„Tak nám prodali Hynaisku“

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Upřímně se doznám hned na samém počátku: ano, můj vztah k „Hynaisce“ je velmi nevyvážený, emočně manipulovaný sentimentálními vzpomínkami z mládí. V historické budově v Hynaisově ulici vybudované původně německým tělocvičným spolkem, v níž poté sídlil Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy obnoveného olomouckého vysokého učení, a později Katedra tělesné výchovy, jsem strávil jako malý kluk … Pokračovat ve čtení „„Tak nám prodali Hynaisku““

Adventní

/INGEBORG FIALOVÁ/ Na UPRefelexi mi prorektor Bilík odpověděl na jeden z mých textů. Z jeho odpovědi (pro srozumitelnost mé následné repliky) krátce cituji: „Mě zcela vážně mrzí, že se po republice šíří představa, že u nás fatálně selhává management i senát… Nevadí mi, když se dostává vedení pod palbu, ale když se rozkolísává celá komunita s hesly … Pokračovat ve čtení „Adventní“

Kauza Ondráček: Bylo řečeno pouze A

/PETR KREUZ/ Je skvělé, že bylo řečeno A, ale je nutno říci i B a poté odříkat celou abecedu (a azbuku 😉 ), a to ve dvou směrech.  Za prvé: Bylo by na místě prověřit také Ondráčkovu rigorózní práci obhájenou na té samé fakultě roku 2007 a jeho diplomku z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové … Pokračovat ve čtení „Kauza Ondráček: Bylo řečeno pouze A“

Jeden metr na UP

/TOMÁŠ FÜRST/ Se zájmem jsem si přečetl v denním tisku vyjádření tiskové mluvčí UP, že „Univerzita Palackého v Olomouci apeluje, aby držitel akademického titulu,  jenž byl doložitelně získán v rozporu s etickými pravidly, rezignoval na jeho užívání a na prospěch z něj plynoucí.“ Dle článku na Novinky.cz se rektor dopisem obrátil na komunistického poslance pana Zdeňka Ondráčka, aby … Pokračovat ve čtení „Jeden metr na UP“

Gnoseologie přírodních věd

/DALIBOR ŠTYS/ Víte, kdo je nejsvětoznámější přírodovědecký podvodník z Brna? Jmenuje se Gregor Mendel. Každý, kdo po něm zkusil výsledky zopakovat, zjistil, že tak čistě se dědičnost v barevnosti květů hrachu neprojevuje. Mendel provedl zjednodušený matematický (!) popis experimentu a k němu vybral výsledky, které se mu hodily. Upozornily mne na to kolegyně na univerzitě v Lundu, které s hrachem … Pokračovat ve čtení „Gnoseologie přírodních věd“

Koledovali jsme si o to

/TOMÁŠ FÜRST/ O co? O text Inge Fialové, ve kterém s brilancí sobě vlastní namířila šíp přímo do srdce přírodních věd. Na tuhle debatu jsem se na stránkách dŽurnálu vždy těšil, škoda, že ji stále musíme odkládat kvůli aktuálnějším otázkám vnitro-politickým. Ale takový výkop nelze ponechat bez odpovědi. Naše civilizace je založena na schopnosti porozumět tomu, jak funguje … Pokračovat ve čtení „Koledovali jsme si o to“

Obrázky ze stejného datasetu?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ V doplněném podání děkana k Etické komisi ve věci článku v Nature Communications se zmiňuje nápadná podoba mezi obrázky předloženými jeho prvním autorem (A) a korespondenčním autorem (B) po žádosti o hrubá data. Rozložení datových bodů vypadá stejně, ale obrázky mají odlišný rozsah na svislé ose. Zatímco podle obrázků od autora A dopadlo … Pokračovat ve čtení „Obrázky ze stejného datasetu?“

Na konci aktu

/INGEBORG FIALOVÁ/ Blíží se konec jednoho aktu (druhého – katastáze, nebo už třetího – peripetie?) v dramatu o vzniku vysokoškolského ústavu (s původním označením CIST, nyní CATRIN), akademický senát UP bude na svém zasedání 11.12.2019 hlasovat o jeho vzniku, proto si myslím, že je teď vhodná chvíle připomenout si co nejobjektivněji (o což  se upřímně snažím) základní dějové … Pokračovat ve čtení „Na konci aktu“

Exaktní věda?

/INGEBORG FILAOVÁ/ 19.11.2019 sdělil rektor děkanovi PřF, že vedení UP oslovilo několik nezávislých zahraničních laboratoří s žádostí o prověření výsledků publikovaných v Nature Communications. Kdyby se vedení UP bylo k tomuto kroku odhodlalo před rokem (ještě i před půl rokem), patrně by sklidilo pochvalu (byť – připouštím – z druhé strany i kritiku, že nedůvěřuje vlastním kontrolním orgánům/komisím). V dnešní … Pokračovat ve čtení „Exaktní věda?“

Kam se hrabe Karlovka!

/TOMÁŠ FÜRST/ 17. listopadu 1989+30 Nemohu se ubránit závisti, když sleduju angažovanost akademické obce Univerzity Karlovy. Rektor Zima – představte si tu hrůzu – bez souhlasu senátu podepsal smlouvu se společností Home Credit, která zbohatla na predátorských půjčkách. Smlouva byla na ubohý jeden a půl miliónu korun a byla podepsána zcela legálně. Home Credit navíc … Pokračovat ve čtení „Kam se hrabe Karlovka!“

Co je „pravá míra“?

/IVO JIRÁSEK/ Poslední odstavec příspěvku „Uvedení na pravou míru 2“ činí ze situace na naší alma mater skutečné a nefalšované drama hodné klasického období starého Řecka. Sporné strany budou bezpochyby odlišným způsobem hodnotit jednotlivé kroky aktérů a vývoj celé situace, nicméně pokud je pravé, a tedy pravdu dosvědčující tvrzení shrnující dosavadní výsledky, totiž že „student, … Pokračovat ve čtení „Co je „pravá míra“?“

Projev k třicetiletému výročí 17. listopadu

/JOSEF TILLICH/ 17.11.2019 uspořádali bývalí členové stávkového výboru UP z roku 1989 velkolepou vzpomínkovou akci „okupační stávka 2019“ (https://www.olomouckarevoluce89.cz/) v budově filozofické fakulty, na níž si stovky návštěvníků za celý den mohly prohlédnout tisíce fotografií z té doby, dobové psací a tiskařské stroje, podívat se na digitalizované filmy atd. Vyvrcholením bylo shromáždění v aule, při němž členové stávkového výboru … Pokračovat ve čtení „Projev k třicetiletému výročí 17. listopadu“

Třicet let po železné oponě

/MAGDA VÁŠÁRYOVÁ/ Se svolením autorky přetiskujeme její projev při předávání pamětních medailí UP 12.11.2019 30 rokov, teda jeden a pol generácie prešlo, je už načase nielen spomínať a prezerať si staré fotografie, ale musíme si položiť niektoré otázky. Na začiatku by som si chcela pomôcť starým prevereným Alexisom de Tocqueville-om, aby som neopakovala niečo, čo … Pokračovat ve čtení „Třicet let po železné oponě“

Věda v národních jazycích je základní součást lidské kultury

/DALIBOR ŠTYS/ Na úvod dva rozsáhlejší citáty:  Tomáš Šimůnek, děkan farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, píše „.. A pravda často nemusí být ani v učebnicích. Čím víc člověk rozumí nějakému tématu, tím spíše zjišťuje, že je to trochu jinak…“  Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB (bohužel v placené části idnes) popisuje případ přenosu technologií:  „….Skupina doktorky Maletínské ale vytvořila … Pokračovat ve čtení „Věda v národních jazycích je základní součást lidské kultury“

Univerzita bez autorit? Abdikace předsedy Etické komise

/INGEBORG FIALOVÁ/ Etická komise je poradním orgánem rektora, jehož členy i předsedu rektor sám jmenuje. Není to tedy ani volený ani na univerzitní exekutivě nezávislý soudní orgán podobný např. ústavnímu soudu. Sami členové EK (mnozí z nich) jsou tomu rádi, že „břemeno konečné a výhradní odpovědnosti v nelehkém procesu rozhodování o etických pochybeních nese pouze jediná osoba, … Pokračovat ve čtení „Univerzita bez autorit? Abdikace předsedy Etické komise“

Pět promile navíc k úspěchu stačí

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Otázka pravosti či existence původních dat ve článku v Nature Communications znovu vybublala minulý týden, když děkan Přírodovědecké fakulty zveřejnil podklady pro své podání návrhu k projednání Etickou komisí. Zareagovali na to Dr. Navařík a Dr. Malina z RCPTM textem, který rozeslali na hromadné adresy a zveřejnili zde . Zmíním zde pouze jednu „drobnost“: děkan … Pokračovat ve čtení „Pět promile navíc k úspěchu stačí“

Informací není nikdy dost

/MARTIN CHODORA/ Nejsem člen akademické obce, ale mám několik přátel napříč všemi fakultami a díky nim vím, že se na univerzitě dějí věci standardní i nestandardní. Se zájmem poslední dobou sleduji dění na Univerzitě Palackého. Jsem pravidelný čtenář Džurnálu, ale zaregistroval jsem, že se diskuse nedávno přesunula (nebo skryla) na UP reflexi, k níž jako nečlen akademické … Pokračovat ve čtení „Informací není nikdy dost“

Vyjádření děkana PřF UP k případu Nature Communications

/MARTIN KUBALA/ Žurnál Univerzity Palackého odmítl publikovat děkanův příspěvek v oficiálním Žurnálu univerzity s odůvodněním, že takovýto odborný materiál nepatří na informační platformu určenou i širší laické veřejnosti. Protože akademická obec požadovala zveřejnění informací, dovolujeme si se souhlasem autora převzít příspěvek ze stránek prf.upol.cz. V přírodovědné komunitě se rozběhly debaty o prošetřování věrohodnosti dat v článku Air-stable superparamagnetic … Pokračovat ve čtení „Vyjádření děkana PřF UP k případu Nature Communications“

Pohled na dění na PřF a UP

/ROSTISLAV VODÁK/ V tomto článku bych rád prezentoval svůj ryze subjektivní pohled na různé události, které hýbaly Přírodovědeckou fakultou a Univerzitou Palackého během posledních dvou let.  Začnu zřízením vysokoškolského ústavu, které se řešilo na poslední schůzi Akademického senátu UP. Tato událost pro mě začala prezentací celé myšlenky rektorem Jaroslavem Millerem. Pokud by tato prezentace byla jen … Pokračovat ve čtení „Pohled na dění na PřF a UP“

Rektorská milost: velkorysý počin či hlava v písku?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Pan rektor na svém blogu  přirovnává své nepostoupení podnětu Etické komisi k prezidentské milosti. Píše dále, že „kolega, jenž byl objektem podání, se zhroutil a panovaly oprávněné obavy z dalšího vývoje jeho stavu. Ctím volání po spravedlnosti, ale žádná síla mne nedonutí vzít si na svědomí lidský život či zdraví.“ Toto se dá lidsky pochopit … Pokračovat ve čtení „Rektorská milost: velkorysý počin či hlava v písku?“

Jak dopadá Univerzita Palackého ve srovnání s Univerzitou Karlovou?

/MICHAL BOTUR/ Vedení Univerzity Palackého rádo a často prezentuje naši univerzitu ve společnosti pěti výzkumných univerzit ČR a občas i naznačuje ambice v některých oblastech své větší sourozence předběhnout. S uspokojením pravidelně sledujeme růst parametrů hodnotících vědu a výzkum nebo se těšíme ze zlepšujících se pozic univerzity v nejrůznějších srovnávacích žebříčcích. Univerzita Palackého je také velkým a nenahraditelným … Pokračovat ve čtení „Jak dopadá Univerzita Palackého ve srovnání s Univerzitou Karlovou?“

CATRIN apod. – Kde jsou ti lidé?

/DALIBOR ŠTYS/ Nedávno jsem měl příležitost se sejít s bývalými kolegyněmi ze sekce EU a ESIF Ministerstva školství. Mimo jiné jsme probírali, co bude s infrastrukturami VaVpI po skončení doby udržitelnosti. Závěr je ovšem známý: Nic nebrání je prodat nebo úplně změnit jejich účel.  Neboli nic nebrání tomu, aby se struktury regulérně rozpustily do svých mateřských fakult a jejich zaměstnanci se … Pokračovat ve čtení „CATRIN apod. – Kde jsou ti lidé?“

Like a hurricane

/MICHAL BOTUR/ Před říjnovým zasedáním Akademického senátu Univerzity Palackého se znova na naše stoly přiřítil další návrh na zřízení vysokoškolského ústavu, tentokrát přiléhavě pojmenován po jednom z nejničivějších hurikánů CATRIN. New Orleans se z pustošení plně nevzpamatoval dodnes. Také nový univerzitní ústav má fakultám odnést majetek, lidi, prostředky, příležitosti i celé budovy „Like a hurricane“.  Téměř přesně před rokem … Pokračovat ve čtení „Like a hurricane“

Co bude s dŽurnálem?

/MICHAL BOTUR/ Minulý týden zprovoznilo vedení Univerzity Palackého dlouho ohlašovanou UPreflexi 2.0, vnitřní diskuzní platformu, na kterou každý zaměstnanec univerzity může po přihlášení přispívat dle svého uvážení. Systém navíc nabízí diskuzi pod články a Petr Bilík přislíbil, že u relevantních podnětů se bude pokoušet získat reakci dotčených osob. Spolu s novým newsletterem a blogem rektora … Pokračovat ve čtení „Co bude s dŽurnálem?“

Jak se píše fantastika aneb správný klíč

/INGEBORG FIALOVÁ/ Základem fantastické/fikcionální literatury často bývá nějaká hra s časovou osou, s časovou posloupností: buď se posune skokově kupředu – pak jsme v žánru sci-fi či utopie/antiutopie – nebo dozadu – pak je to žánr historického románu či povídky – nebo se časová osa zašmodrchá tak, že čtenář mnohdy neví, v které časové rovině se jeho hrdina právě … Pokračovat ve čtení „Jak se píše fantastika aneb správný klíč“