K mimořádnému zasedání senátu

/ONDŘEJ ČERNOTÍK/

Necelé tři hodiny před mimořádným zasedáním senátu se na Seznam Zprávách objevil report o současné situaci na naší univerzitě, včetně informací o dnešním zasedání a jeho tématu [1]. Celý článek vyznívá poněkud tendenčně: není mi například jasné, proč autor článku doplňuje informaci o chybě v článku v Nature Communications doc. Tučka přívlastkem údajná (vždyť sami autoři chybu uznali a do redakce zaslali opravu); zástupci RCPTM a vedení univerzity dostali výrazně víc prostoru k vyjádření než vedení fakulty; některé další okolnosti (např. etická pochybení prof. Zbořila) jsou relativizovány a jiné skutečnosti (např. útok prof. Zbořila na předsedu etické komise) pak zcela zamlčeny. Kromě věcného obsahu se i některé další okolnosti jeví značně podivně.

Autor mimo jiné uvádí: „Jak vyplývá z tajného záznamu tohoto setkání, který mají Seznam Zprávy k dispozici, děkan se nelibě vyjadřoval o jedné z hlavních postav chystajícího se ústavu Catrin, profesorovi Radku Zbořilovi.“ Znamená to, že autor článku má k dispozici celou nahrávku z oné schůzky, tedy nahrávku, kterou autoři odmítli předat senátu celou? A pokud ano, jak se k němu dostala?

Protože mi tohle začalo vrtat hlavou, začal jsem trochu pátrat, abych o autorovi článku zjistil trochu víc. Tím autorem je jistý Ondřej Koutník, v jehož profilu přímo na Seznam Zprávách se píše, že se věnuje převážně politice a trestním kauzám. Trochu podivný profil pro autora článku o dění v akademickém prostředí, ale budiž. Politika (byť jen univerzitní) tu jistou roli hraje, trestní oznámení (alespoň podle neoficiálních informací) létají vzduchem, to zase až tak mimo není. Ale neuškodí pátrat ještě chvíli.

Rychlý dotaz Googlu odhalil, že pan Koutník je absolventem FF UP, obor politologie. Krátké hledání ve STAGu pak doplní, že vedoucím jeho bakalářské práce byl (v roce 2009) doc. Šaradín, snad nejhlasitější podporovatel vzniku CATRIN mimo vědecká centra a vedení univerzity a manžel mluvčí RCPTM.

Takže si to shrňme:

Bývalý student doc. Šaradína napsal článek o dění na naší univerzitě (mimo zaměření jeho standardní novinářské práce), ve kterém zcela bez ostychu protežuje jednu stranu sporu. Dokonce dostal k dispozici nahrávku, kterou se má zabývat AS UP na mimořádném zasedání, ale narozdíl od senátu (který dostal k dispozici pouze přepis malého úryvku) dostal záznam celý. Zpráva se navíc online objevila dnes dopoledne, krátce před samotným zasedáním a více než týden po oznámení termínu zasedání (že by kvůli tomu, aby dostala senátory a vedení fakulty pod tlak?).

Může to celé být jen hodně podivná shoda okolností. Ale podle mě se těch faktorů (načasování a obsah zprávy, osobní vazby jejího autora na akademickou obec UP, přítomnost nahrávky) sešlo až moc na to, aby to vše byla jen shoda náhod.

[1] www.seznamzpravy.cz/clanek/valka-na-univerzite-spinavy-boj-muze-vedce-pripravit-o-stovky-milionu-korun-86905<https://www.seznamzpravy.cz/clanek/valka-na-univerzite-spinavy-boj-muze-vedce-pripravit-o-stovky-milionu-korun-86905>