Stanovisko emeritních děkanů přírodovědeckých fakult k současné situaci na Univerzitě Palackého

/BOHUSLAV GAŠ, MILAN GELNAR, JAROMÍR LEICHMANN, ZDENĚK NĚMEČEK, JURAJ ŠEVČÍK, FRANTIŠEK VÁCHA/

Přírodní vědy staví na možnosti nezávislého ověření získaných výsledků. Snažíme se zkoumat přírodu jaká je, ne jaká bychom chtěli, aby byla, a naměřená data jsou nejcennější surovinou našeho poznání. Z nich se pak snažíme usuzovat, jak a proč jednotlivé děje probíhají, data nám umožňují potvrzovat či vyvracet naše teorie. Ověřitelnost naměřených dat je velmi důležitá proto, aby mohla sloužit jako podklad pro další výzkum. Toto základní pravidlo by mělo být všeobecně dodržováno a jeho respektování by mělo být ctí každého autora. Bez něj nelze očekávat, že by veřejnost mohla mít důvěru ve výsledky vědecké práce.

Vyjadřujeme znepokojení nad tím, že Univerzita Palackého v Olomouci odmítá poskytnout odpovědným akademickým funkcionářům Přírodovědecké fakulty data k publikované vědecké práci, přestože je má k dispozici, a namísto toho nechává zpracovat rozsáhlé právnické texty zdůvodňující, proč data poskytnout nemusí. Nejedná se přitom o data z publikace před třinácti lety, ale jedná se o práci v Nature Communication 7, 12879 (2016), u níž je důvodná pochybnost, že publikované výsledky byly dosaženy postupem, který je v práci uveden.

V souhlase s Memorandem emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého vyzýváme vedení Univerzity Palackého, aby se zasadilo o respektování standardních pravidel etiky vědecké práce.