Sbírka na pamětní desku Josefu Tillichovi

/MARTIN SŤAINER/

Žijeme v době, kdy naše vnímání času ovlivňuje příliv informací přicházejících k nám prakticky neustále z mnoha různých stran. Často jsme vedeni kamsi „dopředu“, k cíli, který jsme si ani sami neurčili – to okolnosti nám určují směr. Máme potíž zastavit se na chvíli, zamyslet se nad tím, co je pro nás důležité, co má opravdovou hodnotu, co nám dokáže udělat radost. Ale občas se stane něco, co nás k podobným úvahám přece jen přiměje. Takovým momentem byl i odchod RNDr. Josefa Tillicha, CSc. z tohoto světa…

Myslíme si, že ač se v posledních desetiletích téměř přestaly budovat památníky opravdovým osobnostem, byl právě Josef Tillich jedním z těch, kdo si zaslouží, aby byl připomínán dalším generacím. Myslíme si, že může ostatní inspirovat k poctivému životu, k přátelství, skromnosti, chuti poznávat, ke svobodnému tvoření, všeobecnému rozvoji osobnosti a obhajobě pravdy. Myslíme si, že památník Josefu Tillichovi je vhodnou formou poděkování za to, co všechno udělal nejen pro své četné přátele a blízké, ale také pro svou univerzitu, pro své město i pro svou republiku. 

Proto jsme se rozhodli uspořádat finanční sbírku a vyzýváme k účasti všechny ty, kdo znali Jožku Tillicha a kdo podporují stejné hodnoty, které celoživotně naplňoval. Rádi bychom shromáždili peníze na pořízení důstojného památníku ve formě pamětní desky, jejíž podoba bude odviset od výše darů, které se nám podaří shromáždit. Jako vhodné místo pro pamětní desku se jeví jeho domovská fakulta, na níž prožil prakticky celý svůj profesní život.

Dne 24.11.2022 proběhla aukce výtvarných děl pro mobilní hospic Nejste sami. Poslední obraz, který Josef Tillich hospicu do aukce daroval, byl symbolicky vydražen za 10.000,- Kč – a je to první vklad do naší sbírky.

Pokud se rozhodnete poslat finanční příspěvek, učiňte tak, prosíme, prostřednictvím dobročinné platformy Donio.cz, kde je pro tento účel sbírka založena. 

Odkaz na sbírku: https://www.donio.cz/pametni-deska-josefu-tillichovi

V případě dotazů kontaktujte, prosím, Martina Štainera, tel. 777693055, email: martin@edukol.cz.

Připojte se k nám!

Ingeborg Fialová, Libuše Hornová, Josef Jařab, Martin Kubala, Lukáš Richterek, Dušan Šimek, Martin Štainer, Pavlína Zadorožná