Výroční zprávu Univerzity Palackého … vám přináší Rádio Jerevan

/TOMÁŠ FÜRST/

Dotaz posluchače Rádia Jerevan: 

Je pravda, že na Něvském prospektu se rozdávají auta zdarma?

Rádio Jerevan odpovídá: 

Ano je to pravda! Ale není to na Něvském Prospektu, ale na Arbatu, nejedná se o automobily ale o jízdní kola a nerozdávají se, ale jsou kradena.

Dotaz svědka integrace výzkumných kapacit na Univerzitě Palackého v Olomouci: 

Je pravda, že integrace výzkumných kapacit v podobě vyvedení přístrojů z PřF a jejich uzamčení v prázdných kancelářích v Holici povede ke zvýšení excelence ve výzkumu a vývoji?

Univerzita Palackého odpovídá:

Ano, je to pravda! Důkazem je tabulka na straně 84 ve výroční zprávě o činnosti UP za rok 2023 (viz printscreen níže). Čtrnáct ze šestnácti indikátorů excelence ve výzkumu a vývoji meziročně pokleslo a dva zůstaly beze změny.

Pro jistotu se jakýsi šťoural z Vědecké rady zeptal, jak je možné, že naše integrovaná výzkumná excelence takto klesá. Od profesorky Marešové dostal následující odpověď: 

„Pokles je v tabulce u Vámi dotazovaných indikátorů uveden proto, že došlo k meziročnímu poklesu (ve srovnání s vykazovaným číslem z předchozího roku).“

Rádio Jerevan uznává, že samo by lepší odpověď vymyslelo jen těžko. Přeje senátorům šťastné a veselé schvalování výroční zprávy a loučí se zvoláním:

K integraci výzkumných kapacit buď připraven!

Printscreen z výroční zprávy o činnosti UP za rok 2023, kterou má Rádio Jerevan mezi podklady pro své vysílání.