Chucpe na druhou aneb falsifikátoři dat obsazují Etickou komisi

/TOMÁŠ FÜRST/

Slavná novodobá historie Etické komise UP začala tím, že komise odsoudila mě za to, že jsem veřejně vykecal, že se na naší universitě falšují data a provádějí jiné nepravosti. Předmětem stížnosti jakéhosi kolegy Jelínka (kterého jsem nikdy neviděl a který moje udání patrně dostal jako stranický úkol od svých nadřízených) byl tento můj text na dŽurnálu.

Etická komise mě vyslechla a poté odsoudila za porušení hned tří bodů etického kodexu. Bodu 7, který praví, že „zaměstnanec a student obhajuje svobodu myšlení, bádání, vyjadřování, výměnu názorů a informací“. Bodu 8, který zakazuje sexuální obtěžování a bodu 9, který nařizuje respektovat dále uvedené zásady pro pedagogy i vědecké pracovníky. Nedává vám to žádný smysl? Bez komentáře. Podrobnosti si můžete přečíst zde.

Později se Etická komise zabývala falšováním dat v článcích Radka Zbořila – ony slavné umazané peaky v článku pro JACS. Konstatovala, že k falšování došlo, a neuvěřila povídačkám kolegy Zbořila, že o ničem nevěděl. Následoval brutální útok na předsedu EK ze strany Zbořila a jeho mediální ochranky. Rektor Miller se za předsedu EK nepostavil a ten zklamaně rezignoval. K dalším případům falšování dat v článcích Radka Zbořila se EK již nedostala, protože čestný a placený člen akademické mafie – rektor Miller – jí další případy z dílny Zbořila prostě odmítl předat. Místo toho se stalo zvykem Etické komisi předhazovat lidi, kteří na mafiánské prakticky upozorňují.

Mezitím na UP vznikl vysokoškolský ústav CATRIN, jehož hlavním smyslem je ukrývat falsifikátory dat před Etickou komisí Přírodovědecké fakulty. 

Akademický senát – místo toho, aby plnil svoji kontrolní roli a zabýval se největší kauzou falšování vědeckých dat v novodobé historii české vědy – pojal myšlenku, že je třeba Etický kodex přepsat. Výsledky této práce jsou právě teď předloženy akademické obci. Co se v kodexu změnilo? Jednak přibyla mnohoslovná preambule, která hlásá opak toho, co akademická mafii na CATRIN (za podpory vedení UP a ASUP) provozuje. A za druhé přibyl požadavek, aby akademická mafie měla v Etické komisi svého zástupce!

Jakožto zločinec Etickou komisí odsouzený považuju tento nápad za nejvíc nejlepší a přidávám návrh, aby v Etické komisi měla svého zástupce i Cosa Nostra a Yakuza.