Excelentní bída

/TOMÁŠ FÜRST/

Napadlo mě podívat se, jak se vlastně daří našim excelentům na CATRIN po stránce vědecké. V předchozích letech mohl být jejich výkon nepříznivě ovlivněn hrůzou, kterou na ně pouštělo vedení Přírodovědecké fakulty, teď – po dvou letech samostatné existence a mnoha desítkách milionů korun dotací na úkor ostatních fakult – však věda na ústavu již jistě nerušeně kvete.

Svůj průzkumný vrt začínám na oddělení RCPTM-komplexy. To je pracoviště, které Přírodovědecké fakultě okupuje majetek za bezmála 90 milionů korun. Dle Portálu je k dnešnímu dni (4. července 2023) na tomto pracovišti celkem 4,8 úvazku rozdělených mezi 6 vědeckých pracovníků. Dotazem na Web of Science jsem zjistil, že těchto 6 pracovníků za rok 2022 afiliovalo svému oddělení (po rozpočítání autorských podílů) dohromady celkem 1,33 publikace. Tím nemyslím 1,33 publikace na osobu, ani na jedno FTE, ale celkem 1,33 publikace za šest lidí za rok. To je vskutku úctyhodný výkon a zcela to vysvětluje, proč zrovna tohle oddělení ke své práci nutně potřebuje všechny magnetometry a EPR, takže na pracovníky PřF nezbývá nic. Také to vysvětluje, proč se CATRIN standardně nemůže uživit ze svého rozpočtu a musí významnou část svých nákladů přesouvat do účetnictví jiných součástí. Zajímavé je, že klíčový pracovník tohoto oddělení vykazoval v letech 2010–2019 kolem 15 publikací ročně, ale od roku 2020 se pohybuje kolem tří publikací ročně. Inu, integrace výzkumných kapacit. Nechybí jim náhodou jejich bývalí kolegové? Nepřekážejí jim ty rekvírované přístroje v laboratoři a nebrání v práci?

Oddělení RCPTM-komplexy je sice zajímavé a díky svému klíčovému pracovníkovi široce známé jak v kruzích chemických, tak v mnoha patrech české justice, kupodivu však nepředstavuje žádnou výjimku. Oddělení RCPTM-biomed zaměstnává celkem 15 pracovníků na více než 11 FTE, kterým se však za rok 2022 nepodařilo dohromady vykázat ani ekvivalent jedné jediné publikace! Vzhledem k tomu, že CATRIN se nevěnuje výuce, nabízí se otázka, co tam tedy ti lidé vlastně dělají? Jsou tam vůbec?

Ještě že máme oddělení RCPTM-environmental, které vyprodukovalo za rok 2022 téměř 30 přepočtených publikací. To je, panečku excelence. Radost poněkud kalí fakt, že když odečteme proslulé publikace proslulého kolegy Varmy a dalšího externisty Šafaříka, spadne tohle číslo někam pod pět publikací. To na 15 FTE opět není žádná sláva.

Nějaký výkon mají ještě RCPTM-Magnetic (Bakandritsos), RCPTM-Uhlík (Otyepka) a RCPTM-Elektrochemie (Kment), ovšem všichni vedoucí těchto pracovišť mají úvazky na VŠB, kam tunelují výsledky výzkumu a kde za blahosklonného přihlížení vedení UP a olomoucké peníze budují konkurenční pracoviště.

Kde tedy na CATRIN sídlí ona bájná excelence? Zbývá už jen CRH, pojďme se tedy podívat tam.

CRH-Rostlinná genetika a inženýrství vykazuje celkem 5 publikací, z toho dvě má na svědomí další externista Hensel, po jejich odečtení zbývá opět necelá jedna publikace na celé oddělení.

CRH-Rekombinantní proteiny (pod vedením samotného velkého Ivo Fréborta) vykazuje v roce 2022 celkem tři publikace, což na pět lidí zas nevypadá tak špatně. Ovšem dvě z toho jsou reviews a veškeré výstupy experimentální práce jsou obsaženy v jediné práci s autorským podílem 0,4 v časopise Q2.

Zdá se, že téměř všechny jednotky našich excelentů šly s výkonem výrazně dolů oproti časům, kdy jim zlý děkan Přírodovědecké fakulty vytvářel nelidské podmínky k práci. Výše uvedená fakta jsou v dosti ostrém kontrastu s rétorikou excelence, kterou vedení CATRIN do omrzení opakuje na všech veřejných fórech. Faktem je, že CATRIN dnes sestává z průměrných a podprůměrných vědeckých týmů, které víceméně neefektivně projídají veřejné prostředky, a navíc produkují tolik problémů etických, provozních, právních a manažerských, že ohrožují chod a reputaci celé univerzity. 

Spolek našich excelentů ze všeho nejvíc připomíná velkou černou díru, ve které mizí lidé, peníze, přístroje, budovy, reputace, data, přístrojové deníky i morální standardy. Stephen Hawking tvrdil, že každá černá díra se jednou vypaří. Co bude univerzita dělat do té doby, je však dosti nejasné.