Filtrace dat a obrázky v Nature Communications

/TOMÁŠ OPATRNÝ/

Dlouho jsem se pokoušel zreprodukovat filtrační proces, který by vedl od naměřených dat k takové podobě obrázků, jaká je prezentována v diskutovaném článku v Nature Communications. Této problematice jsem se věnoval zde , zde a zde. Postupně jsem dospěl k závěru, že něco takového pomocí běžných filtračních postupů není možné. V příloze jsou shrnuté argumenty, které mě k tomuto závěru vedly.