Palacký pláče…

/IAVANKA FELLNEROVÁ/

Ptáte se proč?

Prý protože po překonání předchozí proradné pandemie, přes pláč Putinem ponížených, prý pořád postrádáme pokoru, podléháme pokrytectví, ponižujeme poctivé, pliváme po přátelích…prý Přírodu pohlcuje proradný, palčivý problém…Přírodou prý prosakuje pandemie pochybností, polopravd, politikaření…

Pandořina „pokladnice“ poodhalila pekelná poselství, prohnilé paláce, pohrdání právem, pochlebování přemocným, pochybnosti právního posouzení paragrafů, políčky pravidlům, pokulhávání průkaznosti píků…

Přátelství pokřivena, pouta popraskána, partnerství přetrhána. Přestáváme si podávat pravice, pokud pozdravíme, pouze předloktím, popř. pěstmi. Přes pokusy „provazochodců“ překlenout propast, se provizorní přemostění prolamuje, příkopy se prohlubují.

Pletichaření a pokrytectví přemohlo pravdu, přímost, porozumění. Profesorské půtky, permanentní pinpongové přestřelky, pokřivené „píár“ plošně poškozují pověst Palackého – pochroumaná prestiž padá, Palackého perly plní propast, pýcha předchází pád, pohár přeteká… 

Pravidelná praktika pozastavena, prezenční přednášky přerušují protestní pochody, PCR přibržďují podivné polemiky, pochybné povídačky, pomluvy; Plamenná prohlášení protestních plakátů polarizují prostor.

Promoce pozastaveny! Pondělí-pátek prázdnota! Pedagogové, postgraduanti, prvňáci, páťáci píší protesty, poslouchají PC-přenosy politických půtek profesorů, porodníků, prorektorů. 

Příroda pláče…prostí pracovníci pozorují popředí; pochopí i POZADÍ? …pozadí pádu pozic, pozadí plaché poslušnosti?

Pane profesore Palacký, přestaňte, prosím, plakat!

Pochybné problémy pominou, Potvrdí se pomíjivost přízemních půtek. Prchliví profesoři pohodí palcáty, prorektoři položí pistole, pražští popř. přerovští politici povolí pěsti, podají si pravice, poplácají se po pleci. 

Posílí porozumění příčně přes právníky, pobožné, psychology, Pomahače, porodníky, přírodovědce. Pravda povstane, pokora posílí, poctivost přemůže posluhovače přemocných.

Porazíme překážky, pročistíme prostory, poklidíme popel. Pýcha pokročilých pohasne, povýšení pandemických píků poklesne…

Příroda se probudí, přes popel povstane, poodhalí poklady; Ptáci prozpěvují, purpurová poupata pokvetou, provoní prostor pohádkovými parfémy.

Paprsky prozáří prosklenou, přesto prozatím potemnělou, posmutnělou Přírodu: Plné posluchárny prvňáků, páťáků, plná pracoviště profesorů, pracovny prorektorů… Pod pokličkou polévka, palačinky, pirožky, pěnové pusinky provoní přízemní prostory Přírody… přilákají právníky?

Pokračují praxe, předvádí se pokusy, probíhají promoce; Pláčou pouze příbuzní, protože páťák prošel, překonal potíže, porazil problémy, překročil pomyslný práh, pokořil Pevnost Poznání!

Palacký přestává plakat, pousmál se! Pozornost přitahuje pouze pěkné pozadí postgraduantek. Palacký poočku pokukuje po prvňačkách, pomrkává po počertech překrásných páťačkách, pozvedá pravici, připíjí pohárem pokory, pravdy, poznání…