Frébort zahradníkem: aneb akademická mafie dobývá Etickou komisi Univerzity Palackého

/TOMÁŠ FÜRST/

Na webu naší univerzity jsem si přečetl, že rektor jmenoval kolegu Fréborta členem Etické komise (EtK). Tímto krokem se tedy půvabně naplnil můj předchozí komentář o tom, jaké organizace by měly mít v EtK své zástupce. 

Na jednu stranu je výběr osobnosti logický, protože na CATRIN pomalu docházejí vyšší šarže, které nejsou přímo zapojeny do falšování dat.

Na druhou stranu je to samozřejmě nebetyčná drzost, protože Ivo Frébort je za morální marasmus, ve kterém se tato univerzita nachází, do značné míry zodpovědný. Bylo to za jeho děkanování, kdy se olomoucká hra na „excelenci“ zcela vymkla kontrole. Astronomické mzdy, kterých si mezitím všimla i celostátní média, začaly být vypláceny z peněz daňových poplatníků za jeho vlády. Po svém opakovaném nezvolení do čela Přírodovědecké fakulty to byl on, kdo za zády nově zvoleného děkana připravil s tehdejším rektorem Millerem puč, který vyústil ve vznik CATRIN, jež stále okupuje část prostor a přístrojů Přírodovědecké fakulty a paralyzuje chod univerzity. Ivo Frébort je také podepsaný pod absurdním prohlášením kolegia ředitele CATRIN, že „[…] v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP”. Toto prohlášení je samozřejmě v přímém rozporu s realitou a také nálezem hned několika etických komisí (ve kterých akademická mafie ještě nezasedala). Svůj úsudek stran etiky kolega Frébort dále předvedl tím, že hnal před EtK předsedu Akademického senátu PřF Tomáše Opatrného, neboť se domníval, že psaní emailů o víkendu naplňuje skutkovou podstatu bossingu a stalkingu. Etická komise (ještě bez zástupců akademické mafie) to ovšem tehdy viděla jinak. Kdo ví, jak by to dopadlo dnes.

Kolega Frébort v minulosti sám před Etickou komisí nestanul jen proto, že kauzu „chybně“ vykázaných úvodníků, za které Frébortovo pracoviště neoprávněně obdrželo asi jeden a půl milionu korun, tehdejší rektor Miller vlastní Etické komisi prostě odmítl předat. Celé se to nakonec svedlo na chudáka Petra Galuszku, který byl tou dobou již po smrti, takže se nemohl bránit. Vskutku příkladně etický postup. Osobní kvality kolegy Fréborta jsou zřejmě známy akademické obci i mimo Přírodovědeckou fakultu – byl totiž jedním ze dvou kandidátů, které ASUP neschválil do „vědecké rady“ CATRIN.

Jmenování kolegy Fréborta do EtK otevírá akademické mafii možnosti, o kterých si zatím mohla nechat jenom zdát. Radek Zbořil a jeho právníci budou mít veškeré materiály, o kterých bude EtK jednat, pěkně zatepla ve složce, aby je mohli použít v soudních sporech, které proti univerzitě vedou. Možná dostanou i tajnou nahrávku z jednání! Akademická mafie již dříve vyhrožovala členům fakultní Etické komise žalobami, teď si budou muset komisaři dávat pozor na každé slovo – vše, co během jednání řeknou, může být použito proti nim. Navíc – kdo si před EtK v tomto složení vůbec dovolí vypovídat? Až mě za tento text zase nějaký pohůnek akademické mafie požene před Etickou komisi, jsem zvědav, jestli se kolega Frébort sám vyloučí z projednávání pro podjatost. Aspoň zjistím, jestli může být stejný akademický pracovník odsouzen Etickou komisí dvakrát za tentýž přečin – veřejné vyřčení pravdy o akademické mafii na Univerzitě Palackého.