V rychlosti: Nahrávka, která bude projednávána na mimořádném zasedání Akademického senátu UP

/MICHAL BOTUR/

Protože se momentálně odehrává na Univerzitě Palackého mnoho složitě provázaných událostí současně, které nedokážeme v rychlosti systematicky zpracovávat, dovolujeme si zavést nový formát příspěvků, který jsme nazvali „V rychlosti“ a jehož účelem je krátce a věcně informovat o aktualitách.

Doc. Pavel Tuček disponuje tajně pořízenou hodinu a 33 minut trvající nahrávkou rozhovoru mezi svým bratrem doc. Jiřím Tučkem a děkanem PřF UP doc. Martinem Kubalou, který se uskutečnil dne 5. června 2019 v kavárně. Dne 3. ledna 2020 prof. Radek Zbořil zadal u soudního znalce zkoumání této nahrávky a přepis dvou útržků rozhovoru v celkové délce jedné minuty a 59 sekund (podrobnosti v příloze).  Rektor poté vyzval ke svolání mimořádného zasedání Akademického senátu UP a požádal také předsedu Akademického senátu PřF UP, aby se mimo jiné obsahem přepsaných částí rozhovoru senáty zabývaly.  Předseda fakultního senátu i předseda univerzitního senátu požádali o kompletní nahrávku celého rozhovoru, který přesto zatím není k dispozici.