Výzva Josefa Tillicha k odstoupení rektora

Vaše Magnificence,

profesor Jařab ve svém „Rozpomínání“ zmiňuje, jak jsem mu jako předseda Akademické rady UP před bezmála třiceti lety s pohnutím sděloval, že byl zvolen rektorem UP. Dnes jsem osoba soukromá, nicméně sledující všechny dostupné informace o dění na UP. Po přečtení článku v dnešní MF Dnes, že vyzýváte k rezignaci řádně zvoleného děkana Přírodovědecké fakulty doc. Kubalu – výzva k rezignaci prof. Zbořila je téměř bezpředmětná, neboť jeho funkční období končí 30. září – jsem se, Vaše Magnificence, rozhodl, opět s pohnutím, vyzvat k rezignaci Vás.

Vaše neúcta k faktům a závěrům Etické komise je natolik zásadní, že bezprecedentně znehodnocuje funkci rektora svobodné univerzity. Jako historik jistě oceníte i skutečnost, že by takový krok mohl být příkladem pro mnoho dalších funkcionářů, kteří se ve svém postavení zkompromitovali.

S pozdravem

Josef Tillich