Nad skutečnými “lapsy” děkana FF UP

/JAN STEJSKAL/

Dovolte prosím, abych se stručně vyjádřil k textu pana prof. Jiřího Fialy, který jste zveřejnili a který se mě osobně týká.Při nedávné návštěvě prezidenta Petra Pavla na FF UP jsem se měl dle autora textu dopustit hned několika lapsů spadajících do dávné i nedávné historie:


1) František Lotrinský, doprovázející tehdejší hlavu státu, se během své návštěvy setkal se studenty, kteří mu předváděli své schopnosti, kladl jim otázky a obecně byl zjevně spokojen s jejich schopnostmi i odpověďmi. Tehdy měla univerzita dvě fakulty a např. “matematika” o níž byla tenkrát, řeč se v rámci „dialektiky“, či později jako aritmetika a geometrie vyučovala na artistických fakultách. Striktně řečeno František Lotrinský patrně nebyl u zkoušek studentů, zkrátka jim jen kladl otázky a oni odpovídali. Použil jsem sloveso “zkoušet”, ve stejném smyslu jako jsem včera „zkoušel“ svého syna gymnáziem povinného z italštiny. Ani on ode mne neobdržel známku, natož gradus. Velmi se tedy panu prof. Fialovi za nevhodné použití slova omlouvám. Synovi se, přiznávám, omlouvat nebudu. Sám chtěl, abych ho „vyzkoušel“… Prezident Pavel návštěvu plánoval explicitně na FF, byl jsem u její organizace od počátku a něco málo o tom proto vím. I proto nebyl přijat na rektorátu, ale na děkanátu FF, byť před rektorát předjel jeho vůz. Ale o symbolice „rituálních vjezdů“ hlav států někdy příště. Prezident tím gestem vyjádřil (a my mu poděkovali) podporu podfinancovaným VŠ a zejména pak humanitním oborům, které se jako první ozvaly napříč Českou republikou a učinily tak shodou okolností v čele s FF UP. Prezident Pavel o tom dobře ví, stejně tak, věřím, i pan prof. Fiala.


2) Václav Havel v Olomouci obdržel čestný doktorát vskutku v roce 1990. Že to nebylo na půdě FF UP dobře vím, jsem totiž již pamětníkem oněch událostí. Zdůvodnění udělení doktorátu tehdy příznačně pronesl děkan FF UP L. Václavek a prezident Havel odpověděl projevem, který byl chválou/obhajobou humanitních věd, před rokem 1990 často potlačovaných tak, že řada z nich musela být znovuustavena po více něž dvaceti (často však čtyřiceti) letech. Jako tehdejší student prvního ročníku jsem se k udělení čestného doktorátu bohužel nedostal. Prezident Havel byl obklopen především (nejen akademickými) hodnostáři. Vzhledem k tomu, že jsem měl o deset let později tu čest jej poznat blíže, jsem přesvědčen, že by mu studentská společnost byla patrně milejší. Na studenty si však prezident V. Havel přece jen tehdy našel čas právě při návštěvě na Křížkovského ul., kde zakrátko byly obnoveny (či vznikly) právě ony komunisty zapovězené humanitní obory v čele s filozofií. Tam jsem se již tenkrát jako student dostal. Já i mí spolužáci vše vnímali jako autentickou návštěvu FF, jako páně prezidentův zájem právě o humanitní obory, které pěstují typicky právě filozofické fakulty. Opět se panu prof. Fialovi omlouvám, že jsem rétoricky tehdejší Havlovu návštěvu nazval návštěvou „filozofické fakulty“. Zkrátka jsem ji tak vnímal – vzhledem k povaze V. Havla, povaze jeho doktorátu, který spolu s prof. L. Václavkem tehdy definovali, i fyzickému prostoru, kde jsme se s panem prezidentem Havlem jako studenti setkali. 
Ve svém uvedení debaty prezidenta P. Pavla se studenty v aule FF UP jsem ve své krátké řeči (trvala jen několik málo desítek vteřin) vypíchl právě ony dvě návštěvy hlav státu s tím, že dotazován, „zkoušen“ bude pan prezident a nikoliv studenti,  na rozdíl od návštěvy Františka Lotrinského, a že je téměř obklopen téměř výhradně studenty, na rozdíl od návštěvy – udělení doktorátu Václava Havla (počty akademických pracovníků jsme limitovali tak, aby se do auly dostali především studenti – za Havlových časů se stal opak). Současně jsem sdělil, že pro něj „čestný doktorát ještě nemáme“ – na rozdíl od Václava Havla. Vzpomínám matně, že se lidé v aule v čele s prezidentem Pavlem zasmáli a tak to bylo myšleno. Obávám se, že v těch slovech příslib doktorátu prozatím vidí jen pan prof. Fiala. Ale i za onu narážku se omlouvám. 


Shrnuto: 
Snad vnímavý čtenář obou textů shledá, že k žádným reálným „lapsům“ nedošlo a lehce bulvární titulek příspěvku pana prof. Fialy se zabývá malichernostmi. Nepodezírám totiž pana prof., že by dle hesla „kdo chce psa bít…“, hledal jakoukoliv hůl na děkana FF. Nevím totiž, proč by tak činil. Spíše se domnívám (jde však jen o mou hypotézu), že nám autor příspěvku chtěl jen znovu ukázat, co vše o minulosti naší univerzity zná a umí. Ale to my, vážený pane profesore, přeci dávno o Vašich unikátních znalostech víme!


3) Je pravdou, že jsem obdržel čestný doktorát tak, jak uvádí a odkazuje prof. J. Fiala ve svém textu. Je ovšem skutečnost, že takový titul mám a nepoužívám jej, nějakým proviněním proti akademické etice? Dosud jsem se domníval, že spíše opak by byl problematický. Nicméně, pocty amerických kolegů si nesmírně vážím, zkrátka se jen nerad „vytahuji“. Na vysvětlenou uvedu jen toto – na mé pracovní navštívence momentálně stojí jen: „Jan Stejskal, Dean“. Je to chyba?