Nerovnosti v odměňování aneb investice do excellence podruhé

/TOMÁŠ FÜRST/

Představitelé filosofických fakult v čele s děkanem FF UP v posledních týdnech zaplavili veřejný prostor nářky nad tím, jak jsou nedůstojně odměňováni a odborový předák František Kratochvíl z téže fakulty přiživuje nátlak pohrůžkami o hromadných žalobách kvůli nerovnému odměňování. V rámci debat o nerovnosti na naší univerzitě se konečně začala objevovat tvrdá data, na která se v tomto příspěvku podíváme.

Připomeňme, že UP patří mezi vysoké školy, na kterých jsou tarify akademických pracovníků v univerzitním vnitřním mzdovém předpisu vymezeny intervalem, čímž je naplňováno ustanovení Zákona o vysokých školách o autonomii fakult v pracovněprávních záležitostech. Aktuální tarify na fakultách a vysokoškolském ústavu CATRIN vypadají takto:

 A1A2A3A4A5
 Bc.Mgr.Ph.D.Doc.Prof.
CMTF22 00025 00030 00035 00040 000
FZV 22 50025 00031 00035 00040 000
FTK22 50025 00027 90032 10036 000
PF 25 30027 90032 00037 60042 100
PřF24 00027 00031 00041 00054 000
FF30 00031 00035 00044 00053 000
PdF26 60029 40032 00040 00059 000
LF 24 50028 10031 50041 00054 000
CATRIN 24 50028 10031 50041 00054 000

Když se podíváme na kategorii A3 (odborní asistenti), což je nejpočetnější kohorta na všech fakultách, pohybuje se tarif mezi 31–32 tisíci korun měsíčně, což jistě není nerovnost, která by stála za celostátní humbuk a kvůli které by se byl někdo ochoten soudit. Výjimkou je FTK, kde mají 27,9 tisíc, přitom ale není slyšet, že by si právě na této fakultě nějak výrazně stěžovali. Na druhou stranu se v této kategorii odchyluje FF s tarifem 35 tisíc měsíčně – tedy nejvíc na UP – a přesto je to právě tato fakulta, odkud je slyšet největší nářek na nerovnost v odměňování.

U docentů a profesorů (kategorie A4 a A5) se již nůžky poněkud rozevírají, ale kupodivu nikoliv mezi humanitními a přírodovědnými fakultami, ale mezi velkými a malými fakultami, přičemž mezi docenty má opět nejvyšší tarify FF, mezi profesory PdF. Takže pokud by si někdo chtěl stěžovat na nerovnost v odměňování stran tarifů, mohli by to být docenti a profesoři malých fakult. Těch je ovšem docela málo, na malých fakultách jsem napočítal zhruba 55 FTE docentů a 20 FTE profesorů. Z těchto 55 docentů malých fakult je jich asi polovina na PF. Kdybychom jim chtěli dorovnat tarify na úroveň PřF, stálo by to 80 tisíc měsíčně, tedy asi týden výplaty nejexcelentnějšího excelenta.

Nejzajímavější je ovšem tabulka reálných mzdových nákladů vyplácených z institucionální podpory (v terminologii účetnictví UP ze zdrojů 11 a 30, tedy bez grantů) za rok 2022 po jednotlivých součástech univerzity (v příloze). Z úhrnných mzdových nákladů na tarify (sloupec B) se dá podle částek uvedených v tabulce výše odhadnout počet FTE v dané kategorii na jednotlivých součástech (s výhradou drobných nepřesností, které do výpočtu mohou vnést náhrady). Pojďme se podívat na poměr osobního ohodnocení vůči tarifu, tedy poměr sloupců C a B. Na všech fakultách je průměrné osobní ohodnocení v rozmezí 18–41% tarifu, což opět není nijak dramatický rozdíl. Jedinou výjimkou je CATRIN, kde mají průměrně osobní ohodnocení ve výši 136% tarifu, přičemž ještě zajímavější je to po jednotlivých kategoriích, neboť pro profesory už je to v průměru 253% tarifu. Celkem tedy 2,26 FTE profesorů na CATRIN čerpá částku, která odpovídá více než pětině mzdových nákladů celé FZV. A to se ještě nebavíme o tom, že institucionální podpora (tedy zdroje 11 a 30) činí jen něco mezi čtvrtinou a třetinou příjmů CATRIN, což znamená, že s velkou pravděpodobností mluvíme jen o minoritní části excelentních mezd.

předchozím díle našeho malého průvodce po černých dírách v účetnictví University Palackého jsme se podívali, jak se žilo excelentům na CATRINv roce 2021. Našli jsme tam asi 40 lidí, jejichž celková hrubá roční mzda v roce 2021 přesáhla jeden milion korun. Nechyběli ovšem ani výtečníci s mzdou přesahující dva miliony korun. U nejlépe placených excelentů jsem data samozřejmě dostal tak, aby z nich šlo vyčíst co nejméně, není tedy vyloučeno, že se naši přátelé na CATRIN vrátili ke své praxi z let minulých, kdy si vypláceli i půl milionu měsíčně. Vzhledem k tomu, že na to peníze přidělené CATRIN v rámci rozpočtových pravidel samozřejmě nestačí, zdokumentoval jsem, že excelenti na tohle své mimořádně odpovědné hospodaření s penězi daňových poplatníků dostali od zbytku university nejméně 50 milionů korun navíc, nad rámec přiděleného rozpočtu. 

Můj výše zmíněný text nevzbudil žádnou pozornost. Tentokrát nezaznamenal obvyklé výhrůžky soudy či etickou komisí – akademická obec moji dokumentaci černé díry na peníze pečlivě ignoruje a raději demonstruje za zvýšení svých platů. 

Je tedy vidět, že i v roce 2022 naši přátelé na CATRIN velmi dobře uspěli v soutěži, jak vytahat z ostatních součástí UP co nejvíc peněz a rozdat si je do odměn. Je pro mě zcela nepochopitelné, že kolegové z ostatních fakult tuhle drzou praxi nadále kryjí a podporují prostřednictvím svých zástupců v Akademickém senátu. A pak jdou na nádvoří demonstrovat za vyšší platy. Když jim novináři (celkem logicky) připomenou, že by si napřed měli udělat na vlastní univerzitě pořádek, trapně mlží, že to prý nejde a že je lepší křičet na ministerstvo.