Data nejsou. Potvrzeno s kulatým razítkem.

/TOMÁŠ OPATRNÝ/

Před časem jsem zde informoval o své žádosti o hrubá data k sedmi článkům, kterou jsem poslal univerzitě podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Univerzita mou žádost odmítla sedmnáctistránkovým textem, proti kterému jsem se odvolal. Minulý týden jsem si šel na poštu vyzvednout obálku s rozhodnutím odvolacího úřadu: na osmi stránkách se  mé odvolání zamítá.

Hlavní důvod spočívá v tom, že univerzita nemá zákonnou povinnost naměřená hrubá data uchovávat. Že je to všeobecná dobrá praxe vědeckých pracovišť a že je to v našem Etickém kodexu, je z hlediska zákona irelevantní. A pokud se vedení univerzity kloní k verzi autorů, že nelze s jistotou určit, která data jsou ta pravá, tak vlastně požadovaná data nemá: „Je tedy zřejmé, že po povinném subjektu jsou požadována konkrétní primární data sloužící k vytvoření konkrétního grafu či obrázku; pokud tento není schopen se 100% jistotou z objemu dat, kterými disponuje, tyto identifikovat, nelze je poskytnout, resp. nutně tato situace vede k závěru, že povinný subjekt požadovanými informacemi nedisponuje a objektivně není schopen je dodatečně vytvořit.

To, že prof. Zbořil v e-mailové korespondenci napsal, že data posílá prorektorům [„Přeposlal jsem nicméně Váš požadavek kolegům z Mossbauerovy laboratoře (…). Ti dohledali mossbauerovská data ke zmiňovaným článkům. S ohledem na možné právní konsekvence Vašeho chování (cc: pan rektor) a zcela nestandardní šetření věrohodnosti dat v článku Tuček et al. Nature Communications, kdy se toto realizuje ve veřejném prostoru se zjevným cílem poškodit autory bez ctění principů presumpce neviny, poskytnou kolegové tato data výhradně úseku prorektorů pro VaV (cc prof. Ulrichová, doc. Banáš). “], úřad nezajímalo. Mluvil pravdu? Nemluvil? Dostali prorektoři požadovaná data? Z hlediska zákona irelevantní.

Proč nechce vedení univerzity data vydat? Prorektor Bilík na UP Reflexi píše, že  „zacházení s daty není ze strany autorů považováno za odborně relevantní a obávají se účelových desinterpretací“. Na e-mailový dotaz, co je zde považováno za „účelovou desinterpretaci“ mi pan prorektor neodpověděl. Napsal jsem také ještě jednou e-mail prorektoru Banášovi a prorektorce Ulrichové, zda by mi ta data přeci jen nechtěli poslat. Odpověď jsem nedostal. Momentálně je na vnitřní UPReflexi text sdělující, že prof. Zbořil svolal a vytvořil pracovní skupinu mající za cíl vytvořit filtrovací software s tím, že „součástí plánovaného reportu bude demonstrace a popis použitých filtračních procedur na reálných Mössbauerovských spektrech měřených v rámci studie v Nat. Comm. 2016.“ Máme prý čekat.