Hodnota poctivé vědecké práce

/MARTIN KUBALA/ S laskavým svolením převzato z vedavyzkum.cz. V současnosti je ekonomika u nás i v řadě dalších zemí drcena opatřeními v souvislosti s epidemií koronaviru. Hlubší analýzy přenechám ekonomům, ale pokud vezmeme hrubým odhadem, že schválené zvýšení schodku státního rozpočtu o 160 mld. má být účtem za dva měsíce nejtvrdších omezení a třeba další dva měsíce měkčího … Pokračovat ve čtení „Hodnota poctivé vědecké práce“

Dekameron: Manuál do koronočasu

/RADKIN HONZÁK/ Čas nový nové chce mít činy      Když začne čas oponou trhat, abych se i nadále držel svého oblíbeného klasika, můžem se nadít nejrůznějších věcí. Koronavirus nás nemilosrdně odřízl od sladce chutnajících plných cecíků neustále stoupající prosperity a navíc ukázal, že ti, kteří nám tuhle pitomost nalhávali, nebyli na nic takového připraveni. Ocenil jsem … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Manuál do koronočasu“

Dekameron: Péčková povídka pro povzbuzení

/IVANA FELLNEROVÁ/ PRÁSK! Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii!  Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu planety…  Pichlavá potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní, politika, pekaře, popeláře.  Pokašláváme, posmrkujeme, prskáme, poleháváme. Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel… poznáváme se? Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Péčková povídka pro povzbuzení“

Dekameron: Z akademického folkloru

/ JIŘÍ FIALA/  Univerzita je obecně traktována jako instituce seriózní, bazírující na akademické etice i etiketě, přesto se i na akademické půdě rodí a tradují se příběhy humorné, ba groteskní, náležející k akademickému folkloru. Několik z těchto skazek olomoucké provenience prezentujeme níže, přičemž započneme vzpomínkou na olomouckou univerzitní půdu v nepřeneseném slova smyslu, tj. na  Rektorátní mansardy … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Z akademického folkloru“

Roušky a data

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Ve svém příspěvku nám Jiří Kvita ukazuje řadu možností, jak pomocí kouzel s exponenciálami vytvářet predikce šíření nákazy. Modely jsou to ve své podstatě velmi jednoduché a člověk si může hrát se zplošťováním či posouváním píků a věštit budoucí hodnoty dle libosti. Co chybí, jsou konkrétní data, která musíme do rovnic dosadit. Víme, … Pokračovat ve čtení „Roušky a data“

Dekameron: Je jaro tady?

/EFRAIM K. SIDON/ Západními okny hledím na Petrské náměstí s několika ještě holými, ale už jistě pučícími platany, a někdy si prohlížím a někdy i počítám lidi. Malé náměstí se zdá prázdné, ale tuhle jsem přesto za pár minut napočítal deset lidí, pochopitelně se zakrytými nosy a ústy, kteří přes ně šli. To mi rovněž připomíná, … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Je jaro tady?“

Dekameron: Koronalismy

/JIŘÍ FIALA/ Kolem roku 2008 začal novinář Martin Kavka shromažďovat výrazy, jež ho zaujaly nejen svou novostí, ale také jazykovou kreativitou a neuvadajícím smyslem pro humor jejich neznámých původců – nikoli tedy veškeré neologismy (nové lexémy) či okazionalismy (příležitostně vzniklé lexémy), ale i slangová či regionální slova a slovní spojení, jež dokládají obdivuhodnou invenci uživatelů … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Koronalismy“

Dekameron: Černobyl – chvíli poté

/ZDENĚK OPATRNÝ/ Jsou výročí kulatá i méně kulatá. Ta první si připomínáme plánovaně a s předstihem. Ta druhá se ohlašují víceméně více méně sama, spontánně, v kontextu s událostmi právě probíhajícími.  Za necelý měsíc, přesně 26. dubna, si tak svět může připomenout, co se stalo před nekulatými třiceti čtyřmi lety. Také v kvetoucím jaru, pár dní před tradičním svátkem tábora … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Černobyl – chvíli poté“

Průzkumný vrt aneb co když už to všichni máme?

/TOMÁŠ FÜRST, HALINA ŠIMKOVÁ, ZUZANA KRÁTKÁ, JAN STROJIL, JAKUB DOSTÁL, ONDŘEJ VENCÁLEK/ Centrum pro bayesovskou inferenci 4BIN Na každém semináři ze správné, tedy bayesovské, inference studenty učíme, že většina praktických úloh má tři části: inferenci (tedy úsudek z dat), predikci a rozhodnutí. A vždy jim říkáme, že musí být jasné, kdo je za kterou fázi … Pokračovat ve čtení „Průzkumný vrt aneb co když už to všichni máme?“

Dekameron: Hra „na Macháčka“

/JAN VIČAR/ Jak reagovat na současnou koronavirovou situaci, když podobně jako profesorka Fialová ani já neumím šít? Když jsem sice doktor, avšak nikoli lékař a můj život prostupují pouze nepraktické literární úvahy o tónech a kratochvilné hry s nimi? V impozantním celosvětovém úsilí ochránit nejstarší generaci se pokusím připomenout jednu univerzitní osobnost, jejíž velké životní jubileum na sklonku loňského roku poněkud zapadlo. Osobnost, která vždy uměla, byla užitečná, vyznačovala … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Hra „na Macháčka““

Dekameron: Karanténa nabízí čas

/JAN GRAUBNER/ Základem moudrosti je umění správně klást otázky. V této době máme tisíce otázek, na které marně hledáme odpovědi. Všichni se ptají: Proč nás to potkalo? Proč zrovna nás? Proč zrovna teď? Proč nemohu vydělávat, když potřebuji na nájmy a splátky? Proč musím sedět doma, když už jsme si zvykli nebýt spolu a nyní si … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Karanténa nabízí čas“

O víle Exponenciále

/JIŘÍ KVITA/ Motto: Cimrmanova metoda slepých uliček aneb  Fitováním exponenciály na datech pochybného významu a provenience žádné hlubší pochopení podstaty epidemie nevzniká, natož pak způsob, jak jí čelit. S trochou dobře míněné nekorektnosti je možno říci, že informatik je člověk, který vám vyřeší problém, o kterém jste nevěděli, způsobem, kterému nerozumíte, a který by bez něj … Pokračovat ve čtení „O víle Exponenciále“

Dekameron: I. B. Singer

/JOSEF JAŘAB/ Prožili jsme druhý intenzívní koronavirový víkend. V elektronické poště jsem našel domácí úkoly studentů z mých dvou kurzů, které mi byly – spořádaně podle mých požadavků – zaslány v sobotu večer před západem slunce, a těším se z toho, co studenti ze zadaných textů vyčetli. Někdy se až divím (v pozitivním slova smyslu). V pondělí a v úterý, kdy … Pokračovat ve čtení „Dekameron: I. B. Singer“

Koronavirové karaoke

/TOMÁŠ FÜRST/ z javornických luhů a hájů Před pár dny jsme dostali s Halinou Šimkovou a Honzou Strojilem z 4BINu bohulibý nápad vysvětlit, jak funguje matematika testování na koronavirus a proč nemusí být rozumné dělat plošné testy. Nově se nad nízkým počtem testů pozastavuje například Marek Švehla v Respektu. Než jsme text doladili, vyšel tento příspěvek, který se zamýšlí nad tím, … Pokračovat ve čtení „Koronavirové karaoke“

Dekameron: Byli jsme od 5. června v exilu kvůli moru postupujícímu ve městě po osm měsíců.

/JIŘÍ FIALA/ Letošní jaro bezpochyby vstoupí do historie olomoucké univerzity jakožto jaro pandemické, jež přimělo její akademické orgány k přerušení veškeré výuky na tomto vysokém učení, aniž by bylo možno předem odhadnout, kdy bude výuka obnovena. Stávalo se tak v minulosti nejednou, nikoli však kvůli pandemii – docela postačovala epidemie, ovšem choroby nanejvýš hrůzné,  způsobované tyčinkovitou bakterií Yersinia … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Byli jsme od 5. června v exilu kvůli moru postupujícímu ve městě po osm měsíců.“

Podívej, ´s mi miláčku, k srdci nepřirost

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Rouška – je dnes slovo, jehož frekvence používání neobyčejně vzrostla, slyšíme ho odevšad denně tisíckrát: roušky nejsou, roušky se nosí povinně, roušky chrání před virem, roušky nechrání před virem, roušky se šijí svépomocně, rouškami nás bratrsky zásobuje Čína, na roušky se stojí fronty, roušky se vyvařují a žehlí, na roušky se nesahá, … Pokračovat ve čtení „Podívej, ´s mi miláčku, k srdci nepřirost“

Dekameron: Neumím šít aneb Dekameron

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Starý život, jak jsme ho znali a na UP žili, ustal. Má to své obrovské negativní dopady, které tu nechci vypočítávat, ať nešířím špatnou náladu.  Má to ale i své výhody: Konečně, když ustal každodenní akademický ruch a shon, je čas na nedodělky, na dopsání článků, příspěvků, přednášek, které měl člověk už … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Neumím šít aneb Dekameron“

Další informace k „ušitým rouškám“

Vážení kolegové, pokud máte doma šicí stroj, kapku času a troufli byste si ušít pár roušek, bude o vaši pomoc velký zájem – viz například text od Zuzany Krátké z imunologické laboratoře zde (https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/03/18/rousky-proc-je-treba-pomoci/ ).Pokud byste byli ochotní se do toho pustit, u fakultní vrátnice bude nachystaná krabice, do které můžete ušité roušky s vaším vzkazem … Pokračovat ve čtení „Další informace k „ušitým rouškám““

Roušky: proč je třeba pomoci

Vážení čtenáři, sběr ušitých roušek, které byste byli ochotni poskytnout velmi brzy zorganizujeme. [poznámka redakce] /ZUZANA KRÁTKÁ/ Jinak vypadá Coronavirus z tepla domova, jinak z první linie zdravotnického pracoviště. Asi jste už unavení z toho, jak se v televizi řeší COVID-19 od rána do večera. Nedivím se. Možná už ji vypínáte a raději si užíváte probouzejícího se jara. Pro … Pokračovat ve čtení „Roušky: proč je třeba pomoci“

Bez emocí

/JANA KALBÁČOVÁ VEJPRAVOVÁ/ Minulý týden byl na Džurnálu zveřejněn můj text zabývající se nesrovnalostmi v interpretacích výsledků článku Nat. Comm. 7: 12879 (2016). Velmi jsem váhala s uveřejněním, protože jsem se obávala, že článek rozvíří debatu spíše emotivní než vědeckou. Nicméně někteří kolegové, zejména ti, kteří mi pomáhali zjednodušit text tak, aby byl srozumitelný i pro čtenáře mimo … Pokračovat ve čtení „Bez emocí“

Jaká jsou rizika pro UP v Olomouci v případě zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN

/MICHAL BOTUR/ Pro účely petice na podporu Memoranda emeritních rektorů jsme si dovolili zpracovat jakousi analýzu rizik vzniku Vysokoškolského Ústavu (CATRIN) pro UP. Nejčastěji se uvádějí následující důvody (link na odpověď ředitelů), které vedly k návrhu zřídit CATRIN: Má dojít k větší integraci výzkumu, vytvoření nových synergií, lepší organizaci interdisciplinárního výzkumu. Současný návrh statutu CATRIN ale žádné … Pokračovat ve čtení „Jaká jsou rizika pro UP v Olomouci v případě zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN“

Manipulace dat nebo nesprávná interpretace ?

/JANA KALBÁČOVÁ VEJPRAVOVÁ/ „Scientific misconduct“ je téma, které čas od času otřese věrohodností vědecké práce a nabourá pověst pravdivosti vědeckých poznatků. Není to tak dávno co mladý německý fyzik Jan Hendrik Schön se manipulací dat dostal málem až na vrchol vědeckého Olympu.  Nedávno však toto téma začalo být intenzivně diskutováno i v  české vědecké komunitě.  V této souvislosti se … Pokračovat ve čtení „Manipulace dat nebo nesprávná interpretace ?“

Výsledky ankety o dění na UP / Questionnaire results, výsledky ankety z 22.2.2020 – 1.3.2020

MARTIN FAFEJTA, JIŘÍ KVITA/ Vážené kolegyně a kolegové, děkujeme Vám za Vaši trpělivost, účast a spolupráci, a přinášíme Vám  výsledky ankety o dění na UP https://forms.gle/gjpwghZehjD6pYhBA. Výsledky jsou v češtině dostupné zde http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik/results/DotaznikSummary.pdf. Results in English are available here http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik/results/DotaznikSummary_En.pdf. Animované GIFy s časovým vývojem jsou k dispozici zde http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik/anim/index.html [100MB], popř. vše přehledně http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik_results.html. … Pokračovat ve čtení „Výsledky ankety o dění na UP / Questionnaire results, výsledky ankety z 22.2.2020 – 1.3.2020“

Emeritní rektoři v karanténě aneb proč je dobré míti dŽurnál

/MICHAL BOTUR/ Když v září 2018 nečekaně jako meteorit dopadl na naše stoly první návrh vzniku vysokoškolského ústavu (tehdy ještě pod jménem CIST), přišlo mi přirozené ohradit se proti mase jednostranných a až absurdně nadšených zpráv a dovolil jsem si formulovat svůj poněkud skeptičtější pohled, který jsem zaslal s prosbou  o otištění do univerzitního Žurnálu. Prorektor Petr Bilík … Pokračovat ve čtení „Emeritní rektoři v karanténě aneb proč je dobré míti dŽurnál“

O dvou bratrech, jedné nepodařené nahrávce a jednom podařeném odšumovači

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ V minulých dnech a týdnech nejen v akademické obci UP, ale i ve veřejném (medializovaném) prostoru, silně rezonovalo pozdvižení spojené s nahrávkou rozhovoru děkana PřF doc. M. Kubaly s bývalým zaměstnancem PřF doc. Jiřím Tučkem, jež byla pořízena v červnu 2019. Do vlny oprávněného rozhořčení nad způsobem pořízení nahrávky, okolnostmi jejího zveřejnění a pozorností jí věnované ze strany … Pokračovat ve čtení „O dvou bratrech, jedné nepodařené nahrávce a jednom podařeném odšumovači“