Soutěž o nové motto!

/INGEBORG FIALOVÁ/

Už několik čtenářů dŽurnálu nás žádalo, abychom z jeho záhlaví odstranili vzletná slova bývalého rektora Millera a nahradili je něčím lepším.

„Univerzity by měly být garanty nezkresleného informačního toku a nabízet akademické obci i veřejnosti snadno dostupné, srozumitelné aktuality jako možnou protiváhu obrovskému množství bulvárních či zkreslených zpráv, kterými je dnešní společnost zaplavena.“

Tehdy, před skoro čtyřmi lety (13. dubna 2023 bude mít dŽurnál zase narozeniny) jsme tento citát mysleli samozřejmě ironicky vzhledem k tomu, že první, co tehdejšího rektora napadlo, když se dŽurnál objevil na síti, bylo zakázat ho hromadným mailem všem zaměstnancům univerzity číst. Tento nedostižně pitomý manažerský nápad nám skokově zvedl čtenost, tak jsme tam to motto nechali z vděčnosti. 

Teď už ale zřejmě opravdu nastal čas ozdobit záhlaví dŽurnálu něčím inteligentnějším, než jsou prázdné, velkohubé floskule doprovázené  zcela kontrérními činy, které je přímo popírají. A tak redakce dŽurnálu vyhlašuje soutěž o nové motto! Své návrhy nám, prosím, pište na adresu ingeborg.fialova(at)centrum.cz do konce listopadu. Redakce (posílena třeba o nezávislé externí odborníky – to je teď na UP moderní) pak zasedne, vybere to nejlepší a vítěze po zásluze odmění.