Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého

/JOSEF JAŘAB, LUBOMÍR DVOŘÁK, JANA MAČÁKOVÁ, MIROSLAV MAŠLÁŇ/

Během shromáždění akademické obce na Přírodovědecké fakultě UP 9.12.2019 se rektor Jaroslav Miller snažil přesvědčit naplněnou aulu, že vidí dobré důvody pro to, aby vznikl vysokoškolský ústav CATRIN. O většině důvodů, které uvedl, by se dalo a také mělo zodpovědně diskutovat, což se v průběhu zmíněného shromáždění v náznaku také dělo. Překvapil ale důvod, který rektor explicitně na závěr jmenoval: VŠÚ vznikne, protože obě strany (centra na jedné a „zbytek PřF“ na druhé straně) jsou příliš znepřátelené. 

Ale není právě toto chvíle, kdy by měl rektor uplatnit svou autoritu a situaci řešit? A to v zájmu univerzity, jejího dobrého jména, v zájmu akademických hodnot, které má chránit? Když se ale díváme, jak to rektor a jeho tým činí, jsme velmi znepokojeni. K žádoucímu cíli nejspíš nepovede dát se vydírat výhrůžkami množstvím výpovědí a stávkovou pohotovostí. Nepovede k němu ani (pseudoprávními argumenty zdůvodněné) odmítání vydat data z experimentů v publikovaných článcích, ani zadávání kontrolních měření jen zdánlivě nezávislým pracovištím vně UP, nepovedou k němu ani pokusy odvolat demokraticky zvoleného děkana fakulty či svolávat mimořádné schůze univerzitního senátu, aby se věnoval účelové sestříhané nahrávce soukromého rozhovoru. 

Domníváme se, že nejprve je nutno uspokojivě a čistě uzavřít všechny etické kauzy. Až teprve ve chvíli, kdy UP úspěšně projde touto očistnou procedurou, lze diskutovat o tom, zda univerzita CATRIN opravdu potřebuje a v čem by měl být přínos této nové centrální jednotky celé UP, včetně jejího financování. Zakládat v současné situaci VŠÚ je hazard s budoucností UP.

Jsme na akademické půdě, hledejme a podávejme přesvědčivé argumenty, které nás povedou k pravdě a spravedlnosti (nikoli nekončící řadu trestních oznámení). To se v současné době bohužel neděje a nedaří, což univerzitu paralyzuje a poškozuje její dobré jméno.

V Olomouci, 12.2.2020

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Prof. MUDr.  PhDr. Jana Mačáková. CSc.

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.