Jsem rozladěn

/SVATOPLUK RIEGER/ Od chvíle, kdy jsem v červnu doc. Boturovi vysvětloval, jak pracuje systém vykazování a kontrol publikačních aktivit, pečlivě sleduji stránky tohoto fóra. Jsem jen běžný důchodce, ale protože jsem naši přírodovědeckou fakultu vystudoval a pak většinu aktivního věku strávil pod křídly naší Alma mater, není mi lhostejné, co se na ní v dnešní době děje. … Pokračovat ve čtení „Jsem rozladěn“

Propaganda a dvojí typ diskuze

/BOHUMIL TRÁVNÍČEK/ Pan kolega Ivo Jirásek na stránkách D-žurnálu publikoval zdařilou analýzu užívání pojmu „excelence“ na Univerzitě Palackého. Termín „excelence“ je v tomto kontextu patrně možno vnímat především jako jeden ze současných nástrojů propagandy při „soutěžení“ (méně eufemisticky „boji“) o prostředky. Zdá se však, že současní manažeři vědy a vzdělanosti termín „propaganda“ nemají příliš v lásce, … Pokračovat ve čtení „Propaganda a dvojí typ diskuze“

Filtrace dat a obrázky v Nature Communications

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Dlouho jsem se pokoušel zreprodukovat filtrační proces, který by vedl od naměřených dat k takové podobě obrázků, jaká je prezentována v diskutovaném článku v Nature Communications. Této problematice jsem se věnoval zde , zde a zde. Postupně jsem dospěl k závěru, že něco takového pomocí běžných filtračních postupů není možné. V příloze jsou shrnuté argumenty, … Pokračovat ve čtení „Filtrace dat a obrázky v Nature Communications“

Oborovost výzkumu a obtíže excelence

/IVO JIRÁSEK/ Integrace výzkumných center na UP se stává realitou. Kumulace excelentních výzkumných týmů má zvýšit naši mezinárodní konkurenceschopnost. Přísliby rozvoje a růstu vědecky excelentního pracoviště, posilující dobré jméno naší alma mater a ještě úspěšnější umístění v mezinárodních žebříčcích, stejně jako vize přinášející prostřednictvím lepšího hodnocení více financí na vědu a výzkum celé UP, převážily … Pokračovat ve čtení „Oborovost výzkumu a obtíže excelence“

Další výzva rektorovi

/MARTIN FELLNER/ Emeritním učitelem zatím nejsem, k výzvě Dr. Tillicha se všakpřipojuji. Podle mého nejhlubšího přesvědčení nemá rektor UP Jaroslav Miller morální kredit na to, aby dále pokračoval ve vykonávání funkce rektora. Mimo jiná pochybení dávápřednost vědeckému věhlasu (H indexu) před morálkou. Za svého rektora se stydím, stejně tak, jako se stydím za našeho současného prezidenta. Pane rektore, prosím, odstupte ze své funkce.

Emeritním učitelům Univerzity Palackého

/JOSEF TILLICH/ Vážení emeritní kolegové,  po řadě let, kdy jsem se odmítal účastnit setkávání seniorů na fakultě, neboť jsem bytostně nesouhlasil s postoji tehdejšího vedení fakulty, jsem se včera opět podíval na fakultu a zaznamenal mezi lidmi nadějná očekávání, která byla nicméně poznamenána nedávným vyjádřením rektora Millera na univerzitním senátu, že d-žurnál je žumpa. Pohádka IngeFialové, která … Pokračovat ve čtení „Emeritním učitelům Univerzity Palackého“

Pohádka o slepičce

/INGEBORG ŽUMPA[1] FIALOVÁ/ Bylo nebylo, za sedmero horami stál kurník, kterému se (nevím proč) říkalo Plackárna, a v něm bydlelo osm slepiček. Jedna kropenatá snesla jednoho dne zlaté vejce. Že na tom vejci nebylo všechno zlato, co se třpytilo, to už dneska víme, a je to jiná pohádka, ale bylo tam přece jen zlata dost, aby se … Pokračovat ve čtení „Pohádka o slepičce“

Poučí se univerzity z jednoho z největších vědeckých podvodů?

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Sugestivní titulek článku „What universities can learn from one of science’s biggest frauds“ na webu časopisu Nature z 18.6. 2019 odkazoval čtenáře na souvislosti s publikováním detailní analýzy toho, jakým způsobem probíhalo na univerzitách v Japonsku a USA vyšetřování skandálu nevídaných rozměrů: Yoshihiro Sato, přední světový odborník v oblasti výzkumu kostí, si během … Pokračovat ve čtení „Poučí se univerzity z jednoho z největších vědeckých podvodů?“

Zločinec Fürst

/TOMÁŠ FÜRST/ Pan rektor zareagoval na můj text uveřejněný na dŽurnálu. Svoji reakci poslal (dva dny před klíčovým hlasováním o zřízení vysokoškolského ústavu) prostřednictvím prorektora Bilíka celému Akademickému senátu. Moje maličkost mezi adresáty reakce nebyla. Samozřejmě mě těší zájem, který Jeho Magnificence o mé texty projevuje, a proto zde přetiskuji rektorovu reakci bez dalšího komentáře. Předpokládám, že … Pokračovat ve čtení „Zločinec Fürst“

„Tak nám prodali Hynaisku“

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Upřímně se doznám hned na samém počátku: ano, můj vztah k „Hynaisce“ je velmi nevyvážený, emočně manipulovaný sentimentálními vzpomínkami z mládí. V historické budově v Hynaisově ulici vybudované původně německým tělocvičným spolkem, v níž poté sídlil Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy obnoveného olomouckého vysokého učení, a později Katedra tělesné výchovy, jsem strávil jako malý kluk … Pokračovat ve čtení „„Tak nám prodali Hynaisku““