Bossing, stalking, diskriminace: etický verdikt

/TOMÁŠ OPATRNÝ/

Před časem jsem zde referoval o podání na mou osobu k Etické komisi: 18 signatářů požádalo pana rektora o přezkoumání mého jednání a „možného porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP“. K hlavním prohřeškům patřily bossing, stalking a diskriminace. Pan rektor mi podání datované 6. prosince předal 16. 12. a doporučil mi se se signatáři domluvit tak, aby nic k Etické komisi podávat nemusel. O domluvu jsem se pokusil, schůzka se signatáři proběhla 7. ledna pod záštitou předsedy univerzitního senátu. Ze všech signatářů tam dorazili celkem čtyři kolegové plus jeden zástupce signatáře, který se omluvil. Po přibližně dvouhodinové diskusi jsme se rozešli, kolegové pak své podání doplnili (text z 24. ledna) a 22. února jsem obdržel pozvání na jednání Etické komise, které se mělo konat 26. března. Dostal jsem přitom možnost se k podnětu písemně vyjádřit. Vyjádření jsem odeslal, ale koronavirová opatření způsobila odklad jednání. Vlastní jednání Etické komise tak nakonec proběhlo 16. června – kromě mě na ně byl přizván dr. Navařík, vypovídali jsme ale každý zvlášť. Dnes jsem dostal od pana rektora mailem zápis z jednání a usnesení Etické komise – obojí najdete v příloze. 

Tomáš Opatrný

23. června 2020