Rezignace na členství ve VR UPOL

/MARTIN KUBALA/ Vážený pane rektore, Vážení členové Vědecké rady UP, dovoluji si tímto reagovat na události na posledním zasedání VR UP, zejména na způsob projednání bodu týkajícího se etických kauz na naší univerzitě. Způsob projednání mnou navrhovaného bodu považuji za zcela nedůstojný; za nestandardní musím považovat též skutečnost, že jsem při projednávání nedostal příležitost prezentovat … Pokračovat ve čtení „Rezignace na členství ve VR UPOL“

K hodnocení VaV a alokaci výzkumných financí na UP

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Helena Langšádlová před několika dny ve Sněmovně zmínila nutnost posilovat podíl institucionální podpory oproti účelové – má tedy růst podíl DKRVO. Argumenty se opírají o to, že je třeba posílit stabilitu výzkumných organizací, kde vědci musí spotřebovat neúměrně mnoho svých kapacit sepisováním velkého množství projektů s malou šancí na úspěch. To dává smysl … Pokračovat ve čtení „K hodnocení VaV a alokaci výzkumných financí na UP“

Karma je zdarma (Ví to však Varma?)

/TOMÁŠ FÜRST/ Neuplyne měsíc, ve kterém by kolegové na CATRIN nevyrobili nějaký skandál. Jedním z posledních je letadlo jménem Varma. Níže nabízím stručného průvodce touto kauzou, která – jako mnohé předchozí – přinesla excelentům na CATRIN peníze, zbytku univerzity finanční škody a notnou dávku domácí i mezinárodní ostudy. Kdo je Rajender Varma Rajender Varma je dle … Pokračovat ve čtení „Karma je zdarma (Ví to však Varma?)“

Student pátého ročníku

/BENJAMIN KURAS/ [1] V roce 2003 mně jeden americký profesor, který vedl jakousi katedru na New York University v Praze, navrhl, abych tam něco přednášel. „Podle českých zákonů nemůžu, protože nemám dokončené příslušné vzdělání a příslušný titul,“ vysvětluji.„Tak si se svou univerzitou zařiď, aby ti ho dali.“  „Jak? Copak se mně chce ještě dělat ještě nějaké zkoušky?“ … Pokračovat ve čtení „Student pátého ročníku“

Umělecký vibe

/JIŘÍ FIALA/  Ke Dni otevřených dveří na FF UP 14. ledna 2023 byl vyhotoven náborový web s nepříliš originálním názvem NAJDI SVŮJ SEN [1]. Jak je zřejmé, tvůrce tohoto webu dodržel veškeré principy reklamštiny [2], v prvé řadě kategorické imperativypodle vzoru „Užij si naši párty… dej si drink, co tě osvěží a nakopne!“ [3] – „Studuj angličtinu │ Studuj angličtinu pro tlumočení a překlad“ atp. V čase 9:00–15:00 onoho dne se uskutečňuje „Live chat … Pokračovat ve čtení „Umělecký vibe“

Back to black

/Tomáš Fürst/ Novoroční přání máme za sebou, je tedy čas vrátit se do práce. V jednom ze svých předchozích příspěvků jsem slíbil, že vás budu informovat, jaké že úkoly rozdal kolega Zbořil na památné schůzce v pátek 30. září svým služebníkům ve vedení naší university. Požádal jsem proto dle Zákona o svobodném přístupu k informacím univerzitu o zápis z této schůzky. … Pokračovat ve čtení „Back to black“

Pekelník radí studentovi

/JIŘÍ FIALA/ Vyjádřil se nedávno kdosi kdesi, že Johann Wolfgang Goethe (1749–1832, od roku 1782 von Goethe) je jeho „oblíbený hrdina dějin“. Měli bychom tedy považovat tohoto knížete básníků, využívajíce básnické aliterace, za historického hrdinu? Nepochybně to je velikán německé kultury neméně jako Ludwig van Beethoven (1770–1827), ale na rozdíl od Beethovena projevoval Goethe značnou … Pokračovat ve čtení „Pekelník radí studentovi“

„Nevím, zda vím, co je to zázrak…“

/MILOŠ KORHOŇ/ Při vzpomínce na Václava Havla v den jeho úmrtí pronesl Miloš Korhoň, člen stávkového výboru na UP v letech 1989 a 1990 následující řeč, kterou rádi přetiskujeme v D-Žurnálu namísto vánočního poselství. Vypůjčil jsem si tuto větu od Václava Havla. Pronesl ji v dubnu 1990, v den příletu papeže Jana Pavla II. do Prahy. A přesto, že je … Pokračovat ve čtení „„Nevím, zda vím, co je to zázrak…““

Kancléř rádia Jerevan

/TOMÁŠ FÜRST/ Otázka na Rádio Jerevan: Je pravda, že každý návštěvník Rudého náměstí v Moskvě dostane auto? Odpověď. V principu ano. Ovšem nejedná se o Rudé náměstí v Moskvě, ale o náměstí Děkabristů v Petrohradě. Také se nejedná o auta, ale o kola. A nejsou rozdávána, ale kradena. Takhle nějak probíhala komunikace mezi kancléřem Univerzity … Pokračovat ve čtení „Kancléř rádia Jerevan“

Sbírka na pamětní desku Josefu Tillichovi

/MARTIN SŤAINER/ Žijeme v době, kdy naše vnímání času ovlivňuje příliv informací přicházejících k nám prakticky neustále z mnoha různých stran. Často jsme vedeni kamsi „dopředu“, k cíli, který jsme si ani sami neurčili – to okolnosti nám určují směr. Máme potíž zastavit se na chvíli, zamyslet se nad tím, co je pro nás důležité, co má opravdovou hodnotu, co nám dokáže … Pokračovat ve čtení „Sbírka na pamětní desku Josefu Tillichovi“

Strach a jeho oči – a co dál?

/IVO JIRÁSEK/ Text na žádost autora přbíráme z UP reflexe. Pondělní setkání akademické obce a středeční jednání Akademického senátu Univerzity Palackého se staly opět pastvou pro oko a duši stovek sledujících. Na velkolepou podívanou navazovala smršť příspěvků na UP reflexi, ale ta ani za mák nepomůže v hledání východiska. Protože názorové postoje jsou přepevné, vykopané … Pokračovat ve čtení „Strach a jeho oči – a co dál?“

Další zločin na UP!

/INGEBORG FIALOVÁ/ Po středečním (7.12.2022) zasedání senátu UP, který – jak se ostatně dalo očekávat – rektora neodvolal, se na stránkách UPReflexe rozvinula zajímavá debata nad dalším zločinem vůči zákonu na ochranu osobních údajů (GDPR), který se měl na UP odehrát: Senátor Nguyen (FF) citoval z mailu, který senátor Botur (PřF) omylem poslal místo senátoru Stejskalovi … Pokračovat ve čtení „Další zločin na UP!“

Marťan na UP aneb samé metafory

/INGEBORG FIALOVÁ/ V druhé půlce včerejší debaty akademické obce s rektorem jsem konkrétní otázky a odpovědi vnímala už jen jaksi z pozadí, protože mi hlavou neodbytně vrtala otázka, co by tomu všemu řekl zcela nezúčastněný, poměrů, vzniku a vývoje konfliktů na UP neznalý člověk, nebo třeba Marťan, který by náhle přistál v aule PdF.  Co by viděl? Plnou aulu … Pokračovat ve čtení „Marťan na UP aneb samé metafory“

Korupce

/DAVID TOMÁNEK/ Převzato s laskavým svolením autora ze webu: https://nanoten.com/texts/Korupce.html. Autor je emeritní profesor fyziky (specializace na nanovědu) na univerzitě v Michiganu. Ve středu 7.12. bude návštěvou na zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého. Ačkoli byla tato krátká hra inspirována skutečností, jsou všechny uvedené postavy a události smyšlené. Jakákoli podobnost se skutečnými osobami nebo institucemi je … Pokračovat ve čtení „Korupce“

Black Friday

/TOMÁŠ FÜRST/ Naši excelenti (skloňuje se dle vzoru „naši furianti“) se ve své výroční zprávě chlubí, že v roce 2021 publikovali 261 odborných prací, z toho 167 v prvním kvartilu a dokonce 62 v prvním decilu. To jim přinese jednak nehynoucí slávu, ale také dosti tučný zisk z koláče RVO, který si na univerzitě rozdělujeme.  Čím už se naši excelenti chlubí méně … Pokračovat ve čtení „Black Friday“

Investice do excelence

/TOMÁŠ FÜRST/ Dle Zákona o svobodném přístupu k informacím jsem požádal Univerzitu Palackého o anonymizovaný seznam zaměstnanců Catrin, výši jejich úvazků a celkovou hrubou mzdu (včetně odměn, příplatků a osobních ohodnocení), která byla každému vyplacena za rok 2021. Informace jsem dostal ve formě několika tabulek naskenovaných do PDF dokumentu, ale po pár desítkách minut přepisování … Pokračovat ve čtení „Investice do excelence“

Soutěž o nové motto!

/INGEBORG FIALOVÁ/ Už několik čtenářů dŽurnálu nás žádalo, abychom z jeho záhlaví odstranili vzletná slova bývalého rektora Millera a nahradili je něčím lepším. „Univerzity by měly být garanty nezkresleného informačního toku a nabízet akademické obci i veřejnosti snadno dostupné, srozumitelné aktuality jako možnou protiváhu obrovskému množství bulvárních či zkreslených zpráv, kterými je dnešní společnost zaplavena.“ Tehdy, … Pokračovat ve čtení „Soutěž o nové motto!“

Hodnocení vědy očima humáčského staromilce

/INGEBORG FIALOVÁ/ Zamýšlím-li se nad současným hodnocením vědeckých výkonů z hlediska humanitních (a částečně i společenských) věd, pak nemohu začít jinak než konstatováním, že už úvodní premisa je bazálně chybná, totiž ta, že zde má kvantita (počet výstupů, počet ohlasů, citací, recenzí) jakoukoli souvislost s jejich kvalitou, vůbec s duchem a pojmem humanitní vědy. Humanitní vědec potřebuje bádat … Pokračovat ve čtení „Hodnocení vědy očima humáčského staromilce“

Klatba

/INGEBORG FIALOVÁ/ Udělováním „cen za přínos v rozvoji oborů vyučovaných v konviktu začaly 4. listopadu v Kapli Božího Těla UC UP oslavy, věnované uplynulému dvacetiletí od rekonstrukce dřívějšího jezuitského konviktu v unikátní prostor zvaný Umělecké centrum UP“.[1] Nejprve se ovšem vzpomínalo, jak to tehdy bylo, jak rektor Jařab koupil zcela zchátralou, před staletími ovšem nejhonosnější budovu jezuitské univerzity od československé armády za … Pokračovat ve čtení „Klatba“

Dementi dementi

/INGEBORG FIALOVÁ/ Na mou noticku reagoval pan rektor na UPReflexi takto: „Vážená paní kolegyně,informace o setkání s emeritními magnificencemi neměla v žádném případě vzbuzovat další vášně, měla vyznívat spíše konejšivě a k tomu měla přispět i zvolená rétorika. Když jsme na setkání s mými předchůdci o současné situaci na UP hovořili, vnímal jsem lítost zúčastněných … Pokračovat ve čtení „Dementi dementi“

Dementi

/INGEBORG FIALOVÁ/ V univerzitním Žurnálu se objevila noticka o tom, že rektor Procházka pozval k poradě všechny emeritní magnificence od roku 1989.[1] Redaktor(ka) pak uprostřed článku cituje (?) M. Procházku, který tvrdí, že „všichni vyjádřili politování nad komplikovanými mezilidskými vztahy na těchto univerzitních jednotkách [PřF a Catrin], v nichž vidí hlavní příčinu současných potíží“. Ze spolehlivých zdrojů vím a mám … Pokračovat ve čtení „Dementi“

Reductio ad ministrum

/TOMÁŠ FÜRST/ aneb ministr neministr nesouhlasí s právním názorem svého ministerstva, což na něm – tedy názoru i ministrovi – nic nemění. Na ministerstvu tělocviku je veselo. Právníci MŠMT zřejmě umějí číst zákony, takže když jsme se jich zdvořile zeptali, jestli může rektor vyhodit děkana z práce, tak nám laskavě sdělili, že samozřejmě nikoliv. Viz … Pokračovat ve čtení „Reductio ad ministrum“

Další kapitola rozvodu po italsku

/INGEBORG FIALOVÁ/ Další kapitola rozvodu po italsku Situace na UP dospěla k dalšímu, patrně ale ještě zdaleka ne vrcholnému bodu paralýzy: Rektor propustil děkana PřF, což byl ovšem (patrně) nezákonný krok, takže (patrně) není platný; odvolat ho nemůže, dokud mu to neschválí senát; senát univerzity mu to schválit nemůže, dokud to neprojedná senát příslušné fakulty; … Pokračovat ve čtení „Další kapitola rozvodu po italsku“