Není v silách Komise pro etiku vědecké práce AV ČR řešit otázky etiky vědecké práce

/JAN HLADKÝ/ Matematický ústav AV ČR a Ústav informatiky AV ČR, hladky@math.cas.cz 14. července 2020 jsem podal Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR podnět k prozkoumání možného porušení etiky vědecké práce v souvislosti se třemi články [1], [2] a [3].  Tento podnět jsem celkem důkladně podložil. V případě článku [1] to bylo pomocí odkazů na volně … Pokračovat ve čtení „Není v silách Komise pro etiku vědecké práce AV ČR řešit otázky etiky vědecké práce“

Pes a PES a jak se jim daří?

/ONDŘEJ VENCÁLEK/ Zápisky z průzkumu dat, který měl odpovědět na otázku, zda tzv. index rizika skutečně souvisí s budoucí vytížeností JIP.  Z popudu Tomáše Fürsta napsal a nakreslil Ondřej Vencálek (12. a 13. ledna 2021)      Předkládám všem zájemcům vážné zamyšlení o indexu rizika, na němž je založen protiepidemický systém ČR (PES) a který ovlivňuje životy obyvatel České republiky. … Pokračovat ve čtení „Pes a PES a jak se jim daří?“

Good Bye CATRIN!

/TOMÁŠ FÜRST/ Znáte ten film, ve kterém se hlavní hrdinka upadne do komatu těsně před demokratickou revolucí v NDR a když se probudí, její příbuzní před ní hrají divadlo, že socialismus se nezhroutil a berlínská zeď stojí, aby ji z toho znova netrefil šlak?  Stejně si připadám při sledování cynické komedie, kterou hraje vedení UP se zaměstnanci … Pokračovat ve čtení „Good Bye CATRIN!“

Hodnocení výzkumu: práce mezinárodního evaluačního panelu

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Po zrušení kafemlejnku se u nás výzkumné organizace hodnotí pomocí tzv. Metodiky 2017+ [1]. Namísto bibliometrie s přepočítáváním publikací na body a bodů na peníze se jedná o sofistikovanější postup složený z pěti modulů. První dva moduly nazvané „Kvalita vybraných výsledků“ a „Výkonnost výzkumu“ už cca tři roky běží: v prvním z nich … Pokračovat ve čtení „Hodnocení výzkumu: práce mezinárodního evaluačního panelu“

Osobností roku 2020 podle deníku Referendum je Marek Petřivalský

Osobností roku 2020 podle deníku Referendum je Marek Petřivalský, který odpálil několik úžasných investigativních článků v souvislosti s otravou řeky Bečvy (ale také etických kauz na naši univerzitě) v dŽurnálu. V textu, který ocenění zdůvodňuje se píše “. I Petřivalský, podobně jako jeho generační souputník Jiří Malík, pro sebe a svět, jejž obývá, takto opatruje … Pokračovat ve čtení „Osobností roku 2020 podle deníku Referendum je Marek Petřivalský“

O pozdní sebereflexi?

/KAREL HRON/ Čtenářům dŽurnálu je známo, že ohlášení rezignace na posledním předvánočním zasedání Akademického senátu UP rektor Jaroslav Miller záhy doprovodil popsáním dvou hlavních důvodů svého rozhodnutí k tomuto kroku [1]. Podrobný rozbor toho prvního ponechám jiným – ostatně příběh vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN v tuto chvíli ještě rozhodně nekončí – ale rád bych se … Pokračovat ve čtení „O pozdní sebereflexi?“

Profesorské exegeze: spolehlivost PCR testů

/TOMÁŠ FÜRST, ZUZANA KRÁTKÁ/ Profesor Hořejší napsal reakci na pravděpodobný výklad názorů profesora Štyse v jeho článku na dŽurnálu. Jejich výměna míčků nám poskytuje další záminku připomenout, proč vytrvale voláme po tvrdých datech. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé sporné body obou názorových oponentů poněkud přesněji, neboť je to důležité.  První sporný bod se týká parametrů koronavirových testů. Pro důkaz přítomnosti … Pokračovat ve čtení „Profesorské exegeze: spolehlivost PCR testů“

Co tím chtěl básník říci?

/VÁCLAV HOŘEJŠÍ/ Už dávno jsem nepřispěl do dŽurnálu, ale po přečtení článku Dalibora Štyse „O nedostatečné velikosti souboru a systému PES” se k tomu naskytla dobrá příležitost. Ani po opakovaném přečtení jsem nepochopil, o co autorovi vlastně šlo. Proto jsem se zeptal několika osob inteligentnějších než já; někteří na tom byli s pochopením stejně špatně jako … Pokračovat ve čtení „Co tím chtěl básník říci?“

Znovu i nově o novoročenkách a vánočně novoročních přáních

/JIŘÍ FIALA/ Koncem loňského roku jsem v Žurnále UP Online pojednal o historii novoročních přání a novoročenek označovaných iniciálovou zkratkou z francouzského sousloví „pour féliciter (pro blahopřání)“, popř. „pour fêter (na oslavu)“, za níž následuje příslušný rok nebo jen apostrof a poslední dvě číslice příslušného roku (letos tedy p. f. 2021; p. f. ’21). (1) Zmínil jsem … Pokračovat ve čtení „Znovu i nově o novoročenkách a vánočně novoročních přáních“

O nedostatečné velikosti souboru a systému PES

/DALIBOR ŠTYS/ Úvod Dostal jsem se pod palbu všech matfyzáků [1], že nechápu potřebu dostatečně velikého statistického souboru dat. Já, který jsem proslulý štváč proti biologům, když upozorňuji na to, že statistika v biologii se nedá popsat normálním rozdělením, a proto by se mělo v biologii dělat mnohem více experimentů než ve fyzice. Odpověď biologů je, že … Pokračovat ve čtení „O nedostatečné velikosti souboru a systému PES“

Pyžamové Vánoce

/ZUZANA KRÁTKÁ/ Věnováno všem, kteří používají zdravý selský rozum. Před rokem touto dobou bych na poslední chvíli dobalovala dárky, v hlavě bych si rovnala nacvičený sled přípravy vánočního menu a těšila bych se na večerní vánoční pohádku (až ten předvánoční šrumec konečně skončí a nebudu muset nic dělat).  Letos tomu bude jinak. Koronavirus byl mým osudem … Pokračovat ve čtení „Pyžamové Vánoce“

Komentář emeritních rektorů UP k rezignaci rektora Jaroslava Millera

/JOSEF JAŘAB, LUBOMÍR DVOŘÁK, JANA MAČÁKOVÁ, MIROSLAV MAŠLÁŇ/ Na počátku února 2020 jsme se jako emeritní rektoři naší alma mater pokusili v krátkém memorandu[1] vyjádřit k nastalé, znepokojující situaci, která se vytvořila na univerzitě kolem zakládání  výzkumného centra zvaného CATRIN. Hlavně jsme vyzývali k uspokojivému a čistému uzavření všech etických kauz a žádali jsme rektora, aby svou autoritou uklidnil jednání kolem vysokoškolského … Pokračovat ve čtení „Komentář emeritních rektorů UP k rezignaci rektora Jaroslava Millera“

Proč rezignoval rektor?

/INGEBORG FIALOVÁ/ [1] (S drobnými úpravy převzato z UPReflexe.) Na svém blogu (jaroslavmiller.cz/18-12-20/) uvádí Jaroslav Miller dva důvody pro svou rezignaci: Za prvé: nemůže dostát klasické (v jeho dikci i křesťansky kódované) rytířské ctnosti, že dané slovo se musí dodržet: „Tento slib, vyjádřený písemně a veřejně daný i několika stům zaměstnanců RCPTM a CRH, kteří jsou … Pokračovat ve čtení „Proč rezignoval rektor?“

Vysoce vymazlená strategie

/TOMÁŠ FÜRST/ Nemohu si pomoct, ale vedení této univerzity skutečně čím dál víc připomíná Komunistickou stranu Československa těsně před listopadem 1989. S jistou dávkou sebezapření jsem proklikal prezentaci prorektorky Marešové v rámci „představení Strategického záměru“ a poslechl si druhou půlku odpovědí na dotazy ze strany rektora. Jako jeden z asi 50 posluchačů na streamu jsem … Pokračovat ve čtení „Vysoce vymazlená strategie“

O závisti?

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Kolující zvěsti o statisícových měsíčních platech kolegů z přírodovědecké fakulty (zejména těch, kteří hodlají přejít pod Catrinu) jsem slyšela už mnohokrát, aniž bych si úvahy o nich nějak připouštěla, neboť by mohly skončit banální závistí – a závidět se nemá, ba dokonce nesmí, jak praví 10. přikázání: „nepožádáš!“. Přesto mi čísla, ke kterým … Pokračovat ve čtení „O závisti?“

Když ředitel pracoval zadarmo…

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Poté, co jsem si od rektora vyžádal zprávu z mimořádného vnitřního auditu, nestačil jsem se všeličemu divit a požádal jsem univerzitu na základě „stošestky“ o informaci o ročních mzdách ředitelů center. Proč vlastně? Na začátku roku 2020 vyzvala skupina stěžovatelů rektora UP Millera ke svolání mimořádného zasedání akademického senátu s tím, že děkan … Pokračovat ve čtení „Když ředitel pracoval zadarmo…“

Rychlá odpověď na prvotní reakci rektora

/MICHAL BOTUR/ Rektor Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnil 1.prosince svou prvotní reakci na mnou předložený návrh, kterým byl zahájen proces odvolávaní rektora univerzity. Je pozitivní, že s rektorem dokážeme čas od času najít shodu – a to dokonce i ve velmi zásadních věcech. V tomto případě jsme za jedno v tom, že probíhající diskuse testuje … Pokračovat ve čtení „Rychlá odpověď na prvotní reakci rektora“

Svéráz národní propagandy

/LUBOR KYSUČAN/ Jedna z mála věcí, k nímž se hodí doktoři filozofie, je umění propagandy. Někteří z nich dosáhli ve svém oboru takových dovedností, že byli schopni i v troskách rozbitého Berlína přesvědčovat své spoluobčany o konečném vítězství, a ještě dávno předtím svým problematickým šarmem obloudit jednu z nejhezčích a snad i nejlepších českých hereček natolik, že jejich pochybné náklonnosti … Pokračovat ve čtení „Svéráz národní propagandy“

Přejděte na protější chodník/univerzitu: padají obskurní podpěry

/TOMÁŠ FÜRST/ Před necelým rokem jsem shrnoval pro čtenáře dŽurnálu neuvěřitelnou historii zfalšovaného článku kolegů z RCPTM v časopise Nature Communications. Zbývá dopsat poslední kapitolu, protože článek byl před několika dny stažen. Stažen byl samotným kolektivem autorů velmi opatrnou formulací, která obsahuje tvrzení „… we no longer had the raw data and are thus unable … Pokračovat ve čtení „Přejděte na protější chodník/univerzitu: padají obskurní podpěry“

„Jak peníz tiše položený slepci…“

/JIŘÍ FIALA/ Přečetl jsem si s potěšením poslední příspěvek Inge Žumpy Fialové v Diskusním žurnálu o dění na UP v Olomouci nazvaný Proč se FF nepřipojila k výzvě odvolat rektora?. Opět je zřejmo, že peníze jsou tou nejprioritnější prioritou, ale i další důvody onoho nepřipojení se nikoli FF UP en bloc, leč toliko jejího akademického senátu, … Pokračovat ve čtení „„Jak peníz tiše položený slepci…““

Jak DEZA spáchala „útok“ sama na sebe aneb znovu o důvěryhodnosti prohlášení této firmy

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Jak se zdá, utahování smyčky kolem pachatele otravy řeky Bečvy z 20. září tohoto roku se ze strany státních institucí poněkud zadrhlo. Ano, všichni s napětím „čekáme na Godota“ – posudek soudního znalce, jenž byl symbolicky přislíben nejpozději na den tříměsíčního výročí otravy. To však nebrání tomu, abychom si stále a znovu nekladli otázky, které … Pokračovat ve čtení „Jak DEZA spáchala „útok“ sama na sebe aneb znovu o důvěryhodnosti prohlášení této firmy“

Proč se FF nepřipojila k výzvě odvolat rektora?

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Na zasedání AS FF UP se dne 18.11.20 probíral návrh AS PřF na odvolání rektora. Jak píše jeden ze senátorů, Michal Nguyen na svém profilu na facebooku [1] „dle mého očekávání senát fakulty (tento návrh) nepodpořil,“ nýbrž navrhl, „abychom hledali jiné řešení současnésituace“ [2]. Proč „dle očekávání“? Dalo se takové usnesení AS … Pokračovat ve čtení „Proč se FF nepřipojila k výzvě odvolat rektora?“

Šaškárna

/IVO JIRÁSEK/ S laskavým svolením autora převtato z UP Relfexe. Šašek jako mistr žertů uměl své pány vždycky především pobavit svým povedeným klaunským vystupováním. Poslání této komické figury však nespočívalo pouze v kejklířských kouscích a komických fraškách. Opravdu povedený šašek býval i jakýmsi rádcem, protože vtip dovedně propojoval s důvtipem, tedy svéráznou podobou moudrosti. Proto … Pokračovat ve čtení „Šaškárna“

Reakce vedení UP na vnitřní audit

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Musím říct, že tentokrát se mi skoro chce vedení UP pochválit za to, jakou si dalo práci s rozborem vnitřního auditu, a že tento rozbor zveřejnilo. Před D-Žurnálem a UP-Reflexí by se nic takového patrně nestalo. Pravda, konstelace je to podivná, ba asi nevídaná: Já vnímám funkci a roli vnitřního auditu (který je … Pokračovat ve čtení „Reakce vedení UP na vnitřní audit“

Bratři v žumpě

/TOMÁŠ FÜRST/ Při četbě nového článku na dŽurnálu jsem si uvědomil, že jednou za čas se hodí připomenout, kde se vzalo prostřední jméno Ingeborg „Žumpy“ Fialové. Vzniklo tak, že pan rektor na zasedání akademického senátu v prosinci loňského roku nazval dŽurnál „žumpou“. Včera získala jeho magnificence důležitého spojence ve svém přístupu k diskusi – premiér … Pokračovat ve čtení „Bratři v žumpě“