Back to black

/Tomáš Fürst/

Novoroční přání máme za sebou, je tedy čas vrátit se do práce. V jednom ze svých předchozích příspěvků jsem slíbil, že vás budu informovat, jaké že úkoly rozdal kolega Zbořil na památné schůzce v pátek 30. září svým služebníkům ve vedení naší university. Požádal jsem proto dle Zákona o svobodném přístupu k informacím univerzitu o zápis z této schůzky. Výsledek předčil mé očekávání. Dostal jsem jednak mnohomluvné zdůvodnění, proč mi podstatnou část zápisu nemohou poskytnout s ohledem na GDPR a jednak naprosto komicky začerněný dokument, který si můžete prohlédnout zde.

Škoda, že už není kolega Opatrný zeleným prorektorem, hned bych si u něj stěžoval na nesmyslné plýtvání papíry a tonerem. I tak lze ovšem z dokumentu ledacos vyčíst. Především víme, že se schůzky účastnil rektor, kvestorka, kancléř, prorektorka Papoušková, kolega Kratochvíl z FF a kolega Banáš z CATRIN. Další tři jména jsou začerněná, my ale víme, že šlo o kolegy Zbořila a Navaříka z CATRIN a dále senátora Tomáše Lebedu z FF. Z fragmentu textu, které zůstaly nezačerněny, plynou dvě zajímavosti:

1. Paní kvestorka si na naší univerzitě zvykla mluvit úplně do všeho, obědy v menze počínaje a obsazením funkce děkana PřF konče. Paradoxně je to právě ona, kdo Radku Zbořilovi, který UP žaluje, dle zápisu ochotně vychází vstříc sdělením, že dva dotčení zaměstnanci byli dočasně odvoláni ze svých pozic a servilně představuje různé formy šikany, které rektor použije proti děkanu Kubalovi. Pokud je mi ovšem známo, „dva dotčení zaměstnanci“ byli posláni na neplacené volno (nikoliv odvoláni), a to navíc až po této schůzce. Informace od paní kvestorky byla tedy zřejmě opět nepravdivá, na což jsme ovšem na univerzitě už všichni zvyklí. 

2. Kolega Kratochvíl – jehož přítomnost na schůzce, stejně jako přítomnost kvestorky, nedává žádný smysl – se zřejmě příliš často dívá na australské detektivky, neboť hovoří o tom, že se stal trestný čin a naprosto absurdně navrhuje jakési kovbojské postupy ve stylu zabavit děkanovi počítač, zapečetit jeho kancelář a zakázat mu mluvit. Požaduje odvolání [začerněno] z funkce [začerněno] neboť má [začerněno]. V tomto bodu je se zápisem nutno souhlasit – kolega Kratochvíl má zřejmě skutečně začerněno. Doufám, že tuto vrchovatou dávku kolegiality našich přátel z FF si bude Přírodovědecká fakulta dobře pamatovat.

Pozoruhodné je, že právě s tímto začerněným kolegou Kratochvílem později rektor (nezákonně) projednával svou (nezákonnou) výpověď děkanu Kubalovi, jakožto se zástupcem odborů. Předstíraný spěch, se kterým rektor po této schůzce začal situaci „řešit“ je v ostrém kontrastu s faktem, že o předání emailů děkanu Kubalovi prokazatelně věděl již několik měsíců před touto schůzkou. 

Zbytek textu je začerněn, včetně celé více než dvoustránkové přílohy. Vyhlašuji tedy další kolo literární soutěže o nejlepší text na téma „co se asi dělo na schůzce mezi vedením UP a zástupci akademické mafie“. Příspěvky pak lze přihlásit na rektorát k ocenění.

Kdo ze soutěžících byl nejblíže pravdě, se dozvíme v řádu týdnů, neboť se samozřejmě proti této drzé a hanebné formě poskytnutí „informací“ ze strany rektorátu odvolám.