The Olomouc scientific affair – an overview

/RADIM BERÁNEK, MARTIN HOF, VÁCLAV HOŘEJŠÍ/* Something unusual and unpleasant has been happening at the Palacký University in Olomouc for more than one year, and the matter seems to be still far from resolution. Here is a brief overview of the facts (many of further important details could not be incorporated here, but are available … Pokračovat ve čtení „The Olomouc scientific affair – an overview“

O managementu (nejen vědecké) práce

/MARTIN FELLNER/ Děkuji prof. Zbořilovi za dlouho postrádané oficiální stanovisko k současné diskusi nad publikacemi jeho týmu. Z jeho prohlášení 15.2.2020 se mimo jiné oficiálně dovídáme: 1) „ …čelíme (myšleno tým prof. Zbořila) situaci, která je bezprecedentní a pro všechny autory nová, kdy tým znenadání opustí (bez ohledu na okolnosti) vedoucí skupiny a současně člověk zodpovědný za chod laboratoře a … Pokračovat ve čtení „O managementu (nejen vědecké) práce“

Data nejsou. Potvrzeno s kulatým razítkem.

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Před časem jsem zde informoval o své žádosti o hrubá data k sedmi článkům, kterou jsem poslal univerzitě podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Univerzita mou žádost odmítla sedmnáctistránkovým textem, proti kterému jsem se odvolal. Minulý týden jsem si šel na poštu vyzvednout obálku s rozhodnutím odvolacího úřadu: na osmi stránkách se  mé … Pokračovat ve čtení „Data nejsou. Potvrzeno s kulatým razítkem.“

Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého

/JOSEF JAŘAB, LUBOMÍR DVOŘÁK, JANA MAČÁKOVÁ, MIROSLAV MAŠLÁŇ/ Během shromáždění akademické obce na Přírodovědecké fakultě UP 9.12.2019 se rektor Jaroslav Miller snažil přesvědčit naplněnou aulu, že vidí dobré důvody pro to, aby vznikl vysokoškolský ústav CATRIN. O většině důvodů, které uvedl, by se dalo a také mělo zodpovědně diskutovat, což se v průběhu zmíněného shromáždění v náznaku také dělo. Překvapil ale důvod, … Pokračovat ve čtení „Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého“

Masopustní pohádka o tom, jak dobrá a excelentní víla Katrin zachránila zdevastovanou Zemi univerzitní

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Motto: „Ta devastace vztahů mezi značnou části Holice  a mateřskou přírodovědeckou fakultou nabyla takové míry, že se obávám, že ten hrnec, který byl rozbit, už slepit nejde …“. (Rektor UP na setkání s akademickou obcí PřF dne 9. prosince 2019) Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami, čtvero mořmi a nespočítaně operačními programy, rozkládalo se … Pokračovat ve čtení „Masopustní pohádka o tom, jak dobrá a excelentní víla Katrin zachránila zdevastovanou Zemi univerzitní“

Záhada sextetu a jedna spekulace navíc

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Dlouho mi vrtalo hlavou jak je možné, že polské měření dalo přes 60% sextetu, zatímco olomoucká analýza trvala na tom, že v moessbauerovském spektru sextet není přítomen. Mně přitom vycházelo, že doplnění cca 30% sextetu do fitovací křivky znatelně zlepší shodu s daty.  Řeč je o tajuplném vzorku magnetických nanočástic uvězněných v grafenu … Pokračovat ve čtení „Záhada sextetu a jedna spekulace navíc“

Opravdu má tým rektora Millera akademickou obec za stádo tupých ovcí?

/MARTIN FELLNER/ Několik článků skupiny jednoho z nejcitovanějších vědců světa prof. R. Zbořila vyvolává už mnoho měsíců důvodné pochybnosti  odborníků z PřF UPOL. První z těchto článků,  zveřejněný v časopise JACS (2007)[1]byl předmětem jednání EK UPOL[2] a v prosinci 2019 byl stažen[3]. U dalšího článku zveřejněného v Nature Communication (2016)[4] vyjádřila VR PřF pochybnosti o konzistenci dat a vyzvala, aby o tom děkan PřF informoval editora … Pokračovat ve čtení „Opravdu má tým rektora Millera akademickou obec za stádo tupých ovcí?“

Věda, výzkum, data – audit jako řešení?

/ZUZANA KRÁTKÁ/ Jsem absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která z více důvodů dala po získání Ph.D. nakonec přednost zaměstnání v klinických laboratořích před výzkumnými ústavy. Můj odborný život tak není závislý na deadlinech grantů nebo na úspěchu či neúspěchu mých publikací. Má současná specializace mi naštěstí umožnuje věnovat se i nadále výzkumu a výuce. Díky tomu mám … Pokračovat ve čtení „Věda, výzkum, data – audit jako řešení?“

Etický podnět

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Proslýchá se, že rektorova Etická komise je nyní zahlcena podněty podávanými pracovníky center. Bylo by divné, kdyby alespoň jeden podnět nemířil na mě.  V půli prosince si mě pan rektor pozval na setkání a předal mi podání podepsané 18 signatáři . Prý by ale byl raději, kdyby to komisi předávat nemusel: „zkuste se domluvit“, … Pokračovat ve čtení „Etický podnět“

Iracionální bratrovražedný konflikt?

/VÁCLAV HOŘEJŠÍ/ V diskusích o tom nynějším dění na Univerzitě Palackého v Olomouci často soukromě slyším, že je to sebedestruktivní řežba dvou nepřátelských skupin hájících sobecky své zájmy, že  „v Olomouci se všichni ničí mezi sebou“. Já s tímto názorem nesouhlasím. Řekl bych, že se jen postupně vyjevuje, jak je tam zřejmě rozšířeno to, čemu se říká „scientific … Pokračovat ve čtení „Iracionální bratrovražedný konflikt?“