Kdo zachrání university před sebou samými? Prezident republiky

/DALIBOR ŠTYS/ Jsem upřímně přesvědčen, že tímto příspěvkem ztratím veškeré sympatie tech, kteří si doposud mysleli, že stojím na jejich straně. Ale, řečeno s kolegou Lutherem, „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“  Ve svém starším článku jsem rozebíral  vývoj způsobu udělování profesorských titulů v českých zemích a spolu s tím vývoj řízení univerzit. Zjednodušeně řečeno, rakouský císař, Masaryk … Pokračovat ve čtení „Kdo zachrání university před sebou samými? Prezident republiky“

Vánoční poselství

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Po jednání akademického senátu 11. 12. 2019 jsme se zřejmě ocitli na konci dalšího, snad už předposledního, aktu dramatu s titulem Catrina. Před začátkem posledního aktu se sluší rekapitulovat. Co tu tedy dosud máme? 1. Zničené mezilidské vztahy a pracovní kolektivy: kolegové, kteří si ještě donedávna vážili jeden druhého (anebo se alespoň navzájem zdravili a byli schopni spolupracovat), … Pokračovat ve čtení „Vánoční poselství“

Jsem rozladěn

/SVATOPLUK RIEGER/ Od chvíle, kdy jsem v červnu doc. Boturovi vysvětloval, jak pracuje systém vykazování a kontrol publikačních aktivit, pečlivě sleduji stránky tohoto fóra. Jsem jen běžný důchodce, ale protože jsem naši přírodovědeckou fakultu vystudoval a pak většinu aktivního věku strávil pod křídly naší Alma mater, není mi lhostejné, co se na ní v dnešní době děje. … Pokračovat ve čtení „Jsem rozladěn“

Propaganda a dvojí typ diskuze

/BOHUMIL TRÁVNÍČEK/ Pan kolega Ivo Jirásek na stránkách D-žurnálu publikoval zdařilou analýzu užívání pojmu „excelence“ na Univerzitě Palackého. Termín „excelence“ je v tomto kontextu patrně možno vnímat především jako jeden ze současných nástrojů propagandy při „soutěžení“ (méně eufemisticky „boji“) o prostředky. Zdá se však, že současní manažeři vědy a vzdělanosti termín „propaganda“ nemají příliš v lásce, … Pokračovat ve čtení „Propaganda a dvojí typ diskuze“

Filtrace dat a obrázky v Nature Communications

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Dlouho jsem se pokoušel zreprodukovat filtrační proces, který by vedl od naměřených dat k takové podobě obrázků, jaká je prezentována v diskutovaném článku v Nature Communications. Této problematice jsem se věnoval zde , zde a zde. Postupně jsem dospěl k závěru, že něco takového pomocí běžných filtračních postupů není možné. V příloze jsou shrnuté argumenty, … Pokračovat ve čtení „Filtrace dat a obrázky v Nature Communications“

Oborovost výzkumu a obtíže excelence

/IVO JIRÁSEK/ Integrace výzkumných center na UP se stává realitou. Kumulace excelentních výzkumných týmů má zvýšit naši mezinárodní konkurenceschopnost. Přísliby rozvoje a růstu vědecky excelentního pracoviště, posilující dobré jméno naší alma mater a ještě úspěšnější umístění v mezinárodních žebříčcích, stejně jako vize přinášející prostřednictvím lepšího hodnocení více financí na vědu a výzkum celé UP, převážily … Pokračovat ve čtení „Oborovost výzkumu a obtíže excelence“

Další výzva rektorovi

/MARTIN FELLNER/ Emeritním učitelem zatím nejsem, k výzvě Dr. Tillicha se všakpřipojuji. Podle mého nejhlubšího přesvědčení nemá rektor UP Jaroslav Miller morální kredit na to, aby dále pokračoval ve vykonávání funkce rektora. Mimo jiná pochybení dávápřednost vědeckému věhlasu (H indexu) před morálkou. Za svého rektora se stydím, stejně tak, jako se stydím za našeho současného prezidenta. Pane rektore, prosím, odstupte ze své funkce.

Emeritním učitelům Univerzity Palackého

/JOSEF TILLICH/ Vážení emeritní kolegové,  po řadě let, kdy jsem se odmítal účastnit setkávání seniorů na fakultě, neboť jsem bytostně nesouhlasil s postoji tehdejšího vedení fakulty, jsem se včera opět podíval na fakultu a zaznamenal mezi lidmi nadějná očekávání, která byla nicméně poznamenána nedávným vyjádřením rektora Millera na univerzitním senátu, že d-žurnál je žumpa. Pohádka IngeFialové, která … Pokračovat ve čtení „Emeritním učitelům Univerzity Palackého“

Pohádka o slepičce

/INGEBORG ŽUMPA[1] FIALOVÁ/ Bylo nebylo, za sedmero horami stál kurník, kterému se (nevím proč) říkalo Plackárna, a v něm bydlelo osm slepiček. Jedna kropenatá snesla jednoho dne zlaté vejce. Že na tom vejci nebylo všechno zlato, co se třpytilo, to už dneska víme, a je to jiná pohádka, ale bylo tam přece jen zlata dost, aby se … Pokračovat ve čtení „Pohádka o slepičce“

Poučí se univerzity z jednoho z největších vědeckých podvodů?

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Sugestivní titulek článku „What universities can learn from one of science’s biggest frauds“ na webu časopisu Nature z 18.6. 2019 odkazoval čtenáře na souvislosti s publikováním detailní analýzy toho, jakým způsobem probíhalo na univerzitách v Japonsku a USA vyšetřování skandálu nevídaných rozměrů: Yoshihiro Sato, přední světový odborník v oblasti výzkumu kostí, si během … Pokračovat ve čtení „Poučí se univerzity z jednoho z největších vědeckých podvodů?“

Zločinec Fürst

/TOMÁŠ FÜRST/ Pan rektor zareagoval na můj text uveřejněný na dŽurnálu. Svoji reakci poslal (dva dny před klíčovým hlasováním o zřízení vysokoškolského ústavu) prostřednictvím prorektora Bilíka celému Akademickému senátu. Moje maličkost mezi adresáty reakce nebyla. Samozřejmě mě těší zájem, který Jeho Magnificence o mé texty projevuje, a proto zde přetiskuji rektorovu reakci bez dalšího komentáře. Předpokládám, že … Pokračovat ve čtení „Zločinec Fürst“

„Tak nám prodali Hynaisku“

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Upřímně se doznám hned na samém počátku: ano, můj vztah k „Hynaisce“ je velmi nevyvážený, emočně manipulovaný sentimentálními vzpomínkami z mládí. V historické budově v Hynaisově ulici vybudované původně německým tělocvičným spolkem, v níž poté sídlil Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy obnoveného olomouckého vysokého učení, a později Katedra tělesné výchovy, jsem strávil jako malý kluk … Pokračovat ve čtení „„Tak nám prodali Hynaisku““

Adventní

/INGEBORG FIALOVÁ/ Na UPRefelexi mi prorektor Bilík odpověděl na jeden z mých textů. Z jeho odpovědi (pro srozumitelnost mé následné repliky) krátce cituji: „Mě zcela vážně mrzí, že se po republice šíří představa, že u nás fatálně selhává management i senát… Nevadí mi, když se dostává vedení pod palbu, ale když se rozkolísává celá komunita s hesly … Pokračovat ve čtení „Adventní“

Kauza Ondráček: Bylo řečeno pouze A

/PETR KREUZ/ Je skvělé, že bylo řečeno A, ale je nutno říci i B a poté odříkat celou abecedu (a azbuku 😉 ), a to ve dvou směrech.  Za prvé: Bylo by na místě prověřit také Ondráčkovu rigorózní práci obhájenou na té samé fakultě roku 2007 a jeho diplomku z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové … Pokračovat ve čtení „Kauza Ondráček: Bylo řečeno pouze A“

Jeden metr na UP

/TOMÁŠ FÜRST/ Se zájmem jsem si přečetl v denním tisku vyjádření tiskové mluvčí UP, že „Univerzita Palackého v Olomouci apeluje, aby držitel akademického titulu,  jenž byl doložitelně získán v rozporu s etickými pravidly, rezignoval na jeho užívání a na prospěch z něj plynoucí.“ Dle článku na Novinky.cz se rektor dopisem obrátil na komunistického poslance pana Zdeňka Ondráčka, aby … Pokračovat ve čtení „Jeden metr na UP“

Gnoseologie přírodních věd

/DALIBOR ŠTYS/ Víte, kdo je nejsvětoznámější přírodovědecký podvodník z Brna? Jmenuje se Gregor Mendel. Každý, kdo po něm zkusil výsledky zopakovat, zjistil, že tak čistě se dědičnost v barevnosti květů hrachu neprojevuje. Mendel provedl zjednodušený matematický (!) popis experimentu a k němu vybral výsledky, které se mu hodily. Upozornily mne na to kolegyně na univerzitě v Lundu, které s hrachem … Pokračovat ve čtení „Gnoseologie přírodních věd“

Koledovali jsme si o to

/TOMÁŠ FÜRST/ O co? O text Inge Fialové, ve kterém s brilancí sobě vlastní namířila šíp přímo do srdce přírodních věd. Na tuhle debatu jsem se na stránkách dŽurnálu vždy těšil, škoda, že ji stále musíme odkládat kvůli aktuálnějším otázkám vnitro-politickým. Ale takový výkop nelze ponechat bez odpovědi. Naše civilizace je založena na schopnosti porozumět tomu, jak funguje … Pokračovat ve čtení „Koledovali jsme si o to“

Obrázky ze stejného datasetu?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ V doplněném podání děkana k Etické komisi ve věci článku v Nature Communications se zmiňuje nápadná podoba mezi obrázky předloženými jeho prvním autorem (A) a korespondenčním autorem (B) po žádosti o hrubá data. Rozložení datových bodů vypadá stejně, ale obrázky mají odlišný rozsah na svislé ose. Zatímco podle obrázků od autora A dopadlo … Pokračovat ve čtení „Obrázky ze stejného datasetu?“

Na konci aktu

/INGEBORG FIALOVÁ/ Blíží se konec jednoho aktu (druhého – katastáze, nebo už třetího – peripetie?) v dramatu o vzniku vysokoškolského ústavu (s původním označením CIST, nyní CATRIN), akademický senát UP bude na svém zasedání 11.12.2019 hlasovat o jeho vzniku, proto si myslím, že je teď vhodná chvíle připomenout si co nejobjektivněji (o což  se upřímně snažím) základní dějové … Pokračovat ve čtení „Na konci aktu“

Exaktní věda?

/INGEBORG FILAOVÁ/ 19.11.2019 sdělil rektor děkanovi PřF, že vedení UP oslovilo několik nezávislých zahraničních laboratoří s žádostí o prověření výsledků publikovaných v Nature Communications. Kdyby se vedení UP bylo k tomuto kroku odhodlalo před rokem (ještě i před půl rokem), patrně by sklidilo pochvalu (byť – připouštím – z druhé strany i kritiku, že nedůvěřuje vlastním kontrolním orgánům/komisím). V dnešní … Pokračovat ve čtení „Exaktní věda?“

Kam se hrabe Karlovka!

/TOMÁŠ FÜRST/ 17. listopadu 1989+30 Nemohu se ubránit závisti, když sleduju angažovanost akademické obce Univerzity Karlovy. Rektor Zima – představte si tu hrůzu – bez souhlasu senátu podepsal smlouvu se společností Home Credit, která zbohatla na predátorských půjčkách. Smlouva byla na ubohý jeden a půl miliónu korun a byla podepsána zcela legálně. Home Credit navíc … Pokračovat ve čtení „Kam se hrabe Karlovka!“

Co je „pravá míra“?

/IVO JIRÁSEK/ Poslední odstavec příspěvku „Uvedení na pravou míru 2“ činí ze situace na naší alma mater skutečné a nefalšované drama hodné klasického období starého Řecka. Sporné strany budou bezpochyby odlišným způsobem hodnotit jednotlivé kroky aktérů a vývoj celé situace, nicméně pokud je pravé, a tedy pravdu dosvědčující tvrzení shrnující dosavadní výsledky, totiž že „student, … Pokračovat ve čtení „Co je „pravá míra“?“

Projev k třicetiletému výročí 17. listopadu

/JOSEF TILLICH/ 17.11.2019 uspořádali bývalí členové stávkového výboru UP z roku 1989 velkolepou vzpomínkovou akci „okupační stávka 2019“ (https://www.olomouckarevoluce89.cz/) v budově filozofické fakulty, na níž si stovky návštěvníků za celý den mohly prohlédnout tisíce fotografií z té doby, dobové psací a tiskařské stroje, podívat se na digitalizované filmy atd. Vyvrcholením bylo shromáždění v aule, při němž členové stávkového výboru … Pokračovat ve čtení „Projev k třicetiletému výročí 17. listopadu“

Třicet let po železné oponě

/MAGDA VÁŠÁRYOVÁ/ Se svolením autorky přetiskujeme její projev při předávání pamětních medailí UP 12.11.2019 30 rokov, teda jeden a pol generácie prešlo, je už načase nielen spomínať a prezerať si staré fotografie, ale musíme si položiť niektoré otázky. Na začiatku by som si chcela pomôcť starým prevereným Alexisom de Tocqueville-om, aby som neopakovala niečo, čo … Pokračovat ve čtení „Třicet let po železné oponě“

Věda v národních jazycích je základní součást lidské kultury

/DALIBOR ŠTYS/ Na úvod dva rozsáhlejší citáty:  Tomáš Šimůnek, děkan farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, píše „.. A pravda často nemusí být ani v učebnicích. Čím víc člověk rozumí nějakému tématu, tím spíše zjišťuje, že je to trochu jinak…“  Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB (bohužel v placené části idnes) popisuje případ přenosu technologií:  „….Skupina doktorky Maletínské ale vytvořila … Pokračovat ve čtení „Věda v národních jazycích je základní součást lidské kultury“