Reductio ad ministrum

/TOMÁŠ FÜRST/

aneb ministr neministr nesouhlasí s právním názorem svého ministerstva, což na něm – tedy názoru i ministrovi – nic nemění.

Na ministerstvu tělocviku je veselo. Právníci MŠMT zřejmě umějí číst zákony, takže když jsme se jich zdvořile zeptali, jestli může rektor vyhodit děkana z práce, tak nám laskavě sdělili, že samozřejmě nikoliv. Viz přiložené oficiální stanovisko ministerstva v příloze zde. Pozoruhodné je, že tohle stanovisko má rektor Procházka k dispozici již několik týdnů, ale nějak se s ním akademické obci zapomněl pochlubit.

Ministr tělocviku je ovšem sám právník (bývalý děkan dnes již proslulé plzeňské právnické fakulty) a navíc profesor, takže má vždycky pravdu. A tak se pochlubil svým vlastním právním stanoviskem. To naleznete v druhé příloze. Stanovisko je pozoruhodné. Pan ministr – na hlavičkovém papíře svého ministerstva – si dává práci, aby nám sdělil, že máme chápat jeho vyjádření „jako názor právníka a vysokoškolského pedagoga, nikoli jako názor ministra školství“.

Dále ministr (coby neministr) předsedovi našeho fakultního senátu píše „ […] nelze z Vašeho dopisu zjistit, zda se na něj [myšleno na AS UP] rektor ve věci odvolání děkana již obrátil a s jakým výsledkem […]“. V původním dopise předsedy fakultního senátu přitom stojí „Rektor tento krok neprojednal s akademickým senátem fakulty ani k němu neobdržel souhlas akademického senátu univerzity“.

V dalších odstavcích si plete děkana s rektorem, výpověď s odvoláním, přidává několik právně zcela nesmyslných argumentů a končí spekulací o tom, co by měl rektor udělat, kdyby přistihl děkana při vraždě. Poslední věta neministrova dopisu zní „Mnohem více, než postup rektora v konkrétním případě, mě znepokojuje skutečnost, že se fakultní senát vůbec nezabýval podezřením ze zcela bezprecedentního neetického a patrně zjevně protiprávního jednání děkana Přírodovědecké fakulty.“

A touto gramatickou i logickou perlou se s námi loučí ministr neministr profesor doktor kandidát věd Balaš Vladimír. Zajímavá otázka je, jestli tento typ magického myšlení má profesor ministr ze své hlavy nebo jestli mu třeba trošku neradil profesora náměstek Miller. Ten má totiž mimořádný zájem na tom, aby u soudu s Radkem Zbořilem Univerzitu Palackého dále nezastupoval děkan Kubala. To by totiž mohl být konec – nikoliv univerzity nebo děkana – ale profesora náměstka.