Skoupil ven, Skoupil sem

/INGEBORG FIALOVÁ/

Aniž o tom byla akademická obec jakkoli informována (následně, neřku-li dopředu), byl 
30.9. 2022 formou „neplacené dovolené“ rektorem suspendován z místa ředitele CVT David Skoupil.[1] Bylo to tři dny předtím než byla předána výpověď děkanovi PřF Martinu Kubalovi a oba akty zvůle spolu zjevně souvisejí. Rektor svůj krok sice nijak nezdůvodnil, logika věci ale praví, že David Skoupil byl potrestán za „únik informací“, ke kterému mělo dojít před bezmála dvěma lety, ještě za minulého vedení UP, o němž současný rektor věděl déle než rok. Informace/pracovní korespondenci navíc David Skoupil předal žadateli (Martinu Kubalovi) proti podpisu bývalého rektora (zastoupeného v té chvíli prorektorkou Papouškovou, dlící též t.č. na neplacené dovolené).

Rektor zjevně potrestal zcela nevinného člověka (tři nevinné lidi), navíc svým krokem nejen zdiskreditoval pozici UP v soudním sporu, ale ohrozil každodenní fungování celé univerzity, neb každý jednotlivý student, akademik, zaměstnanec je každý den závislý na službách CVT. Je třeba vysoko ocenit loajalitu zaměstnanců CVT, kteří s odvoláním svého ředitele sice prudce nesouhlasili, přesto nedopustili/protestně nezpůsobili kolaps elektronických systémů, nýbrž sáhli jen k civilizované formě protestu peticí.

Její text, který podepsalo více než 130 lidí (zdaleka nejen zaměstnanců CVT), je na půdě Univerzity Palackého vítaným prolomením tabu, které praví, že „téhápéčka“ musí „držet hubu a krok“ a nadto měla petice úspěch: David Skoupil byl navrácen do své funkce. Jestli se mu rektor i omluvil a doplatil ušlou mzdu, nevím. Vím ale jistě, že by se měl omluvit celé akademické obci, která – aniž to tušila – stála na hranici blackoutu.

Výše v textu píšu o „zvůli“ rektora, ale v hloubi duše si myslím, že to byl jen další jeho zoufalý, panický krok. No, představte si, co byste dělali vy, kdyby vám na krku klečelo pět mafiánů. Ale o tom až v dalším dílu detektivky.


[1] Srv. také Otevřený dopis Jiřího Tesaříka (https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/10/12/otevreny-dopis-pro-ds/)