokračovat ve čtení „K hodnocení VaV a alokaci výzkumných financí na UP“

Karma je zdarma (Ví to však Varma?)

/TOMÁŠ FÜRST/ Neuplyne měsíc, ve kterém by kolegové na CATRIN nevyrobili nějaký skandál. Jedním z posledních je letadlo jménem Varma. Níže nabízím stručného průvodce touto kauzou, která – jako mnohé předchozí – přinesla excelentům na CATRIN peníze, zbytku univerzity finanční škody a notnou dávku domácí i mezinárodní ostudy. Kdo je Rajender Varma Rajender Varma je dle … Pokračovat ve čtení „Karma je zdarma (Ví to však Varma?)“

Student pátého ročníku

/BENJAMIN KURAS/ [1] V roce 2003 mně jeden americký profesor, který vedl jakousi katedru na New York University v Praze, navrhl, abych tam něco přednášel. „Podle českých zákonů nemůžu, protože nemám dokončené příslušné vzdělání a příslušný titul,“ vysvětluji.„Tak si se svou univerzitou zařiď, aby ti ho dali.“  „Jak? Copak se mně chce ještě dělat ještě nějaké zkoušky?“ … Pokračovat ve čtení „Student pátého ročníku“

Umělecký vibe

/JIŘÍ FIALA/  Ke Dni otevřených dveří na FF UP 14. ledna 2023 byl vyhotoven náborový web s nepříliš originálním názvem NAJDI SVŮJ SEN [1]. Jak je zřejmé, tvůrce tohoto webu dodržel veškeré principy reklamštiny [2], v prvé řadě kategorické imperativypodle vzoru „Užij si naši párty… dej si drink, co tě osvěží a nakopne!“ [3] – „Studuj angličtinu │ Studuj angličtinu pro tlumočení a překlad“ atp. V čase 9:00–15:00 onoho dne se uskutečňuje „Live chat … Pokračovat ve čtení „Umělecký vibe“

Back to black

/Tomáš Fürst/ Novoroční přání máme za sebou, je tedy čas vrátit se do práce. V jednom ze svých předchozích příspěvků jsem slíbil, že vás budu informovat, jaké že úkoly rozdal kolega Zbořil na památné schůzce v pátek 30. září svým služebníkům ve vedení naší university. Požádal jsem proto dle Zákona o svobodném přístupu k informacím univerzitu o zápis z této schůzky. … Pokračovat ve čtení „Back to black“

Pekelník radí studentovi

/JIŘÍ FIALA/ Vyjádřil se nedávno kdosi kdesi, že Johann Wolfgang Goethe (1749–1832, od roku 1782 von Goethe) je jeho „oblíbený hrdina dějin“. Měli bychom tedy považovat tohoto knížete básníků, využívajíce básnické aliterace, za historického hrdinu? Nepochybně to je velikán německé kultury neméně jako Ludwig van Beethoven (1770–1827), ale na rozdíl od Beethovena projevoval Goethe značnou … Pokračovat ve čtení „Pekelník radí studentovi“