Vědcům z RCPTM zřejmě na studentech příliš nezáleží; Je s tím schopno vedení UP něco udělat?

/MARTIN FELLNER/

Jsem přesvědčen, že primárním posláním univerzity je odborná výchova studentů – učit je, jak poctivě získávat informace, jak se v nich kriticky orientovat a jak s nimi dále pracovat, přemýšlet o nich. Od kvalitní univerzity se podle mne očekává, že bude podněcovat zvědavost studentů a mimo jiné odbourávat jejich ostych klást otázky. 

V tomto příspěvku nechci psát o tom, že aktuální spory na UP, ale především způsob, jakým jsou „řešeny“ rozhodně studentům dobrý příklad neposkytují. Útoky na předsedu etické komise, sepisování podání k EK či trestních oznámení namísto diskuse, odmítání poskytnout základní data k publikovaným článkům, tajná nahrávka neformálního rozhovoru a zneužití účelově prostříhané nahrávky k dehonestaci děkana PřF, svolávání mimořádného zasedání AS, žádost, aby se k nahrávce vyjádřil, přestože senátoři dostali k dispozici jen 2% z celku, výzva děkanovi PřF, aby se „obhajoval“ z toho, o čem mluvil před 7 měsíci s kolegou v kavárně, přičemž mu tajně pořízený záznam rozhovoru ani nebyl poskytnut… Všem musí být jasné, že nic z toho není dobrou morální vizitkou akademických pracovníků a studenti z toho musí být – eufemisticky řečeno – rozpačití. 

A pak se jeden student odváží zapojit do ostré diskuse na UP reflexi a – na rozdíl od některých jiných přispěvatelů – slušně požádá o odpověď na 4 jasně formulované otázky (reakce na příspěvek P. Bilíka na UP reflexi 17.1.2020, 16:49). Nejsou to otázky hloupé, jak se student poté, co na ně od tázaných odborníků nedostane žádnou odpověď, může obávat. Není to ani hloupý student (jak sám skromně v úvodu svého příspěvku naznačuje), naopak jedná se o studenta, na kterého může být PřF pyšná. Jde o Aleše Stejskala, doktoranda oboru aplikovaná fyzika. Je to student, který v r. 2017 získal Cenu děkana za svou bakalářskou práci (1) a v r. 2019 Cenu děkana za svou diplomovou práci pod názvem „Adaptable control system for Mössbauer spectroscopy“ (2). Otázky, které A. Stejskal pokládá, navíc nezajímají jen jeho, ale, jak je zřejmé z diskusních příspěvků, řadu dalších studentů a akademických pracovníků. 

Zopakujme si (aby čtenáři nemuseli dlouho hledat), na co se Aleš Stejskal ptal:

1) Pokud jsem jako vědec nařčen z podvodu, mám se bránit, dodat data a vysvětlit metodiku, kterou jsem data zpracoval? Mám neoblomně tvrdit, že můj postup je správný a výsledky mé práce také? Ano nebo ne? 

2) Jak bylo ve spektrech v článku Nat. Comm. dosaženo tak nízké míry šumu? Prof. Opatrný ukazuje, že se mu to metodikou autory popsanou nepodařilo. Prosím, nechť autoři článku ukáží, jakým postupem se k tak významné redukci šumu dostali. Ani v kombinaci s MossWinem se dle mého názoru nedá něčeho takového dosáhnout. Pokud ano, prosím vyveďte mě z omylu, stačí k tomu jen říct, jak se vám to povedlo. 

3) Prof. Opatrný ukázal, že redukce šumu lze provést dle jeho názoru pouze manipulací s daty, to je ale dle mých vyučujících nemorální a ve vědecké práci nepřijatelné. Excelentní vědci z RCPTM ale podobné redukce šumu dosáhli. Já jako student Mössbauerovy spektroskopie bych takový nástroj na redukci šumu také rád používal, protože mi to ušetří i stovky hodin měření. Mohu? Ano nebo ne? 

4) Nerad bych byl nařčen z manipulace s daty, ale když to provádí i naši nejlepší vědci, tak to přeci nemůže být špatně. Ano nebo ne? 

Přesto, že na UP reflexi probíhá neustále velmi čilá výměna názorů a „zajímavé“ příspěvky jsou zpravidla do několika minut bohatě komentovány, dotaz Aleše Stejskala zůstává již týden bez jakékoli odpovědi. Dokonce ani po studentově opakované prosbě o zpětnou vazbu žádná reakce na UP reflexi nepřichází. Prostě NIC… Naštvaný student se tedy e-mailem obrací na dr. Bilíka s žádostí o schůzku, se kterou pan prorektor ochotně souhlasí. Co se tím ale vyřeší?… mezi čtyřma očima, když problém zajímá mnoho dalších lidí? Dr. Bilík navíc, z pochopitelných důvodů, nemůže odpovídat na studentovy odborné dotazy. Neušetřilo by se spousta času a diskusí, kdyby pan prorektor, hned jak byly dotazy vzneseny, jednoduše zareagoval, např.: „Děkuji za dotazy, o odpověď jsem požádal tým prof. Zbořila, a ten Vám jistě brzy odpoví…“  

Znovu a znovu si čtu věty P. Bilíka z úvodníku UP reflexe (3) nebo např. výrok prof. Millera z jeho rektorského blogu (4) …a pomalu ztrácím motivaci k další práci, které jsem doposud dával vše…

(1) https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedeckou-soutez-o-cenu-dekana-ovladli-dva-bakalarsti-studenti/

(2) http://svoc.prf.upol.cz/vysledky/vysledky-2019/

(3) „Právě akademická půda by měla být zralá pro otevřenou, třeba i ostrou diskuzi – ať už o vnitřním ústrojí naší instituce, či o aktuálních odborných problémech, jež jsou k řešení a společnému promýšlení.“

(4) „Obecnou filozofií musí být udržení motivovaných studentů uvnitř vzdělávacího systému“ https://jaroslavmiller.cz/