Lumír Kantor, odpovědi na otázky

Máte představu, co byste jako zákonodárce mohl udělat ke zlepšení této
situace?
 Zákonodárce má mnoho úrovní na nichž může situaci zlepšovat. Mohu vás ujistit, že oteplování je častým tématem senátních diskuzi. Jak oficiálních, tak kuloárnich.  Další možnostmi  jsou třeba pozměňovací návrhy k zákonům, semináře s podněty a dotazy na příslušná  ministerstva, veřejná slyšení. Nejpodstatnější je ale  zodpovědné hlasování. Na základě důkladné analýzy předloženého zákona.
Další rovinou je osobní rozměr každého z nás. Touha věci napravovat.

Jak máte daleko do práce ze svého bydliště a jak se tam dopravujete?
Vzdálenost do práce – nemocnice je asi 2,5 km. Do mého působeni v Senátu jsem většinou jezdil na kole a to i v zimě. Přiznám se, že primárně ze zdravotních důvodů. Ale i sekundární důvody (třeba časové) jsem neopomijel a uvědomoval si je. V současné době není pro mě kolo možné, třeba z důvodu, že Praha je daleko a i v Olomouci většinou pracuji během dne na několika místech senátorského regionu. Mohu ujistit, že preferuji pěší přesuny, především v Praze. MHD využívám ojediněle.

Kolik si myslíte, že je roční průměrná produkce oxidu uhličitého z
fosilních paliv na člověka v ČR, v Dánsku a na světě a z jaké části se
na tom podílí automobilová doprava?

Tato čísla jsou pro mě těžko představitelná. Od tun na letadlo do gramů na sto kilometrů u auta. A to v závislosti na obsazení dopravniho prostředku. Je tu i další množství proměnných. Dovolím si tedy tazateli neodpovědět řečí čísel. Podstatné je, že si skutečnost skleníkového efektu uvědomuji jako zásadní problém blízké budoucnosti lidstva. Nejen budoucnosti, ale už velmi zřetelný problém současnosti.