Odejde s Trumpem i trumpismus?

/JOSEF JAŘAB/ Před čtyřmi lety jsem po volbě amerického prezidenta optimisticky prohlásil, že Donalda Trumpa Amerika přežije. Byly ale přesto chvíle – a nebylo jich málo – kdy jsem se začal o tuto zemi a její demokracii obávat. Američané, které prezident John F. Kennedy nazval národem přistěhovalců, přestali být v této zemi vítáni, prezident Trump ihned … Pokračovat ve čtení „Odejde s Trumpem i trumpismus?“

Zasedání senátu jako Lehrstück

/INGEBORG FIALOVÁ/ Na přelomu 19. a 20. století působil Mark Twain jako zahraniční korespondent ve vídeňském parlamentu a měl tam tehdy věru spoustu nádherného materiálu ke zpracování, neb se právě řešila Badeniho jazyková nařízení a parlamentáři (Češi a Němci) si šli tak důkladně po krku, že nějaké drobné strkání a fackování, jak je známe z ruského … Pokračovat ve čtení „Zasedání senátu jako Lehrstück“

RIV a RUV, zda se to rýmuje?

/JAN VIČAR/ Tvůrčí činnost na českých veřejných vysokých školách je finančně stimulována systémem, který působí jako neproniknutelná houština bodů, koeficientů, impaktů, světových, domácích, predátorských, recenzovaných a brzy zase nerecenzovaných časopisů, výkaznictví, seznamů, proměnlivých metodik… Pokusme se tuto houštinu trochu prozkoumat z hlediska aplikací RIV (rejstříku informací ve vědě) a RUV (registru uměleckých výstupů). KEN a … Pokračovat ve čtení „RIV a RUV, zda se to rýmuje?“

Není v silách Komise pro etiku vědecké práce AV ČR řešit otázky etiky vědecké práce

/JAN HLADKÝ/ Matematický ústav AV ČR a Ústav informatiky AV ČR, hladky@math.cas.cz 14. července 2020 jsem podal Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR podnět k prozkoumání možného porušení etiky vědecké práce v souvislosti se třemi články [1], [2] a [3].  Tento podnět jsem celkem důkladně podložil. V případě článku [1] to bylo pomocí odkazů na volně … Pokračovat ve čtení „Není v silách Komise pro etiku vědecké práce AV ČR řešit otázky etiky vědecké práce“

Pes a PES a jak se jim daří?

/ONDŘEJ VENCÁLEK/ Zápisky z průzkumu dat, který měl odpovědět na otázku, zda tzv. index rizika skutečně souvisí s budoucí vytížeností JIP.  Z popudu Tomáše Fürsta napsal a nakreslil Ondřej Vencálek (12. a 13. ledna 2021)      Předkládám všem zájemcům vážné zamyšlení o indexu rizika, na němž je založen protiepidemický systém ČR (PES) a který ovlivňuje životy obyvatel České republiky. … Pokračovat ve čtení „Pes a PES a jak se jim daří?“

Good Bye CATRIN!

/TOMÁŠ FÜRST/ Znáte ten film, ve kterém se hlavní hrdinka upadne do komatu těsně před demokratickou revolucí v NDR a když se probudí, její příbuzní před ní hrají divadlo, že socialismus se nezhroutil a berlínská zeď stojí, aby ji z toho znova netrefil šlak?  Stejně si připadám při sledování cynické komedie, kterou hraje vedení UP se zaměstnanci … Pokračovat ve čtení „Good Bye CATRIN!“

Hodnocení výzkumu: práce mezinárodního evaluačního panelu

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Po zrušení kafemlejnku se u nás výzkumné organizace hodnotí pomocí tzv. Metodiky 2017+ [1]. Namísto bibliometrie s přepočítáváním publikací na body a bodů na peníze se jedná o sofistikovanější postup složený z pěti modulů. První dva moduly nazvané „Kvalita vybraných výsledků“ a „Výkonnost výzkumu“ už cca tři roky běží: v prvním z nich … Pokračovat ve čtení „Hodnocení výzkumu: práce mezinárodního evaluačního panelu“

Osobností roku 2020 podle deníku Referendum je Marek Petřivalský

Osobností roku 2020 podle deníku Referendum je Marek Petřivalský, který odpálil několik úžasných investigativních článků v souvislosti s otravou řeky Bečvy (ale také etických kauz na naši univerzitě) v dŽurnálu. V textu, který ocenění zdůvodňuje se píše “. I Petřivalský, podobně jako jeho generační souputník Jiří Malík, pro sebe a svět, jejž obývá, takto opatruje … Pokračovat ve čtení „Osobností roku 2020 podle deníku Referendum je Marek Petřivalský“

O pozdní sebereflexi?

/KAREL HRON/ Čtenářům dŽurnálu je známo, že ohlášení rezignace na posledním předvánočním zasedání Akademického senátu UP rektor Jaroslav Miller záhy doprovodil popsáním dvou hlavních důvodů svého rozhodnutí k tomuto kroku [1]. Podrobný rozbor toho prvního ponechám jiným – ostatně příběh vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN v tuto chvíli ještě rozhodně nekončí – ale rád bych se … Pokračovat ve čtení „O pozdní sebereflexi?“

Profesorské exegeze: spolehlivost PCR testů

/TOMÁŠ FÜRST, ZUZANA KRÁTKÁ/ Profesor Hořejší napsal reakci na pravděpodobný výklad názorů profesora Štyse v jeho článku na dŽurnálu. Jejich výměna míčků nám poskytuje další záminku připomenout, proč vytrvale voláme po tvrdých datech. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé sporné body obou názorových oponentů poněkud přesněji, neboť je to důležité.  První sporný bod se týká parametrů koronavirových testů. Pro důkaz přítomnosti … Pokračovat ve čtení „Profesorské exegeze: spolehlivost PCR testů“

Co tím chtěl básník říci?

/VÁCLAV HOŘEJŠÍ/ Už dávno jsem nepřispěl do dŽurnálu, ale po přečtení článku Dalibora Štyse „O nedostatečné velikosti souboru a systému PES” se k tomu naskytla dobrá příležitost. Ani po opakovaném přečtení jsem nepochopil, o co autorovi vlastně šlo. Proto jsem se zeptal několika osob inteligentnějších než já; někteří na tom byli s pochopením stejně špatně jako … Pokračovat ve čtení „Co tím chtěl básník říci?“

Znovu i nově o novoročenkách a vánočně novoročních přáních

/JIŘÍ FIALA/ Koncem loňského roku jsem v Žurnále UP Online pojednal o historii novoročních přání a novoročenek označovaných iniciálovou zkratkou z francouzského sousloví „pour féliciter (pro blahopřání)“, popř. „pour fêter (na oslavu)“, za níž následuje příslušný rok nebo jen apostrof a poslední dvě číslice příslušného roku (letos tedy p. f. 2021; p. f. ’21). (1) Zmínil jsem … Pokračovat ve čtení „Znovu i nově o novoročenkách a vánočně novoročních přáních“

O nedostatečné velikosti souboru a systému PES

/DALIBOR ŠTYS/ Úvod Dostal jsem se pod palbu všech matfyzáků [1], že nechápu potřebu dostatečně velikého statistického souboru dat. Já, který jsem proslulý štváč proti biologům, když upozorňuji na to, že statistika v biologii se nedá popsat normálním rozdělením, a proto by se mělo v biologii dělat mnohem více experimentů než ve fyzice. Odpověď biologů je, že … Pokračovat ve čtení „O nedostatečné velikosti souboru a systému PES“

Pyžamové Vánoce

/ZUZANA KRÁTKÁ/ Věnováno všem, kteří používají zdravý selský rozum. Před rokem touto dobou bych na poslední chvíli dobalovala dárky, v hlavě bych si rovnala nacvičený sled přípravy vánočního menu a těšila bych se na večerní vánoční pohádku (až ten předvánoční šrumec konečně skončí a nebudu muset nic dělat).  Letos tomu bude jinak. Koronavirus byl mým osudem … Pokračovat ve čtení „Pyžamové Vánoce“

Komentář emeritních rektorů UP k rezignaci rektora Jaroslava Millera

/JOSEF JAŘAB, LUBOMÍR DVOŘÁK, JANA MAČÁKOVÁ, MIROSLAV MAŠLÁŇ/ Na počátku února 2020 jsme se jako emeritní rektoři naší alma mater pokusili v krátkém memorandu[1] vyjádřit k nastalé, znepokojující situaci, která se vytvořila na univerzitě kolem zakládání  výzkumného centra zvaného CATRIN. Hlavně jsme vyzývali k uspokojivému a čistému uzavření všech etických kauz a žádali jsme rektora, aby svou autoritou uklidnil jednání kolem vysokoškolského … Pokračovat ve čtení „Komentář emeritních rektorů UP k rezignaci rektora Jaroslava Millera“

Proč rezignoval rektor?

/INGEBORG FIALOVÁ/ [1] (S drobnými úpravy převzato z UPReflexe.) Na svém blogu (jaroslavmiller.cz/18-12-20/) uvádí Jaroslav Miller dva důvody pro svou rezignaci: Za prvé: nemůže dostát klasické (v jeho dikci i křesťansky kódované) rytířské ctnosti, že dané slovo se musí dodržet: „Tento slib, vyjádřený písemně a veřejně daný i několika stům zaměstnanců RCPTM a CRH, kteří jsou … Pokračovat ve čtení „Proč rezignoval rektor?“

Dekameron: Vindobona

/ZDENĚK OPATRNÝ/ Psal se, tuším, rok 1987. Předvánoční cesta domů z několikatýdenního studijního pobytu ve východoněmeckém Gaterslebenu, ležícím blízko Harzu, byla již zkušeně naplánována. Aby ne – v  téhle destinaci jsem byl již po několikáté, znal kraj, dopravní spojení i jeho možné záludnosti.  Tamní Institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung, pravda, neležel v horách či v kopcích. Na … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Vindobona“

Vánočně-silvestrovská soutěž!

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Milí čtenáři, redakce D-Žurnálu vyhlašuje vánočně-silvestrovskou soutěž o fotku, obrázek, kreslený vtip, slogan, citát atd., který by nejlépe vystihoval dění na UP (ale klidně i v širší společnosti) ve skoro již uplynulém roce 2020. Své návrhy posílejte, prosím, do 27.12.2020  na adresu redakce: dzurnal@protonmail.com. Vítěze vybere samozvaná porota složená ze členů redakce a … Pokračovat ve čtení „Vánočně-silvestrovská soutěž!“

Vysoce vymazlená strategie

/TOMÁŠ FÜRST/ Nemohu si pomoct, ale vedení této univerzity skutečně čím dál víc připomíná Komunistickou stranu Československa těsně před listopadem 1989. S jistou dávkou sebezapření jsem proklikal prezentaci prorektorky Marešové v rámci „představení Strategického záměru“ a poslechl si druhou půlku odpovědí na dotazy ze strany rektora. Jako jeden z asi 50 posluchačů na streamu jsem … Pokračovat ve čtení „Vysoce vymazlená strategie“

O závisti?

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Kolující zvěsti o statisícových měsíčních platech kolegů z přírodovědecké fakulty (zejména těch, kteří hodlají přejít pod Catrinu) jsem slyšela už mnohokrát, aniž bych si úvahy o nich nějak připouštěla, neboť by mohly skončit banální závistí – a závidět se nemá, ba dokonce nesmí, jak praví 10. přikázání: „nepožádáš!“. Přesto mi čísla, ke kterým … Pokračovat ve čtení „O závisti?“

Když ředitel pracoval zadarmo…

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Poté, co jsem si od rektora vyžádal zprávu z mimořádného vnitřního auditu, nestačil jsem se všeličemu divit a požádal jsem univerzitu na základě „stošestky“ o informaci o ročních mzdách ředitelů center. Proč vlastně? Na začátku roku 2020 vyzvala skupina stěžovatelů rektora UP Millera ke svolání mimořádného zasedání akademického senátu s tím, že děkan … Pokračovat ve čtení „Když ředitel pracoval zadarmo…“

Rychlá odpověď na prvotní reakci rektora

/MICHAL BOTUR/ Rektor Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnil 1.prosince svou prvotní reakci na mnou předložený návrh, kterým byl zahájen proces odvolávaní rektora univerzity. Je pozitivní, že s rektorem dokážeme čas od času najít shodu – a to dokonce i ve velmi zásadních věcech. V tomto případě jsme za jedno v tom, že probíhající diskuse testuje … Pokračovat ve čtení „Rychlá odpověď na prvotní reakci rektora“

Dekameron: Co nesezobou zimní ptáci?

/ZDENĚK OPATRNÝ/  Jak zimou zmalátnělí ptáci             sny naše krouží tam a sem.Jen kdesi v hloubce            tuší zemna níž se přistát nevyplácí.Zemztuhlou pozdním podzimemPokud se k jaru dopotácí,              pak sklidíme, co zasijemCo nesezobou zimní ptáci. Motto, možno vnímat jako vysoce aktuální pro první podzim kovicénu. Je v tom ovšem malý háček – datum vzniku je sice také podzim, leč 1984. Přesto i … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Co nesezobou zimní ptáci?“

Svéráz národní propagandy

/LUBOR KYSUČAN/ Jedna z mála věcí, k nímž se hodí doktoři filozofie, je umění propagandy. Někteří z nich dosáhli ve svém oboru takových dovedností, že byli schopni i v troskách rozbitého Berlína přesvědčovat své spoluobčany o konečném vítězství, a ještě dávno předtím svým problematickým šarmem obloudit jednu z nejhezčích a snad i nejlepších českých hereček natolik, že jejich pochybné náklonnosti … Pokračovat ve čtení „Svéráz národní propagandy“

Přejděte na protější chodník/univerzitu: padají obskurní podpěry

/TOMÁŠ FÜRST/ Před necelým rokem jsem shrnoval pro čtenáře dŽurnálu neuvěřitelnou historii zfalšovaného článku kolegů z RCPTM v časopise Nature Communications. Zbývá dopsat poslední kapitolu, protože článek byl před několika dny stažen. Stažen byl samotným kolektivem autorů velmi opatrnou formulací, která obsahuje tvrzení „… we no longer had the raw data and are thus unable … Pokračovat ve čtení „Přejděte na protější chodník/univerzitu: padají obskurní podpěry“