Informací není nikdy dost

/MARTIN CHODORA/

Nejsem člen akademické obce, ale mám několik přátel napříč všemi fakultami a díky nim vím, že se na univerzitě dějí věci standardní i nestandardní. Se zájmem poslední dobou sleduji dění na Univerzitě Palackého. Jsem pravidelný čtenář Džurnálu, ale zaregistroval jsem, že se diskuse nedávno přesunula (nebo skryla) na UP reflexi, k níž jako nečlen akademické obce nemám přístup. Jelikož nic není černobílé, zajímaly by mě názory a komentáře i ostatních, těch, kteří nepublikují na DŽurnálu. Kontaktoval jsem proto pana prorektora Bilíka, zda by mi v této věci mohl vyjít nějak vstříc, ale v podstatě mi sdělil, že vše důležité se projednává na senátu a že ostatní věci jsou interní. Cítil jsem se ani ne zklamaný, ale smutný. Zvláště teď, kdy slavíme 30 let od sametové revoluce, by měly být informace (i informace týkající se dění na univerzitě, která je financována státními prostředky), běžně dostupné. Nevím, kolik členů akademické obce vůbec ví o UP reflexi, zda ji sleduje nebo je neodradí samotná nutnost přihlášení do portálu. 

 Na pováženou je, z mého pohledu, situace kolem etické komise. Považoval bych za logické, že informace o abdikaci jejího předsedy (a jeho důvodech pro abdikaci včetně komentáře členů EK) se nejprve objeví na oficiálních stránkách univerzity, a až potom v denním tisku. Přijde mi to trochu v rozporu se slovy pana rektora: “Univerzity by měly být garanty nezkresleného informačního toku a nabízet akademické obci i veřejnosti snadno dostupné, srozumitelné aktuality jako možnou protiváhu obrovskému množství bulvárních či zkreslených zpráv“ a prorektora: „Kde jinde než na akademické půdě bychom měli být připraveni ručit za „své“ informace a zároveň je korektně konfrontovat s jinými fakty a zjištěními? 

Na závěr si dovolím zopakovat slova pana R. Vodáka: „ Každopádně bych rád odpověděl na otázku Michala Botura položenou v jeho posledním článku (…),zda akademické obci současný stav na UP vadí. Nemohu odpovědět za akademickou obec, ale jen sám za sebe. Vadí. A hodně.“ A nejsem sám.