Dům hrůzy aneb sedm pater lží a manipulací (s vysvětlivkami pro humáče)*

/TOMÁŠ FÜRST/

Uběhlo pár měsíců a je na čase kauzu Nature Communications průběžně shrnout. Vývoj případu lze připodobnit k sedmipatrovému domu vystavěnému ze lží a manipulací.

První patro tvoří samotný článek, který obsahuje grafy, o kterých je dokázáno, že nemohly vzniknout legitimní prací s experimentálními daty. Článek zároveň obsahuje triviální chybu, kdy jsou tři identické grafy vydávány za výsledky tří různých měření. Tím se na celou věc přišlo. Dnes autoři střídavě tvrdí, že některá surová data se ztratila nebo naopak neztratila a byla předána „sekčním prorektorům“. Software na zázračné filtrování dat, kterým grafy vysvětlují, ovšem taky nikdo nemá a nikdo z RCPTM se ani nepokusil předvést, jak lze z měřených dat dostat obrázky podobné těm v článku.

Druhé patro představuje „corrigendum“, které zaslal Jiří Tuček do časopisu ihned poté, co se případ začal prošetřovat, a kde nahrazuje původní tři identické grafy novými obrázky. Ty už sice identické nejsou, jsou ovšem stejně záhadné jako všechny ostatní grafy Moessbauerovských spekter a podezření z manipulace[1] dále prohlubují. Surová data ke corrigendu opět nikdo neviděl, ačkoliv byla oprava odeslána do redakce v době, kdy už běželo vyšetřování. Je tedy pravděpodobné, že kolegové „opravili“ zfalšovaný článek zfalšovaným corrigendem.

Další patro manipulací vystavěl kolega Navařík, když přišel na akademický senát PřF vyprávět historky o inkvizici a o tom, že nějaký vzorek našel, přeměřil a – světe div se – vyšlo mu přesně to samé, co kolegům před pěti lety. Dodnes na UP reflexi zuří debata, jestli aspoň něco z toho, co tehdy kolega Navařík na senátu říkal, byla pravda. Patrně ano – vypadá to, že něco skutečně změřil. Zbytek byl buďto mylný nebo lživý (část o fitování[2]), později samotným autorem zpochybněný („není sextet jako sextet“[3]) nebo irelevantní (stabilita vzorku se netýká problému, jestli jsou původní grafy zfalšované).

Čtvrté patro manipulace zhotovil pan rektor osobně tím, že vyautoval svou vlastní etickou komisi. Neseznámil její členy s přesným zněním děkanova podání, a tak z komise vylákal tvrzení, že se kauzou nemůže zabývat.[4] V tomto patře tedy přibyl k původním stavitelům z RCPTM i stavbyvedoucí. Pozorně sledujte, kolik dalších dělníků přibrali do party ve vyšších patrech. 

Místo Etické komise se tedy ke článku vyjádřila Vědecká rada fakulty. Vydala prohlášení (viz příloha zápisu), že „[…] fakta nás vedou k vážnému podezření, že došlo k nepřípustné manipulaci s daty. V uvedeném kontextu není podstatné, zda závěry článku jsou správné či ne, ale zda byly získány řádným a korektním vědeckým postupem. Existuje důvodné podezření, že grafy byly upravovány nebo dokonce uměle vytvořeny.“ Z pověření vědecké rady odeslal děkan podezření z manipulace do redakce časopisu Nature Communications.

Mezitím se ukázalo, že je třeba vystavět páté patro. Kolegové Tuček se Zbořilem sice nedodali surová data, místo nich ale poslali jakési obrázky. Zřejmě došlo ale k nějaké chybě v koordinaci, neboť se stalo, že obrázky od obou pánů byly identické až na hodnoty na ose y. To je přímý důkaz, že alespoň jedna z křivek je falsum (pravděpodobně však obě). V tu chvíli se vynořil pilný zedník Navařík s historkou o tom, že obě křivky pocházejí z téhož měření, jen jedna zachycuje data uložená v průběhu měření a druhá finální hodnoty. Což o to, historka se zanedlouho opět ukázala jako nepravdivá, ale dalo to dost práce. Všechna čest kolegovi Navaříkovi, jestli to měl ze své hlavy.

Na konstrukci šestého patra byli přizváni dělníci z právního oddělení. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádal Tomáš Opatrný univerzitu o vydání surových dat k tomuto i dalším článkům, které (dle vlastního vyjádření) zaslal kolega Zbořil „sekčním prorektorům“. UP žádost zamítla sedmnáctistránkovým odůvodněním, ze kterého by měl neobyčejnou radost Franz Kafka. Co všechno se v něm píše, se podívejte sami. Pod tímto právním skvostem, který vstoupí do dějin českého vysokého školství, je podepsán přímo pan stavbyvedoucí (zastoupen paní zastupující stavbyvedoucí, pror. Ulrichovou). Z šestého patra už je vidět až za hranice republiky, z čehož ovšem plyne, že zpoza hranic republiky je šesté patro vidět taky.

Do sedmého patra se jde chodbou pomalovanou veselými barvami a komickými výjevy. Obrázky po stěnách zachycují jakousi odborářskou schůzi, volbu výboru a vzrušené debaty. Z nějakého důvodu jsou všechny obrázky vzhůru nohama

Sedmé patro je plné nějakých přístrojů. Tady se asi něco přeměřuje. Prorektor Banáš (zaměstnanec RCPTM) spolu s manželem autorky podezřelého článku pečlivě vybrali otázky[5], jejichž zodpovězení nijak nepomůže v pátrání, jsou-li grafy v článku zfalšované. Otázky rozeslali několika zahraničním laboratořím, z nichž odpověděly pouze[6] ty, které nakupují spektrometry z RCPTM[7] nebo publikují společně s kolegy Tučkem a Zbořilem[8]. Z jejich odpovědí dle očekávání neplyne, jestli jsou původní grafy zfalšované, ale i tak obsahují spoustu zajímavých námětů k dalším otázkám, například, co že to kolega Navařík vlastně měřil. Fakt, že zadavatelé považovali za nutné celé „přeměřování“ takto zmanipulovat, tvoří další indicii, že článek skutečně zfalšovaný je. Podrobnosti zde.

Je to stavba, jakou svět české vědy neviděl. Dílo stavitele Bezoušky vedle ní vypadá jako psí bouda. Stavba je vysoká, nesmírně křehká a směrem nahoru se rozšiřuje. Čím výše, tím obskurnějších podpěr je užito. Do různých druhů stavebních prací jsou zapojeni spoluautoři článku, jejich rodinní příslušníci (formulací otázek a tajným nahráváním rozhovorů), dost velká část zaměstnanců RCPTM, tajemný dodavatel spojovacího materiálu z Erlangenu[9], zahraniční svářeči[10], dokonce i sám stavbyvedoucí, někteří jeho zástupci a právní oddělení UP. 

Uvědomuje si stavební dozor riziko zřícení budovy? Při kolapsu, který je jen otázkou času, budou všichni, kteří se na stavbě podílejí, zavaleni. Někteří dokonce vážně poraněni padajícími obskurními podpěrami. Nám ostatním, kteří stavebním pracím nevěřícně přihlížíme, pak nezbyde, než je holýma rukama vyhrabat. Až se nadechnou, začnou křičet, že budova spadla, protože jsme jim do ní strkali.


[1] Vysvětlivky pro humáče: Kolegové si dle mého názoru nakreslili křivku, která by se jim líbila, a pak ji dodatečně obalili umělým šumem, aby vypadala realisticky. Všechna jejich vysvětlení, jak grafy vznikly (a nebylo jen jedno!), byla vyvrácena na úrovni matematického důkazu. Dokud nepřijdou s nějakým dalším vysvětlením, budu si, s dovolením, myslet tohle.

[2] Kolega Navařík původně tvrdil, že data křivkou proložil. To je matematická procedura s jednoznačným výsledkem, kdy si data o křivku řeknou sama. Pak se ale ukázalo, že místo proložení tam tu křivku prostě nakreslil tak, jak se mu hodilaTomu v analýze dat říkáme podvod.

[3] V jedné z konverzací kolega Navařík pravil, že závěry článku by byly zpochybněny, pokud by se při přeměření objevil dominantní sextet. Dominantní sextet se opravdu objevil v přeměření z Polska. Načež následovala Navaříkova reakce, že není sextet jako sextet. Viz reakce kolegy Navaříka na UP Reflexi 21. leden 2020, v 10:15 pod článkem “Závěry kontrolních šetření …”

[4] Na setkání s rektorem byli členové EK UP seznámeni pror. Banášem a kolegou Lebedou se závěry „Komise pro prošetření věrohodnosti mösbauerovských spekter publikovaných v Nature Communication“ a na tomto základě a z důvodu, že prvnímu autorovi publikace končil zaměstnanecký poměr na UP se rozhodli, že podání děkana PřF k EK UP nepřijmou. S podáním děkana PřF na tuto kauzu členové EK UP seznámeni nebyli.

[5] Abych omezil počet svých návštěv na policii a u Etické komise, dodávám, že nevím, jestli jim neradil ještě někdo další.

[6] Možná odpověděly i jiné, ale jejich odpověďmi se pan prorektor z nějakého důvodu nepochlubil.

[7] Viz příspěvky Tomáše Opatrného a jiných v diskusi pod článkem “Závěry kontrolních šetření…” na UP Reflexi, nebo zde.

[8] Cvičení v práci s GoogleScholar, račte si vyzkoušet sami, případně mrkněte sem.

[9] Který patrně nerozumí česky, takže je odkázán na zaručeně pravdivé informace od svých kolegů z RCPTM.

[10] dtto

*Nová poznámka zaslaná autorem 4. února 2020:Kolega Navařík hlasitě upozornil na chybu ve druhé vysvětlivce pro humáče pod mým textem o domu hrůzy na dŽurnálu zde
https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/28/dum-hruzy-aneb-sedm-pater-lzi-a-manipulaci-s-vysvetlivkami-pro-humace/

Původní vysvětlivka zněla takto:
„Kolega Navařík původně tvrdil, že data křivkou proložil. To je matematická procedura s jednoznačným výsledkem, kdy si data o křivku řeknou sama. Pak se ale ukázalo, že místo proložení tam tu křivku prostě nakreslil tak, jak se mu hodila. Tomu v analýze dat říkáme podvod.“

Kolega Navařík ale tvrdí, že „kreslení“ křivky nedělal on sám, (neboť to prý tou dobou ještě neuměl), ale jakýsi jeho spolupracovník, jehož identitu ovšem neodkryje, neb by tento byl podroben „veřejnému lynči“, který kolega Navařík zažívá sám. Vzhledem k tomu, že bezprostřední spojení se slovem „podvod“ může mít neblahý vliv na kariéru pana Navaříka coby komunálního politika, je třeba věc uvést na pravou míru. Kolegovi Navaříkovi a čtenářům dŽurnálu se tedy omluvám a text opravuji na následující:

„Kolega Navařík původně tvrdil, že křivka vznikla fitováním dat. To je matematická procedura s jednoznačným výsledkem, kdy si data o křivku řeknou sama. Pak se ale ukázalo, že místo toho tam tu křivku někdo prostě nakreslil tak, jak se mu hodila. Tomu v analýze dat říkáme podvod.“

Děkuju všem diskutujícím, zejména Tomáši Opatrnému, kteří na tomto fóru věnovali svůj čas a důvtip tomu, aby odhalili skutečný stav věcí.