Catrin 2.0?

/TOMÁŠ FÜRST/ V době, kdy píšu tento text, není jasné, jestli Akademický senát schválí násilné odnětí téměř třiceti procent majetku Přírodovědecké fakulty a jeho odevzdání do rukou spolku, který je zodpovědný na největší skandál s falšováním vědeckých dat v novodobé české historii. Škoda univerzitě způsobená nezvládnutým vznikem vysokoškolského ústavu je obrovská a bude zřejmě dále růst.  Na tuto … Pokračovat ve čtení „Catrin 2.0?“

Bankrot UP, tentokrát nejen morální

/TOMÁŠ FÜRST/ Je možné, že ekonomická témata na UP za nedlouho překryjí drobné rozmíšky stran užívání přístrojů (na jejichž provoz stejně nebudou peníze). Jak všichni víme, loni stála činnost CATRIN naši univerzitu asi o 50 milionů víc, než kolik jim senát přidělil v rámci rozpočtu. Většinu této částky zaplatil rektorát z našich společných peněz – provozní ztráta … Pokračovat ve čtení „Bankrot UP, tentokrát nejen morální“

Historie Dělení PřF – článek vzniklý z podcastu

/MICHAL BOTUR/ Na základě podcastu dostupného zde a zde zpřístupňuji i stylisticky opravený a doplněníný článek o historii vzniku vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého. Dělení Přírodovědecké fakulty UP, ke kterému senátoři UP dali souhlas proti vůli Přírodovědecké fakulty – jejím orgánům, vedení, senátu i samotné akademické obci – s sebou přineslo a stále přináší množství vypjatých a pro … Pokračovat ve čtení „Historie Dělení PřF – článek vzniklý z podcastu“

Švindlíři jejího veličenstva

/TOMÁŠ FÜRST/ Od posledního skandálu se zfalšovanými daty na CATRIN uplynulo pár měsíců a je tu další exempopelář. Na PubPeer se můžete pobavit zfalšovaným grafem v článku, jehož korespondující autor je Manoj Gawande. Mezi autory samozřejmě nechybí vědecký ředitel CATRIN Radek Zbořil. Článek vyšel v roce 2018 v ACS Sustainable Chemistry & Engineering a oba výše zmínění pánové (spolu s kolegou Martinem Petrem a … Pokračovat ve čtení „Švindlíři jejího veličenstva“

Uchazeči o senát a cyklistika

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Každý den jezdím do práce na kole a musím se při tom proplétat mezi auty ucpávajícími olomoucké ulice. Proč je tu tolik aut a do práce jezdí lidé i z velmi blízkého okolí? Postávají na několik kol před křižovatkami než projedou, hledají místo na zaparkování v přeplněných ulicích. „Proč taky nejezdíš na kole?“, … Pokračovat ve čtení „Uchazeči o senát a cyklistika“

Zrcadlo u Otyepků

/TOMÁŠ FÜRST/ Na zpravodajském portále Hospodářské komory lze najít mimořádně zajímavý rozhovor s Michalem Otyepkou. Kolega Otyepka v něm reaguje na otázku ohledně důvěry v členy svého vědeckého týmu takto: „Musíme důsledně vést laboratorní deník a uchovávat zjištěná data, aby někde něco nezapadlo nebo aby někdo výsledky trochu neupravil. V našem oboru máme výhodu, že když vyvineme … Pokračovat ve čtení „Zrcadlo u Otyepků“

O headhuntigu neboli headhunterství

/JIŘÍ FIALA/ Volná pracovní místa se obsazují různými cestami – už v časech antického Říma se tak dělo mj. na základě příbuzenských vazeb, tedy prostřednictvím tzv. nepotismu (lat „nepos“ – synovec). Na Univerzitě Palackého v Olomouci se obsazování míst akademických pracovníků děje na základě vnitřního předpisu, jenž nese název Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity … Pokračovat ve čtení „O headhuntigu neboli headhunterství“

Cena města Olomouce a cenzura

/JIŘÍ FIALA/ Ve čtvrtek 2. června 2022 byla prof. PhDr. Inge Fialové-Fürst, Dr., člence katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, udělena Zastupitelstvem města Olomouce Cena města Olomouce za rok 2021 v oblasti Věda a výzkum. [1] Stalo se tak na základě návrhu zaslaného odboru kultury Magistrátu města Olomouce Mgr. Ivanou Cahovou, Ph.D., vedoucí Centra judaistických … Pokračovat ve čtení „Cena města Olomouce a cenzura“

Následky tematizace tematiky záchodů na UP

/JIŘÍ FIALA/ Jak to vypadá, svým příspěvkem v Diskusním žurnálu o dění na UP v Olomouci, nazvaném Za vyšší level záchodové kultury na UP, z 23. května 2022 [1] jsem šlápl taknějak vedle… Sám Mgr. Michal Nguyen, student 2. ročníku doktorského studia oboru Historické vědy na FF UP, člen Studentské komory Rady vysokých škol a studentský místopředseda Senátu … Pokračovat ve čtení „Následky tematizace tematiky záchodů na UP“

Za vyšší level záchodové kultury na UP!

/JIŘÍ FIALA/  V Zápise č. 22/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. dubna 2022 stojí toto: M. Nguyen, místopředseda AS UP Reaguje na zápis z březnového jednání KUUP, kde byl podchycen příspěvek paní kvestorky týkající se požadavku studentské kurie na vytvoření podmínek pro zásobování hygienickými potřebami pro ženy apod. Jde o obecný podnět ze … Pokračovat ve čtení „Za vyšší level záchodové kultury na UP!“

Reakce na komentář k otevřenému dopisu rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci

/MARTIN KUBALA/ Poznámka redakce: Na serveru vedavyzkum.cz byl publikován komentář p. Navaříka k Otevřenému dopisu rektorovi UP, který obsahoval značné množství ataků vůči děkanovi PřF UP, ačkoliv tento nebyl signatářem dopisu. S ohledem na to, že redakce vedavyzkum.cz děkanovi PřF neumožnila publikovat jeho odpověď, s tím, že se nadále nehodlá zabývat interními problémy Univerzity Palackeho, … Pokračovat ve čtení „Reakce na komentář k otevřenému dopisu rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci“

Hlava v písku

/MICHAL BOTUR/ Univerzitu Palackého opět dohání její chronická neschopnost zaujmout stanovisko k jejím etickým kauzám, takže jí tyto kauzy budou ubližovat zas a znova, dokud se akademická obec neodnaučí k nim chronicky mlčet a neosmělí se konečně vytvořit si a vyslovit nějaký názor.  Stojaté vody hanáckých rybníků tentokrát rozfoukal otevřený dopis osobností české vědy adresovaný Martinu Procházkovi, … Pokračovat ve čtení „Hlava v písku“

Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. Martinu Procházkovi

Na vědomí:  Česká konference rektorů; Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Petr Gazdík  Vážený pane rektore, již několik let se znepokojením sledujeme události na Univerzitě Palackého v Olomouci v souvislosti s případy závažného porušování etiky vědecké práce a konfliktem ohledně vzniku a fungování vysokoškolského ústavu CATRIN, jehož některých pracovníků se ona etická pochybení přímo týkají. V … Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. Martinu Procházkovi“

Studentský výlet na Svatý Kopeček 3. května 1848

/JIŘÍ FIALA/ Dočetl jsem se v Žurnálu Online / Zpravodajství z univerzity 11. dubna 2022, že „olomoucký majáles chystá dvoudenní oslavu 10. narozenin“, a to 24. a 25. května letošního roku. Vzniká tak příležitost připomenout něco z historie této studentské veselice – učinil jsem tak již před časem v bůhvíproč zaniklém blogu Žurnálu Online [1], nyní hodlám pojednat … Pokračovat ve čtení „Studentský výlet na Svatý Kopeček 3. května 1848“

Etické podání na Michala Botura

/MICHAL BOTUR/ Kolega Jakub Navařík na mě jménem ZO VOS CATRIN a se souhlasem kolegů Ivo Fréborta a Pavla Hobzy podal podnět k Etické komisi UP pro „Podezření na závažné porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů Univerzity Palackého v Olomouci.“ Protože podání na senátora AS UP a AS PřF UP má svou závažnost, zveřejňuji jak … Pokračovat ve čtení „Etické podání na Michala Botura“

Všichni budem mít všechno dohromady!

/TOMÁŠ FÜRST/ Na posledním zasedání akademického senátu potvrdil Michal Otyepka, že okupace budov a přístrojů Přírodovědecké fakulty ze strany vzbouřenců [1] na Catrině je nelegální. Jaká hrůza – něco takového by totiž nikoho na Univerzitě nenapadlo ani v nejhorším snu. Naštěstí bdělí rektorátní právníci začali situaci okamžitě studovat a připravili rektorovi „příkaz“ [2], který celý problém … Pokračovat ve čtení „Všichni budem mít všechno dohromady!“

Absurdní výjevy

/MARTIN KUBALA/ Prolog: Nevím, zda to byl sen, či jiná forma mimosmyslového zážitku. Ocitám se na nějakém zřejmě důležitém shromáždění, sedí tam velké množství lidí, oslovují se vznešenými tituly, mluví uhlazeně a tváří se důstojně. Možná jsem se stal součástí nějakého divadelního představení, žánrem si nejsem jistý, snad absurdní drama nebo groteska, není jasné, zda … Pokračovat ve čtení „Absurdní výjevy“

Tříska v oku bratra jeho

/TOMÁŠ FÜRST/ Vědecká rada Akademie věd se pustila do vytahování třísky v oku Mendelovy university, kterou tam zaťal kolega Adam svoji kreativní výtvarnou činností, o které píšeme zde. Vědecká rada se usnesla, že: 1. Považuje porušování zásad dobré vědecké praxe a publikační etiky, nedávno týmem vedeným prof. RNDr. Vojtěchem Adamem, Ph.D., za závažné selhání s dlouhodobým … Pokračovat ve čtení „Tříska v oku bratra jeho“

Rektorátní hladomorna

II. Patnáct koster nehodných děkanů /JIŘÍ FIALA/  Tuze se omlouvám za další, nadmíru obsáhlou citaci ze své publikace Olomoucký pitaval (Praha: Danal 1994, s. 133), je ale nezbytná k uvedení výroku rektora UP prof. Jaroslava Millera ve filmovém dokumentu Univerzita Palackého (2017, stopáž 7:50–8:14) [8], že Albrecht z Valdštejna „nakonec ukradl zemskou pokladnu a z ní si … Pokračovat ve čtení „Rektorátní hladomorna“

Rektorátní hladomorna

I. Symbolické završení  /JIŘÍ FIALA/ V souvislosti s podnětem „k zahájení řízení ve věci podezření ze spáchání etického deliktu, kterého se měl dopustit doc. Michal Botur, PhD., zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci“, podaným rektorem UP prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., dne 4. ledna 2022 předsedovi Etické komise UP doc. JUDr. Filipu Ščerbovi, Ph.D. [1], konstatovala v UP reflexi prof. … Pokračovat ve čtení „Rektorátní hladomorna“

Slaměný panák a integrita vědecké práce

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Mrzí mne, že jsem ve svém posledním příspěvku [1] psal zřejmě málo srozumitelně, takže u některých čtenářů mohlo dojít k záměně osob: mým hlavním tématem nebyl slaměný panák [2], ale ředitel CATRIN. Důvodem, proč jsem o něm psal, bylo to, že na říjnovém zasedání akademického senátu prezentoval informaci, kterou považuji za velmi zavádějící … Pokračovat ve čtení „Slaměný panák a integrita vědecké práce“

Slaměný panák prorektora Opatrného

/JAKUB NAVAŘÍK/ Pozorně jsem si přečetl příspěvek pana prorektora Opatrného ze dne 3. 2. 2022 [1] a byl jsem poměrně překvapený tím, že jako prorektor Univerzity Palackého z celého mého textu [2] vybírá pouze krátký úsek, který navíc zjevně dezinterpretuje. Domnívám se, že pan prorektor užívá argumentačního faulu známého jako „slaměný panák“. Jedná se o situaci, … Pokračovat ve čtení „Slaměný panák prorektora Opatrného“

Nedošlo k etickým pochybením?

/RADIM BERÁNEK/ Z článku prof. Opatrného na Džurnálu jsem se dozvěděl, že generální ředitel CATRIN doc. Banáš nedávno citoval usnesení kolegia ředitele CATRIN, “že v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP.” Toto vyjádření jsem četl s velkým údivem. Omezím se na jeden konkrétní případ závažných etických … Pokračovat ve čtení „Nedošlo k etickým pochybením?“

Dobývání informací

/TOMÁŠ FÜRST/ Když jsem si zřizoval živnostenský list – ke kterému má z nějakého důvodu kolega Navařík citový vztah – existoval ještě seznam volných živností, ze kterých si bylo lze vybrat, co na list napsat. Poněkud nudně jsem tehdy zvolil „vědu a výzkum“, ačkoliv jedna z možných položek byla i „dobývání bahna“. Inu, člověk nikdy neví, čemu se bude … Pokračovat ve čtení „Dobývání informací“