Moje progresivistická víra – poznámka ke kauze článku Tomáše Hudlického

/MICHAL BOTUR/ Text Tomáše Fürsta přinesl na stránky dŽurnálu – byť jen okrajově – “aféru” článku Tomáše Hudlického, který v odborném chemickém časopisu publikoval následující text. Informací na toto téma je již dost, dovolím si proto popis sporu přeskočit a odkázat čtenáře na věcně hodnotný (bohužel pro nepředplatitele zamčený) text v Deníku N a dvě polemiky na servru Věda a … Pokračovat ve čtení „Moje progresivistická víra – poznámka ke kauze článku Tomáše Hudlického“

Lekce jidiš z RCPTM

/TOMÁŠ FÜRST/ Občas se říká, že žádný jazyk nedokáže zcela vystihnout kombinaci arogance, sobectví, drzosti a absurdity, která je obsažená v jidiš výrazu chucpe. Slovníková definice používá příběh mladíka, který je souzen pro vraždu rodičů a domáhá se nižšího trestu, neboť je sirotek. Snad abychom si nemuseli neustále vyprávět tento příklad, nabídli nám kolegové z RCPTM ještě … Pokračovat ve čtení „Lekce jidiš z RCPTM“

Humáči, přírodovědci a nepřijatelné výmluvy

/DALIBOR ŠTYS/ Paní Ingeborg se snaží vysvětlit chování prorektora Bilíka tím, že je zvyklý na to, že v humanitních vědách je všechno jen narativ.  Přírodovědec by řekl, že na konci úvodu ke článku se uvádí shrnutí motivace k provedení popsaných experimentů a na konci v diskusi se uvádí, jaký má autor názor na zkoumaný problém v kontextu dosavadních znalostí a … Pokračovat ve čtení „Humáči, přírodovědci a nepřijatelné výmluvy“

Je třeba zabít “whistleblowera”

/MICHAL BOTUR/ Etická komise UP plně zprostila Tomáše Opatrného všech nařčení (vice zde), což by ovšem nemělo znamenat uzavření této kauzy na naší univerzitě.  Abych čtenářům připomněl pozadí celé záležitosti: Etické podání sepsalo a podepsalo osmnáct kolegů, které rozhněvalo to, s jakou intenzitou se Tomáš Opatrný snaží dobrat pravdy o korektnosti či nekorektnosti grafů moessbauerovských spekter publikovaných v Nat. Comm. (viz například … Pokračovat ve čtení „Je třeba zabít “whistleblowera”“

Catrin: hledá se velení?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Díky nedočkavosti pana rektora by měl nový vysokoškolský ústav začít fungovat už od letošního října. Máme-li to brát jako příležitost pro rozvoj, bude zapotřebí sehnat ředitele, který dá novému univerzitnímu subjektu patřičný prvotní impuls. Příležitost dát vznik něčemu, co nebude pouze zabetonováním stávajících struktur. Má-li to fungovat už od října, je třeba začít … Pokračovat ve čtení „Catrin: hledá se velení?“

O dobrých úmyslech aneb co je pravda?

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Po schválení statutu Catriny Akademickým senátem UP 17.6.2020 se rozběhla čilá publikační a komunikační aktivita na všech možných nosičích a sítích. Nic jiného se po tak závažném rozhodnutí (uvedeném navíc projevem rektora obsahujícím několik poměrně kontroverzních výpovědí) nedalo ani očekávat. Rozhodnutí  zdánlivě ukončilo dvouletý spor – spíš mu ale jen přitopilo pod kotlíkem. … Pokračovat ve čtení „O dobrých úmyslech aneb co je pravda?“

Jak chutná moc?

/IVO JIRÁSEK/ Název románu Ladislava Mňačka, nejpřekládanějšího slovenského spisovatele, je bezpochyby nadčasový. Titul této politické beletrie o proměně partyzánského bojovníka ve funkcionáře však není na konci opatřen otazníkem. Autor deklaruje, že se jedná o jistotu, kterou na exemplárním životním příběhu zřetelně popisuje. Tak tomu prostě bývá. Nemám odvahu k tak silnému tvrzení (zůstává ve mně zřejmě cosi z mladické naivity … Pokračovat ve čtení „Jak chutná moc?“

Bossing, stalking, diskriminace: etický verdikt

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Před časem jsem zde referoval o podání na mou osobu k Etické komisi: 18 signatářů požádalo pana rektora o přezkoumání mého jednání a „možného porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP“. K hlavním prohřeškům patřily bossing, stalking a diskriminace. Pan rektor mi podání datované 6. prosince předal 16. 12. a doporučil mi se se signatáři domluvit tak, aby nic k Etické … Pokračovat ve čtení „Bossing, stalking, diskriminace: etický verdikt“

Taková ztráta krve

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Po hlasování Akademického senátu UP 17.6., které „přesvědčivou většinou“ posvětilo založení VŠústavu, se na facebooku objevila zajímavá konverzace pana rektora s jednou pracovnicí RCPTM, která rektorovi poděkovala: „Pane rektore, dnes jste nám vrátil víru ve spravedlnost. Vaše dnešní vystoupení se zapíše do našich dějin. Děkujeme. Vaše RCPTM.“ A rektor odpověděl: „Nemáte zač Moniko. Jen doufám, že teď ukážete svou životaschopnost, odolnost a schopnost … Pokračovat ve čtení „Taková ztráta krve“

Prohlášení budoucích senátorů Přírodovědecké fakulty

/ŠIMON BRÄUER, LUCIA BRISUDOVÁ, DOMINIK HLUBEK, KAMIL KOTRLE, VIKTORIE NESRSTOVÁ, ALEŠ STEJSKAL, LUDMILA VČLAŘOVÁ/ Z pozice budoucích studentských senátorů AS Přf UP cítíme potřebu vyjádřit se k jednání Akademického senátu UP, které proběhlo ve středu 17.6. 2020. Zřídit vysokoškolský ústav CATRIN proti vůli AS PřF vnímáme jako velice nešťastné rozhodnutí. Považujeme to za nerespektování názoru samosprávy Přírodovědecké fakulty a vůle většiny … Pokračovat ve čtení „Prohlášení budoucích senátorů Přírodovědecké fakulty“

Věda a demokracie

/JOSEF JAŘAB/ Rektor naší alma mater Jaroslav Miller  ve svém projevu k akademickému senátu univerzity prohlásil, že „špičková věda vyžaduje absenci demokracie a hlavně autonomii manažerského řízení“.  Opravdu, pane rektore?  A to říkáte před sborem zastupitelů akademické obce univerzity, kteří byli demokraticky zvoleni, aby plnili samosprávnou funkci instituce? Jistě, vztah mezi demokracií a vědou je docela složitý a provokuje ke … Pokračovat ve čtení „Věda a demokracie“

Konečně svoboda!

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Hlasováním 16 členů akademického senátu UP ze dne 17.6.2020 se osvobodilo více než 230 zaměstnanců (o tolika budoucích zaměstnancích rektor ve svém projevu k senátu mluvil, kolik jich je/bude ve skutečnosti, se arci neví) konečně vzniknuvšího vysokoškolského ústavu CATRIN z vlivu nenáviděného, zpátečnického děkana a umanutého předsedy akademického senátu PřF a od 1.10.2020 budou … Pokračovat ve čtení „Konečně svoboda!“

Proclamation of the Faculty of Science management

Dear colleagues, at its meeting yesterday, the Academic Senate of the Palacký University approved the establishment of the University Institute Catrin, despite the clearly declared disagreement of all bodies of the Faculty of Science, UP. We consider this to be a gross and completely unprecedented interference in the powers of the faculty bodies and we will … Pokračovat ve čtení „Proclamation of the Faculty of Science management“

Prohlášení vedení PřF

Vážení kolegové, AS UP na svém včerejším zasedání přes jasně deklarovaný nesouhlas všech orgánů PřF UP schválil vznik vysokoškolského ústavu. Považujeme to za hrubý a zcela bezprecedentní zásah do pravomocí orgánů fakulty a budeme nadále bránit práva a zájmy přírodovědecké fakulty všemi dostupnými prostředky. Současně deklarujeme, že si vážíme práce zaměstnanců center a máme zájem na … Pokračovat ve čtení „Prohlášení vedení PřF“

Integrujeme kapacity

/MICHAL BOTUR/ Motto: CATRIN, ja ťa veľmi ľúbim. Čo len budeš chcieť, všetko na svete sľúbim. (Katka, Miro Žbirka) Včerejší zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého se stalo v kontextu naší univerzity historickým. Po dvouleté diskuzi akademické obce, po opakovaném a zřetelně formulovaném odmítnutí tohoto projektu na všech úrovních Přírodovědecké fakulty a i přes nátlak populistických lobbistických skupinek (zástupci … Pokračovat ve čtení „Integrujeme kapacity“

Dekameron: Úžasná různorodost obyčejného života

/ERIK GILK/ Čapkův román Obyčejný život (1934) je zajisté nejméně známým dílem noetické trilogie, jak lze soudit alespoň ze soupisů přečtené literatury předkládaných studenty české filologie při atestacích. Přitom by bez něj, jak logické, nebylo žádné trilogie. Obyčejný život je, a to si přiznejme, mnohem méně dějový, a tím pádem i méně přitažlivý pro současného čtenáře, než předchozí svazky Hordubal (1933) … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Úžasná různorodost obyčejného života“

Dialog před čínským panelákem

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ (tazačka), TOMÁŠ FÜRST, JAN STROJIL (odpovídači)[1]/ Rozhovor germanistky (IŽF) s matematikem (TF) a lékařem (JS). Po přečtení článku o čínském paneláku ve španělské vesnici jsem strávila několik bezesných nocí (trochu přeháním, k ránu jsem vždycky usnula tvrdě) přemítáním „co teda?“. Co je teda pravda a co vlastně víme? Sama si jako naprostý laik … Pokračovat ve čtení „Dialog před čínským panelákem“

Čínský panelák ve španělské vesnici

/TOMÁŠ FÜRST, ZUZANA KRÁTKÁ, ŠTĚPÁNKA LUXOVÁ, HALINA ŠIMKOVÁ, JAN STROJIL/ Centrum pro bayesovsou inferenci 4B|N www.4bin.org. Když Němci něčemu nerozumí, řeknou, že je to pro ně „jako české vesnice“ (böhmische Dörfer). Pro nás je to vesnice španělská. A jako na procházce španělskou vesnicí si můžete připadat, když začnete porovnávat výsledky různých testů protilátek proti novému koronaviru. … Pokračovat ve čtení „Čínský panelák ve španělské vesnici“

Skutečná univerzita je stav mysli

/MARTIN FAFEJTA/ Pár poznámek jednoho z kandidátů do AS UP – proč by měl o podobě VŠÚ rozhodovat nově zvolený senát a proč bych VŠÚ nevyčleňoval z fakult a nestavěl jej na roveň fakultám  V diskusích před volbami do akademického senátu univerzity se objevuje otázka, zdali má o finální podobě vysokoškolského ústavu rozhodnout senát stávající, nebo ten nově … Pokračovat ve čtení „Skutečná univerzita je stav mysli“

Co jsou císařovy šaty?

/DALIBOR ŠTYS/ Po celou dobu, po níž se ke kauze vymazaných a vyhlazených píků vyjadřuji, jsem obviňován z toho, že vedu obecné řeči a nenavrhuji žádné konkrétní řešení pro Palackého univerzitu v Olomouci. Jenže ono žádné krátkodobé řešení neexistuje. Není žádné řešení, které by umožnilo právě Palackého univerzitě získávat peníze mimo současný systém. Nedávné hodnocení, které … Pokračovat ve čtení „Co jsou císařovy šaty?“

Císařovy nové šaty 2

/MICHAL BOTUR/ Když v září 2018 přišel náš pan rektor s návrhem postavit z cihel Přírodovědecké fakulty nový vysokoškolský ústav, směle jsem svým přátelům a kolegům říkával, že návrh je to natolik nepodložený, nespravedlivý a celkově absurdní, že bude stačit říct nahlas: „Král je nahý!“ a bude po všem. Už brzy tomu budou dva roky a události mi za pravdu … Pokračovat ve čtení „Císařovy nové šaty 2“

Proč se stavím proti vzniku VŠ ústavu?

/MARTIN FELLNER/ Jako kandidát do senátu UP i senátu PřF se chci velice stručně vyjádřit ke vzniku VŠ ústavu. Argumenty zastánců i odpůrců ústavu byly už mnohokrát formulovány a diskutovány, takže si myslím, že není třeba je znovu připomínat. Vznik ústavu nepodporuji ze dvou důvodů. Za prvé, jsem přesvědčen, že vznik Ústavu by zásadně poškodil … Pokračovat ve čtení „Proč se stavím proti vzniku VŠ ústavu?“

CATRIN ve finále. A co dál?

/ONDŘEJ BÁBEK/ Senátoři AS UP již brzy podniknou poslední krok v rozhodování o vysokoškolském ústavu CATRIN. Lze očekávat, že kolektivním senátním rozhodnutím (které v podstatě vylučuje individuální odpovědnost) ústav vznikne a UP překročí pomyslný Rubikon. Co univerzitu čeká za ním, prozatím nikdo netuší. Po roce a půl bojů nemá smysl opakovat na růžovo či na … Pokračovat ve čtení „CATRIN ve finále. A co dál?“

Co se stalo s mou univerzitou?

/VLADISLAV RACLAVSKÝ/ Jmenuji se Vladislav Raclavský a rád bych se Vám představil jako kandidát do univerzitního senátu. Narodil jsem se v roce 1966 a poslední ročník medicíny jsem začal studovat na podzim roku 89. Od střední školy jsem toužil dělat v biologickém výzkumu. K přihlášce na medicínu mě přemlu­vila máma, protože v té době jsem se … Pokračovat ve čtení „Co se stalo s mou univerzitou?“

Virus je z Marsu, ale Korona z Venuše

/TOMÁŠ FÜRST, HALINA ŠIMKOVÁ, ONDŘEJ VENCÁLEK, JAKUB DOSTÁL, JANA FÜRSTOVÁ, ZUZANA KRÁTKÁ, JAN STROJIL/ Centrum pro bayesovskou inferenci 4B|N, www.4bin.org Virová epidemie na Marsu se začala šířit asi před půl rokem. Skoro všech sto tisíc obyvatel Marsu se s virem potkalo. Většina Marťanů je však odolná, neonemocněli a ani si nevytvořili žádné protilátky. Až se s virem potkají znova, dopadne to pravděpodobně stejně a zase neonemocní. Asi 10 procent Marťanů se však virem nakazilo. Přes … Pokračovat ve čtení „Virus je z Marsu, ale Korona z Venuše“