Otazníky

/TOMÁŠ FÜRST/ Tento text je inspirován otázkami, které slýchám a čtu v zápisech různých grémií Univerzity Palackého. Domnívám se, že má akademická veřejnost právo vědět, že na tyto otázky současné vedení univerzity nemá odpovědi. Nebo na ně odpovědi má, ale nechává si je pro sebe.  Vedl vznik Catrin k integraci nebo dezintegraci výzkumu na univerzitě? … Pokračovat ve čtení „Otazníky“

Záhada „Kronabetovy omáčky“

/JIŘÍ FIALA/ V roce 2002 vydala Univerzita Palackého v Olomouci obsáhlou monografii Jezuitský konvikt – sídlo uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, Dějiny – stavební a umělecké dějiny – obnova a využití, na níž se podílela řada odborníků [1]. Na straně 142 této publikace byl otištěn český překlad německého jídelníčku ve šlechtickém konviktu v Olomouci … Pokračovat ve čtení „Záhada „Kronabetovy omáčky““

CO PSAL ČESKÝ FILOSOF A SOCIOLOG, BUDOUCÍ REKTOR UP, ZA VÁLKY V HOLANDSKÉM EXILU?

/SYLVA FISCHEROVÁ/ (Ke čtvrtému svazku Výboru z díla J. L. Fischera) V letech 2007 až 2013 vyšly – v poměrně rychlém sledu za sebou – ve vydavatelství UP tři obsáhlé svazky Výboru z díla J. L. Fischera, prvního poválečného rektora Univerzity Palackého (první svazek vyšel ve spolupráci s nakladatelstvím Academia). První dva svazky představily filosofické … Pokračovat ve čtení „CO PSAL ČESKÝ FILOSOF A SOCIOLOG, BUDOUCÍ REKTOR UP, ZA VÁLKY V HOLANDSKÉM EXILU?“

Etické kauzy naší univerzity

/MICHAL BOTUR/ Etika vědecké práce je téma, které jsme si již na UP osvojili takovým způsobem, že nemá smysl uvádět jej rozsáhlými úvahami. V případě každého etického obvinění jsme nakonec vždy donuceni brát alespoň částečně v úvahu otázku, zda je jeho cílem upřímná snaha o čistotu vědy, nebo zda náhodou nejde o pokus pošpinit dobré jméno … Pokračovat ve čtení „Etické kauzy naší univerzity“

Kritika textu T. Fürsta „Rozpočtově neutrální sekyra“

/LUKÁŠ SPÍCHAL/ (Na žádost autora přejato z UP Reflexe.) Tomáš Fürst je proslulý svými texty (nejen) na D-žurnálu. V mnohých těchto textech volí styl vyprávění Karla Friedricha Hieronyma von Münchhausena, též známého jako baron Münchhausen či baron Prášil. Tu čtenáře baví lety na dělové kouli, bojem se čtyřicetinohým krokodýlem, či rovnou lety na Měsíc. V … Pokračovat ve čtení „Kritika textu T. Fürsta „Rozpočtově neutrální sekyra““

Rozpočtově neutrální sekyra

/TOMÁŠ FÜRST/ Je všeobecně známo, že mezi Přírodovědeckou fakultou a vysokoškolským ústavem Catrin existují po celý rok drobné rozdíly v úhlu pohledu na hospodaření. Naše fakulta kupříkladu několik měsíců platila mzdy pracovníků Catrin ze svého rozpočtu a samozřejmě očekávala, že tuto částku dostane zpět. Taky se mírně lišíme v pohledu na budovy – zatímco naše fakulta platí … Pokračovat ve čtení „Rozpočtově neutrální sekyra“

Time to assume that health research is fraudulent until proven otherwise?

DŽurnál obvykle publikuje původní texty, z nichž velká část se věnujeintegritě výzkumu. Tentokrát ale uděláme výjimku a podělíme se s vámi o článek Richarda Smithe, který byl do roku 2004 editorem prestižního British Medical Journal. Jeho komentář vyšel v BMJ letos v létě a autor v něm tvrdí, že situace v medicínském výzkumu je tak … Pokračovat ve čtení „Time to assume that health research is fraudulent until proven otherwise?“

Pátrání Sherlocka Bayese a etické kauzy

/ROSTISLAV VODÁK/ Všichni tu scénu dobře známe. Majitel panství je mrtev, leží na zemi s nožem v zádech a vraždu mohli spáchat jen čtyři lidé, z nichž jeden je zahradník. Na Sherlocka Holmese čeká opět těžký úkol. Musí sesbírat důkazy, které jednoho z těch čtyř usvědčí. A nebo taky ne. Sherlocka totiž napadne geniální myšlenka. Obrátí se … Pokračovat ve čtení „Pátrání Sherlocka Bayese a etické kauzy“

Rozmohl se nám tu takový nešvar…

/ŠÁRKA KUBINOVÁ A TOMÁŠ FÜRST/ Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně zvolil nedávno novým rektorem profesora Vojtěcha Adama. Ihned po jeho zvolení se ve veřejném prostoru objevilo podezření, že jeho publikace obsahují zfalšovaná data. O problému jako první informoval DeníkN v článku „Nastupující rektor musí vysvětlovat podezření z falšování dat. Nebyl to úmysl, ale technická chyba, … Pokračovat ve čtení „Rozmohl se nám tu takový nešvar…“

Čtrnáctero žezel olomoucké univerzity (II)

/JIŘÍ FIALA/ Obnovení olomouckého vysokého učení jako Univerzity Palackého dne 21. února 1946 si vyžádalo zhotovení nových univerzitních insignií, především žezla rektorského a žezel tří nově vzniklých fakult – filozofické, lékařské a pedagogické [12]. První tři žezla vznikla na základě návrhu akademického sochaře Jaroslava Horejce v letech 1946–1948 – hlavice žezla rektorského je odvozena z malého státního … Pokračovat ve čtení „Čtrnáctero žezel olomoucké univerzity (II)“

Čtrnáctero žezel olomoucké univerzity

/JIŘÍ FIALA/ Dne 6. října 2021 se v olomouckém arcibiskupském paláci uskutečnily dva inagurační akty – rektorská inaugurace prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D., a inaugurace děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Jiřího Vévody, Ph.D., jenž v této funkci vystřídal prof. M. Procházku, nástupce odstoupivšího rektora UP prof. PhDr. Jaroslava Millera, M. A., Ph.D.  S odstupem od … Pokračovat ve čtení „Čtrnáctero žezel olomoucké univerzity“

Morytáty a legendy z ostravské lékařské fakulty

/TOMÁŠ FÜRST/ Lékařská fakulta Ostravské univerzity kdysi vznikla jako „odštěpný závod“ Univerzity Palackého v Olomouci, což bývalo předmětem různých vášní ve zdejší i tamější lékařské obci, a dokonce i na tehdejší Akreditační komisi. To už je ale dávno a píšu to jen proto, abych vysvětlil, proč se o ostravskou fakultu my Olomoučáci stále zajímáme. Nedávno prošla … Pokračovat ve čtení „Morytáty a legendy z ostravské lékařské fakulty“

Návrat bezobratlých

/TOMÁŠ FÜRST/ Federální kriminální ústředna s radostí informuje občany, že bezobratlí jsou zpět! Do lůna mateřské katedry byli navráceni spolu s veškerými odcizenými přístroji, výpočetní technikou i židlí. Lze tedy doufat, že s příchodem nového vedení University Palackého končí doba obcházení akademické samosprávy, porušování dohod i zákonů a koordinovaných útoků na Přírodovědeckou fakultu. Radost obratlovců na našem děkanátu … Pokračovat ve čtení „Návrat bezobratlých“

Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje

/TOMÁŠ FÜRST/ Dne 3. srpna vnikl neznámý pachatel do prostorů katedry zoologie na třídě 17. listopadu. Zřejmě se jednalo o pachatele obeznámeného s chodem univerzity, neboť si ke svému hrůznému činu vybral den, kdy byl vedoucí katedry i jeho zástupce v zahraničí a děkan mimo Olomouc. Pachatel a jeho pravděpodobní komplicové za bílého dne přistavili … Pokračovat ve čtení „Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje“

Pohádka plukovnická o zlotřilém viru

/DALIBOR ŠTYS/ Že se vědecké výsledky dělí na politicky šťastné a politicky nešťastné, to víme již rok [1]. V únoru 2021 jsme se navíc dozvěděli, že závěry vědeckých zkoumání se dějí na ty emocionálně vyhovující a na ty založené na datech [2].  Ono, z rozhodnutí přijímaných v souvislosti s onemocněním Covid19 už dávno vyplývá, že jejich cílem je … Pokračovat ve čtení „Pohádka plukovnická o zlotřilém viru“

Proč si musíme hlídat naše práva zejména v době covidové

/ONDŘEJ SVOBODA, ZUZANA KRÁTKÁ/ Džurnálu jsme nedávno slíbili, že témata koronavirová odsuneme na smis-lab.cz, ale na oplátku, že mu poskytneme zajímavé příspěvky od našich nových spolupracovníků. Velmi aktuálním tématem jsou žaloby na mimořádná opatření, které jsou (konečně) už poměrně úspěšné. Je to vlastně naše poslední možnost, jak upozornit MZČR na nesmyslnost a protiústavnost některých jeho … Pokračovat ve čtení „Proč si musíme hlídat naše práva zejména v době covidové“

SMIS … SMÍŠ? Jasně, že jo.

/TOMÁŠ FÜRST a ZUZANA KRÁTKÁ/ Tímto příspěvkem zakládáme na dŽurnálu sekci „reklamní sdělení“.  Po celou dobu epidemie se zatajeným dechem sledujeme různé odborné skupiny, které se vynořují a zase zanořují, aby naší osvícené vládě poradily, jak epidemii co nejlépe řídit. Napřed napadl SNÍH, jehož členové nás pravidelně zásobují hrůzostrašnými historkami o tom, jak přirozená imunita … Pokračovat ve čtení „SMIS … SMÍŠ? Jasně, že jo.“

Fake Science

TOMÁŠ fÜRST Již mnoho měsíců se zde skupina ztroskotanců a samozvanců (včetně autora tohoto textu) věnuje problematice falšování vědy. Výsledky jsou prozatím silně frustrující. Tři články z dílny kolegy Zbořila byly staženy. U každého z nich byla jasně prokázaná vědecká nelegitimita: Článek v JACS z roku 2007obsahoval zfalšovaný graf, falsum potvrdili sami autoři, pouze teď házejí vinu jeden na … Pokračovat ve čtení „Fake Science“

Jak (ne)spolupracovat

/INGEBORG FIALOVÁ/ Vzrušená a naze hostilní debata na stránkách UPReflexe o „ukradené žurnalistice“ [1] mě ponouká k zamyšlení nad tak zvaným dublováním oborů na UP, což je evergreen už po několik rektorských generací, aniž by to evergreen vůbec být musel. Ideální stav je přece snadno  představitelný a popsatelný, jenže patrně nedosažitelný.  Obor vysokoškolského studia by přece … Pokračovat ve čtení „Jak (ne)spolupracovat“

Ústav pro Zesměšňování Informací a Statistiky

/TOMÁŠ fÜRST/ Hrajeme s ÚZISem takovou hru. Oni přijdou s nějakým nesmyslem. My na něj upozorníme. Tak oni přijdou s větším nesmyslem. My na něj zase upozorníme. A tak dál – pořád kolem dokola. Tentokrát se ovšem ÚZIS zřejmě rozhodl definitivně rozhodnout hru ve svůj prospěch. Přišel totiž s nesmyslem, který už asi není čím přebít. Pro jistotu reprodukuji … Pokračovat ve čtení „Ústav pro Zesměšňování Informací a Statistiky“

Protilátkové pohádky

/ZUZANA KRÁTKÁ/ Pamatujete na článek „Průzkumný vrt nebo průzkum vrtáků?“, který vysvětloval, k čemu je dobré vyšetření protilátek? Už je to rok, co jsme ho napsali. To jsme ještě netušili, že záhy proběhne ono Velké Testování, při kterém kouzelný čínský rychlotest selže na celé čáře a uvrhne protilátky do temného spánku jak Šípkovou Růženku. V Olomouci to … Pokračovat ve čtení „Protilátkové pohádky“

UP jako (středo)evropská univerzita?

/INGEBORG FIALOVÁ/ Trend jednostranného upřednostňování angličtiny jako jazyka přírodních i humanitních věd, techniky, hospodářství a vyššího managementu, který zaznamenáváme ve všech evropských zemích (Německo a Rakousko nevyjímaje), je v Česku zvlášť silný. Příčiny nutno hledat v nedávné minulosti: Česká republika se po 40 letech komunistické vlády a hermetického uzavření před svobodným světem potřebovala světu rychle otevřít a … Pokračovat ve čtení „UP jako (středo)evropská univerzita?“

Ústav pro Zkreslování Informací a Statistiky

/TOMÁŠ FÜRST/ Česká republika má školy zavřené nejdéle v Evropě. A tak přibývá lidí, kteří se ptají, jestli je skutečně plošná uzávěra škol rozumná. Nedávno se na tento problém zaměřil výzkum firmy GeneSpector a došel k závěrům, že školy nepředstavují z hlediska šíření epidemie významnou hrozbu. Jediné období, kdy se počet nakažených dětí mírně zvýšil, byla paradoxně doba vánočních prázdnin. Závěry nejsou překvapivé – … Pokračovat ve čtení „Ústav pro Zkreslování Informací a Statistiky“

Úsvit šamanů

/TOMÁŠ FÜRST/ Toho večera přišel šaman k ohni se zasmušilou tváří. Jeho křišťálová koule během obřadu viditelně potemněla, což ukazovalo na nejhorší: Zítra nevyjde slunce. Šaman sdělil tuto strašlivou věštbu stařešinům. Co budou dělat? Samozřejmě hned padl návrh více se modlit, ale byl zamítnut jako nevědecký. Slepý stařešina Rudý Blatník měl lepší nápad. „Když vychází slunce, … Pokračovat ve čtení „Úsvit šamanů“

Zachraňme životy – ale za jakou cenu?

/RADIM BĚLOHLÁVEK/ Článek byl již publikován na serveru Neviditelný pes. V životě je vždy něco za něco. Správně se rozhodnout vyžaduje klid a rozum. Když je ale ve hře záchrana lidského života, rozum ustupuje emocím. V takové situaci se teď nacházíme. Vládou nařízené uzavření společnosti kvůli viru SARS-CoV-2 trvá s krátkou letní přestávkou více než rok, je neustále … Pokračovat ve čtení „Zachraňme životy – ale za jakou cenu?“