Jak publikovat

dŽurnál vyzývá k diskusi nad otevřenými tématy z oblastí akademického života všechny členy akademické obce i širokou veřejnost. Diskusní příspěvky by měly mít podobu neanonymních, důkladně formulovaných kratších textových útvarů bez gramatických chyb, vulgarismů, nepodložených tvrzení. Překročí-li příspěvek hranici kultivovaného projevu (v minulosti) typického pro akademickou půdu, bude autorovi vrácen s prosbou o přepracování.

Příspěvky posílejte na adresu dzurnal(at)protonmail.com nebo některému z redaktorů.