Opravdu má tým rektora Millera akademickou obec za stádo tupých ovcí?

/MARTIN FELLNER/

Několik článků skupiny jednoho z nejcitovanějších vědců světa prof. R. Zbořila vyvolává už mnoho měsíců důvodné pochybnosti  odborníků z PřF UPOL. První z těchto článků,  zveřejněný v časopise JACS (2007)[1]byl předmětem jednání EK UPOL[2] a v prosinci 2019 byl stažen[3].

U dalšího článku zveřejněného v Nature Communication (2016)[4] vyjádřila VR PřF pochybnosti o konzistenci dat a vyzvala, aby o tom děkan PřF informoval editora časopisu[5]. Prof. Opatrný[6], prof. Fiurášek[7] a doc. Pechoušek[8] navíc předložili fakta, zpochybňující regulérnost vzniku grafů publikovaných v článku.

Četné a vytrvale se opakující dotazy akademiků i studentů PřF,[9] jak mohl tým prof. Zbořila dojít k publikovaným výsledkům,  jsou dlouhodobě ignorovány. Přitom mnohé by mohlo objasnit právě dodání primárních dat sporných publikovaných článků.

Bohužel, prof. Zbořil (korespondenční autor) odmítá primární data k článku v Nature Communication (a k dalším šesti problematickým článkům) žadatelům vydat, přestože prohlášení o vydání dat korespondenčním autorem na požádání (bez jakýchkoli podmínek!) je součástí publikace. Tým RCPTM údajně poskytl data jen vedení UP. Když o ně prof. Opatrný vedení UP oficiálně požádal[10], obdržel z právního oddělení UP (jehož vedoucí G. Rozehnalová[11] je také ve vedení RCPTM[12]) 17 stránkové zamítavé vyjádření[13]. Tento dokument, který je dle jiných právníků zcela nestandardní[14], údajně sepsal řadový zaměstnanec PO UPOL[15] a (znovu údajně) bez vědomí rektora jej v zastoupení podepsala prorektorka J. Ulrichová (mimo jiné členka správní rady RCPTM).

Nejnovějším příspěvkem k  problematice je článek rektora Millera „Východisko z nekonečných debat ve věci Nature Communication“ na interním diskusním portále UP reflexe. Vůbec mne nepřekvapuje, že v tomto „našem absurdistánu“ vyvolalo právě toto „pseudovýchodisko“ další bouřlivou diskusi. Rektor se totiž (nejen) v tomto příspěvku stylizuje do role zdánlivě nezaujatého koordinátora sporu dvou znesvářených stran. Zcela však ignoruje jednoznačné a nezpochybnitelné porušení základního vědeckého pravidla o povinnosti poskytnout primární data, nerespektuje oficiální závěry VR PřF, odkazuje se na analýzy  údajně nezávislých externích pracovišť[16], přijímá a dále podstupuje etické komisi a AS UP podněty[17] útočící na odborníky, kteří se snaží korektními postupy dopátrat pravdy, vydává další prohlášení a stanoviska odrážející údajně nové skutečnosti[18]… To vše pociťuji jako zdržovací taktiku, snahu oddalovat resp. vyhýbat se řešení či rozhodnutí s nadějí, že se „nepříjemní tazatelé a šťouralové“ unaví a dají pokoj.

Po tom všem je velmi těžké uvěřit v nestrannost a objektivitu rektora, tím spíš, že on sám obdržel za předchozího vedení PřF (Ivo Frébort byl a je současně ředitelem CRH, které má být společně  RCPTM a ÚMTM spojeno do VŠÚ) statisícové odměny[19].

Takže co tu máme?

  • Prof. Zbořil (korespondenční autor diskutovaných článků) k odborné diskusi na UP reflexi mlčí.
  • Prorektor Banáš (zaměstnanec RCPTM[20]), který byl v odborné diskusi na UP reflexi dr. Bilíkem „pasován“ do pozice odborného mluvčího v otázkách Nature Communication, také již delší domu mlčí.
  • Dr. Navařík (jediný aktivně diskutující ze strany RCPTM), se staví do role lynčované oběti a ve chvíli, kdy mu docházejí argumenty a nedokáže (nechce?) odhalit, kdo a jak pracoval s daty v problematickém článku, podává podnět na děkana Kubalu k projednání etickou komisí. 
  • Kromě podnětů k EK UPOL jsou ze strany RCPTM podávány soudní žaloby a pořizovány tajně nahrávky neformálních rozhovorů[21] s cílem dehonestovat pracovníky PřF (děkana Kubalu, prof. Opatrného) nebo dokonce předsedu EK UPOL, kteří nedělají nic víc, než že se v rámci svých povinností snaží dopátrat pravdy.
  • Snahy děkana Přf řešit standardní oficiální cestou podněty či podezření na manipulaci s daty, je ze strany RCPTM označována za bossing, šikanu a stalking.
  • Tisková mluvčí UP dr. G. Sýkorová-Dvorníková napadá vyjádření prof. Hořejšího[22], který údajně  „opakovaně neprávem dehonestuje členy akademické obce a prostřednictvím přebírání subjektivních popisů událostí zpochybňují práci kolektivních orgánů univerzity“[23]; o objektivitě nechť si každý udělá názor sám[24].
  • V tisku vycházejí jednostranné články novinářů[25] úzce spjatých s doc. Šaradínem (jehož manželka je ve vedení RCPTM[26]).
  • Dr. Bilík tlumočí důvody, proč nemohou být žadatelům vydána primární data problematických článků (např. proto, že zacházení s daty není ze strany autorů považováno za odborně relevantní a obávají se účelových desinterpretací, že autoři si nejsou jisti, že dohledaná data jsou na 100% ta, o nichž se diskutuje, že není možná součinnost s autorem, který měření prováděl…).
  • A blog pana rektora se zelená prioritami pro rok 2020, za které prof. Miller považuje především vyšší míru zodpovědnosti UP za životní prostředí a vývoj klimatu a také podporu občanské společnosti a rozvojové pomoci[27]. Ani zmínka o projektu Vysokoškolského ústavu (CISTu, Catrin), který ještě před několika měsíci představoval jako unikátní projekt a jedinou cestu, jak dosáhnout na velké evropské granty[28]. V etologii se takové jednání označuje jako tzv. přeskokové chování (tj. typ zdánlivě nesmyslného jednání, které vyvolá současná aktivace dvou protikladných funkčních okruhů, např. útočný a útěkový, přibližně ve stejné intenzitě. Zvíře začne v takovém případě vykonávat činnost zdánlivě nepřiměřenou příslušné situaci, např. zívá, škrábe se na hlavě, zdánlivě se pase, která pravděpodobně slouží k uvolnění napětí[29]).

Skutečně pan rektor Miller a jeho poradní tým věří, že se akademická obec nechá jeho „mediálními obraty, pseudoargumenty a pseudosnahami spor vyřešit“ umlčet a jako stádo tupých ovcí bude následovat „svého pastýře po jeho zelené louce“ … a nadále bude obětavě (a pokud možno bez přemýšlení a zbytečných dotazů) pracovat pro univerzitu, která „učí myslet“?


[1] JACS (Heřmánek et al. JACS 2007; 129(35):10929-36)

[2] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/08/27/pokracovani-kauzy-manipulace-s-daty/

[3] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja072918x

[4] https://www.nature.com/articles/ncomms12879

[5] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20VR_11.12.2019.pdf (s. 8 a 9)

[6] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/12/19/filtrace-dat-a-obrazky-v-nature-communications/

[7] https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Akademicky_senat/Fiurasek_vyjadreni_pro_AS_UP.pdf  

[8] https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Aktuality/2019/NatComm-vyjadreni-Pechousek_1.pdf

[9] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/27/vedcum-z-rcptm-zrejme-na-studentech-prilis-nezalezi-je-s-tim-schopno-vedeni-up-neco-udelat/ a na interním diskusní platformě UP reflexe

[10] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/24/schovavana-s-daty/

[11] https://www.upol.cz/soucasti/rektorat/#c2303

[12] https://www.rcptm.com/cs/about/personnel/  https://www.upol.cz/nc/kontakty/vizitka/empid/80000646/ , https://www.rcptm.com/about/personnel/gabriela-rozehnalova/

[13] https://www.dzurnal.cz/wp-content/uploads/2020/01/odmitnuti-zadosti.pdf

[14] Např. vyjádření Roberta Zbírala v článku „Když právníci a právo pláče“ na interní UP reflexi

[15] Vyjádření autora zamítavého rozhodnutí Martina Tomáška na UP reflexi.

[16] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/26/nekolik-komentaru-k-provereni-verohodnosti-a-reprodukovatelnosti-vysledku-publikovanych-v-clanku-j-tucek-et-al-nature-communication-7-12879-2016/

[17] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/03/eticky-podnet/ , https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/11/v-rychlosti-nahravka-ktera-bude-projednavana-na-mimoradnem-zasedani-akademickeho-senatu-up/

[18] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/30/vyporadany-podnet/

[19] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZ%C3%A1pis-AS-PrF-15_10-04-2019.pdf (s.6)

[20] https://www.rcptm.com/about/personnel/pavel-banas/

[21] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/11/v-rychlosti-nahravka-ktera-bude-projednavana-na-mimoradnem-zasedani-akademickeho-senatu-up/

[22] https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/vaclav-horejsi/afera-v-olomouci-a-principy-vedecke-etiky

[23] https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/reakce-univerzity-palackeho-v-olomouci-na-clanek-prof-horejsiho

[24] https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/vaclav-horejsi/reakce-na-reakci-univerzity-palackeho

[25] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/24/k-mimoradnemu-zasedani-senatu/

[26] https://www.rcptm.com/cs/about/personnel/

[27] https://jaroslavmiller.cz/agenda-2020/

[28] Např. https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/akademicky-senat-podporil-zamer-vybudovat-novy-vysokoskolsky-ustav/ , https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-univerzita-palackeho-slouceni-vedeckych-center-spory-kritika-czech-institute-of-science-and.A181009_431723_olomouc-zpravy_stk a jinde

[29] https://leporelo.info/chovani-preskokove , https://is.muni.cz/el/1421/podzim2015/PS_BA005/um/Zaklady_etologie.pdf (snímek 43-44)

http://soulz-ro.euweb.cz/ekologie/zakl_etologie_pro_N2.pdf str. 3 resp.20