O dvojím metru

/JIŘÍ KVITA/ V souvislosti se vzrušením kolem dŽurnálu je zajímavý rozhovor v týdeníku Respekt s rektorem UP, v kterém je diskutováno pozvání psychologa Jordana Petersona na UP (poté, co jej – kvůli jeho kontroverzním názorům – odmítla Cambridge). Pan rektor tam hlásá „Konfrontovat, ne umlčet“. To se však zdá v příkrém kontrastu s vyjádřením vedení univerzity, … Pokračovat ve čtení „O dvojím metru“

Vyjádření děkana Přírodovědecké fakulty k článkům v Deníku N

/MARTIN KUBALA/ Ač jsem se zpočátku k projektu dŽurnálu stavěl poněkud rezervovaně, po odmítnutí publikování níže uvedeného textu v Žurnále UP musím uznat, že dŽurnál má v životě akademické obce UP své místo, ba dokonce může být pro její zdraví esenciální. Přes výzvy pana rektora k omezení medializace jsem zaznamenal rozsáhlou kampaň na stránkách celostátního Deníku N (Vědecký rozvod … Pokračovat ve čtení „Vyjádření děkana Přírodovědecké fakulty k článkům v Deníku N“

O nesrovnatelných platech na nesrovnatelných pozicích

/JIŘÍ KVITA/ Vraťme se ještě na chvíli k článečku v MF Dnes, 29. 3. 2019: „Děkan PřF UP v článku zmiňuje následující poznámku o platech některých vedoucích vědeckých center v Olomouci: „Zjistil jsem, že vedoucí některých jednotek jsou jako utržení ze řetězu. Jejich roční mzda byla čtyři, pět i šest milionů korun. To nejsem schopen … Pokračovat ve čtení „O nesrovnatelných platech na nesrovnatelných pozicích“

O svobodě projevu

/ROSTISLAV VODÁK/ Voltaire nebo spíš Evelyn Beatrice Hall : I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Jako asi každý člen akademické obce a člen Přírodovědecké fakulty se snažím pozorně sledovat poslední dění a to nejenom na univerzitě. Proto se ke mně dostal i odkaz na Diskuzní Žurnál, který … Pokračovat ve čtení „O svobodě projevu“

Střet zájmů

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Necelý týden – od 5. do 11. dubna – byla u nás v platnosti univerzitní norma upravující střet zájmů prorektorů a proděkanů. Podle jejího znění by tito funkcionáři například nesměli být členy statutárních orgánů obchodních korporací – podobně, jako to univerzitní statut zakazuje rektorovi a děkanům. Důvodu zavedení této normy jsem ve veřejně dostupných zdrojích nedohledal. … Pokračovat ve čtení „Střet zájmů“

Válka na Univerzitě Palackého optikou dlouholetého člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty a učitele matematiky

/TOMÁŠ FÜRST/ Přírodovědecká fakulta zažila obrovský rozvoj za děkana Juraje Ševčíka (2007–2014), který správně pochopil, že dalších pár let bude na vysokých školách ve znamení velkých infrastrukturních projektů. Nechal vykvést mnoho výzkumných skupin, z nichž se nakonec etablovala dvě výzkumná centra, RCPTM a CRH. Obě centra vznikla rozhodnutím akademického senátu fakulty a byla zařazena do struktury … Pokračovat ve čtení „Válka na Univerzitě Palackého optikou dlouholetého člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty a učitele matematiky“

Kauza manipulace s daty

/MICHAL BOTUR/ Zasedání Vědecké rady, část první Ve středu 13.3.2019 ráno před desátou hodinou se pozvolna začala plnit zasedací místnost děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci členy vědecké rady této fakulty. Napjatá a stále houstnoucí atmosféra v místnosti a vlastně na celé fakultě připomínala, že dnešní zasedání jindy mimořádně komisního orgánu má mít nezvyklý … Pokračovat ve čtení „Kauza manipulace s daty“

Jak a proč se mě situace na Přírodovědecké fakultě týká?

/INGEBORG FIALOVÁ/ Kolegové z filozofické fakulty se mě – oprávněně udiveni – ptají, proč strkám nos do interních záležitostí přírodovědecké fakulty, o kterých pořádně nic nevím a které se mě/nás (filozofické fakulty) nijak netýkají. To, že o celé věci nic důkladného nevím, je pravda, leč považovala jsem to za výhodu, která mi umožní zajmout nestranné, dokonce … Pokračovat ve čtení „Jak a proč se mě situace na Přírodovědecké fakultě týká?“

Není mi to jedno

/JOSEF TILLICH/ Z Přírodovědecké fakulty, na níž jsem strávil většinu svého produktivního věku, mi někdo poslal oskenovaný článek z MFDnes  „Olomoucká válka vědců“. Vlastně nevím, proč jsem napsal, že jsem na fakultě strávil produktivní věk – z pohledu toho, co se píše v tom smutném článku, to byl věk naprosto neproduktivní – nebyly granty, mimořádné prémie za vědecký výkon … Pokračovat ve čtení „Není mi to jedno“

Úvodník

/INGEBORG FIALOVÁ/ Univerzity by měly být garanty nezkresleného informačního toku a nabízet akademické obci i veřejnosti snadno dostupné, srozumitelné aktuality jako možnou protiváhu obrovskému množství bulvárních či zkreslených zpráv, kterými je dnešní společnost zaplavena. Jaroslav Miller, rektor UP Výsledkem proměny klasického tištěného Žurnálu UP (ke které došlo zhruba před sedmi lety a na který si … Pokračovat ve čtení „Úvodník“