Otevřený dopis

/JAN STEHLÍK/

Vaše Magnificence pane rektore, 

předevčírem večer jsem se se zármutkem dočetl o Vašem rozhodnutí odvolati děkana Kubalu. A zjištění mne velmi zarazilo, stejně jako asi všechny ostatní. 

Nevím, zda existuje příčinná souvislost s krizí ohledně CATRIN, ale i kdyby zde ve skutečnosti nebyla, všichni ji vidí. Nikde jsem nenašel přesné zdůvodnění odvolání pana děkana, ale on sám co mu bylo sděleno odmítá a okolnosti spekulacím jen nahrávají. Proč byl odvolán tak náhle a neočekávaně? Proč neprojednal celou záležitost ani fakultní ani velký akademický senát? Může být náhoda, že k tomu došlo o méně než dva týdny po onom památném zamítnutí Vašeho návrhu na rozdělení majetku? Proč se přistoupilo okamžitě a bez varování přímo k tomuto kroku? Obávám se, že dokud nebudou uvedeny přesvědčivé důkazy a tyto otázky jasně zodpovězeny, nepovede současná situace k ničemu jinému než jen dalšímu prohloubení sporu a eskalaci napětí na univerzitě. Rovněž pak k poškození dobrého jména naší instituce jako celku. 

Co se týče ústavu CATRIN, postoj fakulty se stejně nezmění, neboť nyní je jednotnější než byla kdy dříve a právě odvolání pana děkana bylo impulzem, jenž zdvihl ze židlí i ty, kdož se o celou problematiku dosud nezajímali. Fakulta navíc bude tento krok považovati za naprosto bezprecedentní křivdu a vyvrcholení dlouhodobého omezování akademické samosprávy. Zároveň získá do svých rukou hmatatelný důkaz pro ty, kdož dosud nevěřili, že k něčemu takovému vůbec dochází. 

Docent Kubala pro nás není modlou, ale člověkem na svém místě, který jedná podle svého nejlepšího svědomí v zájmu jemu svěřené fakulty. A vím, že za ním stojí celá Přírodovědecká fakulta a státi za ním i bude, dokud nebudeme všichni doopravdy přesvědčeni, že Vaše rozhodnutí bylo spravedlivé a naše domněnka o nečestném jednání spojeném s jeho odvoláním vyvrácena. 

Vím, že je nestandardní, aby student psal rektorovi, zvláště pak v záležitosti, jež se jeho osobně netýká, ale nestandardní je i Vaše rozhodnutí a celá situace, v níž se již dlouho univerzita topí. Ozývám se jednak z přesvědčení, že se mne krize ve skutečnosti týká více než by se zdálo a zadruhé proto, že nehodlám něčemu takovému jen nečinně přihlížeti. Jedná se o mou vlastní dobrovolnou iniciativu a můj vlastní pohled na věc. Jsem ovšem přesvědčen, že se s ním ztotožňuje řada osob. 

Vaše Magnificence, jsem hrdým studentem naší univerzity a přeji si, aby se co nejdříve všechny problémy i spory urovnaly a UP opět vystupovala jako jednotný prosperující celek. Myslím si však, že k tomuto cíli vede jiná cesta, než která byla nastoupena. 

S úctou 
Bc. Jan Stehlík, student Fyzikální a organické chemie