O chybějících sebereflexích

/JIŘÍ KVITA/

Dovolím si soukromě reagovat na komuniké vedení UP ze 4.9.2019. Rektor sdělil už před časem, že od prof. Zbořila očekává sebereflexi. Tu
jsem zatím nepozoroval, jakkoli v obdobných kruzích by navršené kauzy
měly vést k jeho dobrovolné rezignaci. Naopak prof. Zbořil útočí na
předsedu etické komise.

Po konstruktivní debatě je voláno, ale žádná, alespoň vůči širší
akademické obci, nenastává. V podstatě z rektorátu jen opakovaně
přicházejí zavádějící tvrzení, upravené polopravdy. Diskutují se
detaily, na které obhajobě Č. Gregora se komise dozvěděla o neetické
úpravě grafu třetí osobou, ale nevede se dál podstata sporu, totiž že
falzum nebylo léta napraveno, a že indicie ukazují na falzifikace na více
frontách. Odvoláním děkana, který se toto snaží řešit, přece nelze dobré
jméno UP napravit! Vypadá to naopak jako cílená snaha zastavit vyšetřování.

V červnu se dozvídáme, že „ schůzka na půdorysu rektor – ředitel RCPTM – děkan PřF proběhla v konstruktivním duchu“, nyní rektor žádá rezignaci posledních dvou jmenovaných. Mezitím jest informační vakuum.

Diskutovaný údajně snížený publikační výkon RCPTM je jistě z části dán
odchodem některých pracovníků, ale z jakého důvodu odešli? Důvod pro
“správný terč“ se vždy najde. Samotné údajně neplněné indikátory centra
třeba pramení z předem nerealisticky slíbených kvót, které evidentně
nelze plnit generováním článků „poněkud tvořivějším způsobem“, než je eticky zdrávo (alespoň u některých skupin).

V soukromé konverzaci mi již před časem rektor dal vědět, že prý mám
málo informací. Určitě souhlasím. Ale to je i proto, že jsem nezaznamenal žádný seriózní pokus, aby pan rektor akademické obci vysvětlil, jak a proč koná.

Myslím si, že snaha nyní vinit a žádat o rezignaci jen děkana Kubalu a
prof. Zbořila je pokryteckým vyhýbání se zodpovědnosti ze strany rektorátu. Současně ze strany rektora nejde o nestrannost. Rektor bez vysvětlení váhal s jmenováním řádně zvoleného děkana Kubaly, od začátku stojí na straně center a tlačí silou vznik CIST, nevysvětluje, proč jsou některé komentáře k dokumentům k založení ústavu ponechány bez adekvátní odpovědi. Opakovaně si na schůzky zve děkany kromě právě toho z PřF. Smetl se stolu děkanův návrh na snížení nepoměrně vysokého platu prof. Zbořila a již jednou hrozil odvoláním děkana Kubaly. Při sestavování týmu a náplně projektových fiší obešel celou PřF. Mluví do médií o názorové pluralitě, ale snaží se  umlčovat pluralitu na půdě UP: nezávislé platformy označuje za kampaně, kolegy tam „ubližující“ za „špiniče dobrého jména University Palackého“. Do tisku eufemizuje závěry etické komise, která posuzovala manipulace s daty na půdě RCPTM, tvrdí, že má ultimata od Správní rady UP, která se však v posledních dnech nesešla oficiálně. 

Je to vedení UP, které poškozuje dobré jméno UP. Za celou
dobu jsem neviděl žádné uznání odpovědnosti za vzniklou situaci ze strany 
pana rektora, čekal bych sebereflexi také od něj, ale i od úzkého
vedení UP. Podle mého názoru je čas, aby zvážil své setrvání ve funkci.