ROH

/TOMÁŠ FÜRST/

Kdysi bývalo právo rudé, demokracie lidová a republika socialistická. Obecně se tehdy rozumělo tomu, že smyslem přívlastku je otočit význam příslušného substantiva ve svůj opak. Odborové hnutí bylo tehdy revoluční. Kamarád mi vyprávěl, že ubrousky ukradené z této organizace dávaly jeho děti při prostírání stolu vždy do rohů, protože si na nich přečetly, že tam přece patří.

Uplynulo pár let a ke starému zvyku obracet smysl institucí v jeho opak jsme se na UP nostalgicky vrátili. Původním smyslem vědeckého centra je svobodně bádat a o výsledcích vést otevřenou diskusi s kolegy. Centrum s třemi přívlastky (schválně, kdo přívlastky správně určí) na naší univerzitě ovšem čím dál více připomíná direktivně řízenou sektu, která produkuje výsledky podezřelé a na zkoumavé otázky kolegů reaguje žalobami, podněty k Etické komisi a stávkovými pohotovostmi. 

Není to jediná instituce, jejíž smysl se obrátil ve svůj opak. Do pochybného tažení za obhájení neobhajitelného a vysvětlení nevysvětlitelného se postupně nechal vtáhnout i rektor a někteří jeho prorektoři. Korunu tomu ovšem nasadili kolegové z center svým vstupem do rektorátních odborů. Smyslem odborů je hájit práva zaměstnanců. Lze tedy očekávat, že členy odborů budou spíše lidé mimo vedoucí funkce, spíše v podřízeném postavení, spíše s nízkými platy a tak dále. Kolegové z center pochopili, že odbory na Přírodovědecké fakultě neovládnou, ale všimli si, že by mohli ovládnout ty rektorátní. Několik desítek jich proto vstoupilo do rektorátních odborů a do výboru si zvolili kolegu Zbořila. Lze předpokládat, že dotyčný má smlouvu na dobu neurčitou, na akademické poměry nadstandardní plat a dodnes je neformálním pánem několika desítek zaměstnanců (kteří, nutno uznat, skutečně skáčou, jak on píská). Inu, opravdový otloukánek, který potřebuje ochranu.

Do výboru byli dále zvoleni Jakub Navařík, Dalibor Jančík a Martina Šaradínová. Výbor ihned využil odborovou organizaci k hrozbě stávkou, pokud bude Přírodovědecká fakulta jakkoliv vyšetřovat porušení Etického kodexu pracovníky center. To začíná být zajímavé! Jednak se dozvíme, jak to vypadá, když se v centru stávkuje. Přestanou chodit žaloby a etická podání? Přestane kolega Navařík chodit vzdělávat senátory o fitování dat a inkvizici? Přestanou se z disků ztrácet naměřená data? Přestanou do redakcí odcházet články s nepravdivými údaji? Pokud ano, lze to jen uvítat. Navíc během stávky nechodí zaměstnancům mzdy, takže si fakulta může začít dělat rezervní fond na uhrazení případných škod, které v centrech vznikly, když se ještě nestávkovalo. Dále si bude možno na grantech odškrtnout položku „povinná publicita“, protože na nezákonnou stávku nejbohatších odborářů ve střední Evropě se asi přijede podívat i CNN. 

Jistě uznáte, že tyto události si nemohu nechat ujít, proto jsem v pátek podal do rektorátních odborů přihlášku. Teď se zatajeným dechem čekám, až mi přijde potvrzení členství a já budu moci v přímém přenosu sledovat činnost odborového hnutí, které je vskutku revoluční!