O managementu (nejen vědecké) práce

/MARTIN FELLNER/

Děkuji prof. Zbořilovi za dlouho postrádané oficiální stanovisko k současné diskusi nad publikacemi jeho týmu.

Z jeho prohlášení 15.2.2020 se mimo jiné oficiálně dovídáme:

1) „ čelíme (myšleno tým prof. Zbořila) situaci, která je bezprecedentní a pro všechny autory nová, kdy tým znenadání opustí (bez ohledu na okolnosti) vedoucí skupiny a současně člověk zodpovědný za chod laboratoře a archivaci dat, který disponoval zdrojovými daty a know-how v oblasti jejich zpracování…“ 

Chápu to tedy dobře, že excelentní tým prof. Zbořila, jednoho z nejcitovanějších vědců světa, tým, který řeší mnohamiliónové projekty a publikuje desítky (stovky?) publikací ročně, nechává chod laboratoře, archivaci zdrojových dat a know-how jejich zpracování na JEDINÉM člověku? Není to manažersky neprozíravé či dokonce nezodpovědné? Neměl by takovou situaci špičkový vědec a manažer „předjímat“ i bez existence celouniverzitní směrnice? 

Dr. Navařík to v diskusi níže ještě podtrhuje:  „…situace nás hodně naučila, například už teď diskutujeme o tom, jak správně uchovávat data, v jakém formátu, na jakém místě, jak dlouho, kdo je za to zodpovědný…“  

Toto přece není vědecký kroužek žáčků ZŠ v Pevnosti poznání… V – pro UP tak významném – výzkumném centru považuji zavedení systému uchování dat a plánu zastupitelnosti za zcela zásadní manažerskou zodpovědnost. A tady se přitom členové excelentního vědeckého týmu přiznávají, že dosud nevěděli, kde a jak uchovávat data k top publikacím (byť se k tomu publikováním sami zavazují). Dále veřejně deklarují, že pokud jeden člen z týmu nečekaně „vypadne z kola“, tak nejsou schopni původní data k řadě článků ani dodat, ani vysvětlit vznik publikovaných grafů.

2) Prof. Zbořil dále píše:  „… autor (myšleno doc. Tuček) neposkytuje další součinnost…“. Podobná vyjádření se již dříve v diskusích na UP reflexi objevila např. od dr. Bilíka a dr. Navaříka[1], ale teď to máme oficiálně od korespondenčního autora diskutovaných článků. Mohu poprosit o upřesnění této velmi obecné formulace? Proč se s doc. Tučkem nemůžete spojit, když už dávno není ve stavu nemocných a již více jak dva měsíce pracuje na univerzitě v Pardubicích?[2] Znamená to, že nechce (nemůže?) poskytnout svým bývalým nejbližším spolupracovníkům nebo vedoucímu data, se kterými roky na RCPTM disponoval? …že odmítá svým bývalým kolegům, poskytnout „svoje know-how“ zpracování dat pro články, které společně publikovali pod RCPTM? …nebo že odmítá jakoukoli komunikaci s kýmkoli a o čemkoli? Proč by to dělal? Proč by svým blízkým kolegům odmítal pomoc v objasnění všech nejasnosti, když by tím očistil sebe i je od podezření, kterými jsou vystaveni?

Poslední týdny je celá akademická obec opakovaně vedením UP vyzývána ke korektní diskusi bez emocí. Proč ale k takové ostré diskusi vůbec došlo? Není/nebyla jen logickým vyústěním všeho, co se dosud dělo? Dlouhé průtahy[3]a neobjektivní přístup[4] k řešení problémů, ignorace závěrů VR PřF[5], dezinterpretace závěrů Etické Komise,[6]vyslovování protiřečících si výroků[7], pořizování a manipulační sestřihávání tajných nahrávek, zatajování skutečností[8], podávání soudních žalob[9] a podnětů k Etické komisi[10], neochot komunikovat[11], odpovídat na konkrétní  otázky (např. prof. Opatrného, Mgr. Stejskala, dr. Vrby, dr. Ženčák, dr. Fürst aj.)[12]…?

Neměl být postup vedení UP ZCELA OPAČNÝ? Neměly výzvám o uklidnění emocí DÁVNO PŘEDCHÁZET OPAKOVANÉ DŮRAZNÉ VÝZVY směrem k vedení týmu RCPTM, aby konstruktivně odpovědělo na pokládané dotazy, aby dodalo vyžádaná data, popř. vysvětlilo,  proč je nemohou vydat?

Chybovat je lidské, ať vědomé či nevědomé. A přirozeně se nevyhýbá ani univerzitnímu prostředí. Pochybení jednotlivce či menších skupin však podle mne rozhodně nemusí/nesmí kazit jméno kolosu osmi fakult s několika tisíci akademickými pracovníky. To, co obecně kazí pověst jakékoli instituce, je nečinnost, liknavý nebo neobjektivní přístup vedení dané instituce k řešení problémů.

Čekal bych, že vedení UP se k situaci, která už více jak rok sužuje naši alma mater, postaví čelem, oficiálně vyjádří své jasné stanovisko a s nasazením veškerých sil bude co nejrychleji, transparentně a nestranně situaci řešit. Věřím, že v takovém případě nemůže univerzita v očích veřejnosti ztratit dobré jméno. 


[1] UP reflexe – dr. Bilík v diskusi na čl. 7.2.2020 „Východisko z nekonečných debat ve věci Nature Communications“ – „…a) není možná součinnost s autorem..“; dr. Navařík v diskusi na čl. 15.2.2020„ Ověření dat Tuček et al. Nat. Comm. 2016“: „nečekanou náhlou a TRVALOU NEDOSTUPNOSTÍ zodpovědného autora“, jediný „..vědec, který jako „lusknutím prstu“ zmizel…

[2] https://fei.upce.cz/rozhodnuti-o-vysledku-vyberoveho-rizeni-3 , https://fei.upce.cz/fei/kmf/kontakty.html

[3] Žádost o vydání dat podána v červnu https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/10/21/rektorska-milost-velkorysy-pocin-ci-hlava-v-pisku/ , https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/17/data-nejsou-potvrzeno-s-kulatym-razitkem/ a po zdlouhavé administrační cestě (koresp. autor-rektorát-PO UPOL-odvolací instituce Praha) se korespondenční autor 15.2.2020 konečně oficiálně vyjadřuje na interní diskusním fóru UP reflexe

[4] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/26/nekolik-komentaru-k-provereni-verohodnosti-a-reprodukovatelnosti-vysledku-publikovanych-v-clanku-j-tucek-et-al-nature-communication-7-12879-2016/

[5] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20VR_11.12.2019.pdf

[6] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/30/vyporadany-podnet/

[7] Např. výroky prof. Zbořila: „…poskytnou kolegové data výhradně úseku prorektorů pro VaV…“ https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/17/data-nejsou-potvrzeno-s-kulatym-razitkem/ vs. „…surová data nejsou k dispozici…“ (č. 15.2.2020 UP reflex)

[8] https://www.dzurnal.cz/wp-content/uploads/2020/01/priloha_posudek_setkani_tucek_kubala_050619.pdf

[9] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/11/v-rychlosti-nahravka-ktera-bude-projednavana-na-mimoradnem-zasedani-akademickeho-senatu-up/

[10] např. https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/03/eticky-podnet/

[11] např. https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/17/data-nejsou-potvrzeno-s-kulatym-razitkem/  (poslední odstavec), nebo: https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/03/eticky-podnet/  (3. a 4. odstavec)

[12] Např.  v diskusi k čl.na UP reflexi 17.1.2020„Závěry kontrolních šetření výsledků článku J. Tuček et al.: Nature Communication 7, 12879 (2016)“ nebo opakovaný a stále nezodpovězený dotaz na význam „účelová dezinterpretace“ https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/17/data-nejsou-potvrzeno-s-kulatym-razitkem/, nebo  příspěvek  na UP reflexi 13.2.2020 „Otevřený dotaz na prof. Banáše“