Bankrot UP, tentokrát nejen morální

/TOMÁŠ FÜRST/

Je možné, že ekonomická témata na UP za nedlouho překryjí drobné rozmíšky stran užívání přístrojů (na jejichž provoz stejně nebudou peníze).

Jak všichni víme, loni stála činnost CATRIN naši univerzitu asi o 50 milionů víc, než kolik jim senát přidělil v rámci rozpočtu. Většinu této částky zaplatil rektorát z našich společných peněz – provozní ztráta rektorátu činila 23 milionů korun (což veřejně zaznělo na červnovém senátu), další prostředky plynuly z rektorátních fondů. Tyto jsou v takovém stavu, že se (možná) ještě podaří pokrýt (nepotřebnou) stavbu VTP na Envelopě a stavbu nového archivu, a tím bude vyluxováno. Pokud je mi známo, ekonomická komise nikdy nedostala požadovaná čísla zůstatků ve fondech z minulých let, aby si mohla udělat obrázek o tom, kolik a kam z fondů zmizelo. Akademický senát tedy svoji kontrolní roli plní na výbornou – nepodařilo se mu zatím ani opatřit si podklady k financování rektorátu, natož aby se do nich podíval. Všiml by si senát, kdyby rektorát několik posledních let stavěl luxusní hotel na ostrově Martinik?

Podle velmi předběžných odhadů založených na momentálních (a tedy velmi volatilních) cenách energií bude UP potřebovat v příštím roce asi 250–300 milionů korun navíc, aby zaplatila energie (tedy především elektřinu a teplo). 

Energetický armageddon kupodivu nechává akademickou obec zcela v klidu, ze strany kvestorky jsem nezaznamenal žádnou aktivitu, která by pomohla odvrátit finanční kolaps UP. Naopak, místo řešení této existenciální krize dále sepisuje nesmyslné návrhy na vyvlastnění přístrojů Přírodovědecké fakulty. Na mimořádné zasedání senátu to taky nevypadá, to se svolává jednou za 450 let na žádost kolegy Otyepky, vždy poté, co akademická mafie tajně a nelegálně nahraje nějakého děkana, nahrávku sestříhá tak, aby mu to co nejvíc uškodilo, obalí ji desítkami vylhaných dokumentů a na tomto základě požaduje odvolání dotyčného děkana.

Největší diskusní rozruch ohledně hospodaření v posledních dnech vzbudila otázka, zda má odborářům na CATRIN vyměňovat toaletní papír děkan Přírodovědecké či Filosofické fakulty. Tak uvidíme, jak si naše Alma Mater povede při řešení ekonomických otázek o mnoho řádů větších.