Dekameron: Koronalismy

/JIŘÍ FIALA/

Kolem roku 2008 začal novinář Martin Kavka shromažďovat výrazy, jež ho zaujaly nejen svou novostí, ale také jazykovou kreativitou a neuvadajícím smyslem pro humor jejich neznámých původců – nikoli tedy veškeré neologismy (nové lexémy) či okazionalismy (příležitostně vzniklé lexémy), ale i slangová či regionální slova a slovní spojení, jež dokládají obdivuhodnou invenci uživatelů i uživatelek češtiny.  To byl základ projektu Čeština 2.0,  jemuž jsou nyní věnovány webové stránky https://cestina20.cz/ a  na němž se podílejí kromě Kavkovy manželky Alice a lexikografa Michala Škrabala všichni, kteří na dotyčné webové stránky zašlou neobvyklou slovní kreaci, kterou považují za hodnou pozoru, připojí její definici a případně i příklad jejího užití. Po posouzení příspěvku k Češtině 2.0 výše uvedenou trojicí je pak o tuto slovní kreaci Čeština 2.0obohacena. Úspěch projektu dokládá knižní publikace Hacknutá čeština z roku 2018, jakož i stejnojmenný televizní pořad (32 dílů), dostupný na internetu –https://www.televizeseznam.cz/porad/hacknuta-cestina. Je poněkud zvláštní, že Čeština 2.0neobsahuje ani substantivum „hacker(ka),“ ani adjektivum „hacknutý(á),“ ba ani sloveso „hacknout“ – patrně proto, že jde o neologismy, jichž se již naše mateřština do svého skonání nezbaví, aniž by je dokázala nahradit ekvivalenty ryze českými (pro individua nevládnoucí angličtinou podotýkám, že sloveso „to hack“ znamená původně „sekat, posekat, prosekat“ apod.).

K dnešnímu dni obsahuje tento „neortodoxní slovník češtiny“ celkem 17 743 slov, a musím se pochlubit, že sám jsem některými výrazy k tomuto slovníku přispěl – jsou to např. v abecedním pořadí slova „bordelmamá,“ „capina“, „cukrblik“, „erosenka“, „hanbinec“, „hatlapatla“, „hovadoid“, „investigativec“, „kurviště“, „lempl“, „mazlíčkář“, „registráč“, „šlamperaj“, „tlustodýně“ či „zloprcek“. Aktuálně usiluji o zařazení lexémů „koronalogismus“ a „fanf(e)rlinka“ do databáze Čeština 2.0.

Pandemie způsobená koronavirem způsobila, že byla v kraťoučké době infikována i naše mateřština množsvím okazionalismů, jež se doufejme nepromění v neologismy natrvalo obohacujícími českou slovní zásobu, i když bychom si převelice přáli, aby řečená pandemie a stejně tak koronalogismy byly záležitostmi efemérními.

Leč pohlédněme, jaké koronalogismy nabízí čeština 2.0, popřípadě i jiné zdroje, a to opět v abecedním pořadí:

bezrouškař(ka) – individuum porušující povinnost nosit na veřejnosti roušku během koronavirové pandemie 

Coronatrina– doposud nezřízený excelentní vědecký ústav při Univerzitě Palackého v Olomouci, zabývající se příčinami a důsledky koronamie (viz níže) v globálním měřítku z hlediska věd lékařských, přírodních, technických  i humanitních    

covidiot 1. člověk, který ignoruje udržování bezpečného odstupu během koronavirové pandemie, podle názvu nemoci Covid-19; 2. člověk hromadící  trvanlivé potraviny, toaletní papír a další zásoby v očekávání konce světa následkem koronavirové pandemie 

čumáčník – obličejová rouška

čus virus – pozdrav v dobách koronavirové pandemie

dabovat roušku – sdělovat okolí, co se děje pod mou rouškou (např. směju se, šklebím se, vyplazuju jazyk)

divok – pacient pozitivně testovaný na koronavirus; podle názvu nemoci Covid-19, psaného pozpátku

ekoronomika – ekonomika silně zasažená koronavirovou pandemií

haranténa – nucený pobyt dětí doma po uzavření škol kvůli koronaviru (též parchanténa)

chrchelné prázdniny – nečekané uzavření veškerých školních zařízení kvůli šíření koronaviru

jít na Čaputovou – barevně, stylově sladit obličejovou roušku s outfitem během koronavirové epidemie; podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové (https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/rouskove-kralovny-aneb-kdo-si-osvojil-noseni-rousek-na-jednicku-40317876)

kolonavirus – rozrůstající se kolony na dálnicích kvůli uzavřeným hranicím

kontravirus – alkohol užívaný v pravidelných malých dávkách jako opatření proti koronaviru

koro nekoro – za každou cenu

koronáda – místo, kam obyvatelé města chodí na zdravotní procházky během koronavirové karantény (korantény)

koronagrant – bohatě financovaný grant získaný pracovníky Coronatriny (viz výše) na  výzkum koronaviru, jím způsobeným škodám ve všech oblastech lidské existence a na excelentní projekt vedoucí k objevu účinné koronavakcíny (viz níže)   

koronaid(ka) – 1. přenašeč(ka) koronaviru; pacient(ka) trpící infekcí koronavirem 

koronaidiot – člověk ignorující doporučení a nařízení v době koronavirové pandemie

koronakrize – všeobecná světová krize způsobená koronavirem

koronalog – vědec bádající v oblasti koronalogie (viz níže)

koronalogie – věda o koronaviru

koronaložka – vědkyně bádající v oblasti koronalogie 

koronalypsa – apokalypsa způsobená koronavirem 

koronamie – koronavirová pandemie 

koronamóda – stylová rouška jako módní doplněk v době koronamie (viz výše)

koronanosič(ka) – přenašeč(ka) koronaviru

koronapanika – celosvětová panika způsobená pandemií koronaviru 

koronarektor(ka) – rektor(ka) vysoké školy čelící pandemii koronaviru, obdobně koronaprorektor(ka), v případě fakulty koronaděkan(ka), koronaproděkan(ka)

koronář – zdravotník pečující o nakažené koronavirem

koronářka – zdravotnice pečující o nakažené koronavirem

koronašmejd – podvodný prodejce vydělávající na koronapanice (viz výše) 

koronatest – test na přítomnost koronaviru v lidském organismu

koroňátko  – 1. dítě narozené v době pandemie koronaviru; 2.  dítě počaté v době koronavirové karantény

koronátor – 1. osoba korunující (též koronující) panovníka během korunovace; 2. zařízení pro obrábění koronováním (nízkoteplotním výbojem – koronou); 3. vládní úředník zabývající se ovlivňováním procesu koronování, též koronovace

koronatoř – laboratoř zkoumající biologický materiál odebran obyvatelstvu za účelem prokázání, nebo neprokázání přítomnosti koronaviru v tomto materiálu

koronavakcína – již na lidských dobrovolnících testovaná vakcína na koronavirus

koronavejrat – dívat se zpoza povinné roušky na svět zasažený koronavirovým šílenstvím

koronavirál – mohutně sdílený příspěvek na sockách týkající se koronaviru

koroncert – koncert vysílaný prostřednictvím sociálních sítí v době zákazu veřejných akcí během koronavirové epidemie

koroner – ohledavač zemřelých nejen následkem koronavirové infekce

koronews – denní zpravodajství o koronaviru

koroniál – 1. dítě počaté v době omezení pohybu v rámci koronavirové nákazy;  2. obchod s ochrannými maskami, respirátory, rouškami a dalším vybavením proti koronaviru; 3. menší obchod s potravinami a věcmi denní potřeby, který jako jeden z mála mohl být otevřený během koronavirové pandemie;

koronovace – 1.  obrábění nízkoteplotním výbojem (koronou), 2. proces zamoření obyvatelstva koronavirem 

koronovační klenoty – roušky a respirátory jako ochranné pomůcky před koronavirem

koronování – 1.  obrábění nízkoteplotním výbojem (koronou), 2. proces zamoření obyvatelstva koronavirem 

koronovela – nekončící zpravodajství o koronaviru

korouška – vlastnoručně vyrobená ochrana nosu a úst v době pandemie koronaviru

korovina – 1. hoax týkající se šíření koronaviru; 2. jakýkoliv krok současné vlády k potlačení koronaviru, příp. prohlášení vlády či Andreje Babiše ke koronavirové nákaze

ksichtenka – obličejová (ksichtová) rouška, na rozdíl od bederní roušky v době koronapandemie povinně nošená s výjimkou vlastní domácnosti

maskurbace – příliš časté dotýkání se nasazené respirační masky nebo roušky

mateřírouška – ochrana obličeje při koronavirové epidemii ušitá matkou

na adama – bez roušky, s odhaleným obličejem, též nahoře bez

náhubenka – obličejová rouška

náksichtník – obličejová rouška

naroušitel – člověk, který se pohybuje v době koronaviru na veřejných místech bez obličejové roušky

nemaskačenko – člověk, který si během koronakrize nezakrývá ústa a nos, když se nachází na veřejných místech

orouškovanec – muž náležitě orouškovaný (s nasazenou obličejovou ochranou – rouškou)

orouškovanče – dítě náležitě orouškované (s řádně nasazenou obličejovou ochranou – rouškou)

orouškovanka – žena náležitě orouškovaná (s řádně nasazenou obličejovou ochranou – rouškou)

pandamie – pandemie koronaviru šířící se z Číny

pandemagog – papaláš zneužívající paniky okolo pandemie koronaviru k dosažení politických cílů

poviražení – oslava po vyléčení koronavirové infekce

rouškař(ka) – 1.domácký šič (domácká šička) roušek;2. individuum nosící roušku;3. pracovník určený ke kontrole bezrouškařů a bezrouškařek (viz výše, např. u vstupu do obchodu)

rouškonoš(ka) – individuum s nasazenou obličejovou rouškou

rouškosmetika – kosmetika pro ženy při nošení roušky, tj. Indulona či Nivea, vše ostatní je zbytečné

rouškošič(ka) – 1.domácký šič (domácká šička) obličejových, při výskytu potřeby i bederních roušek

slinták – obličejová rouška, ústenka

šopokalypsa – prázdné regály v supermarketech kvůli nákupní horečce a strachu z nedostatku zboží kvůli koronavirové epidemii

teskoroňák – člověk, který během koronavirové epidemie nakupuje v Tesku velké zásoby potravin a dalšího zboží

tryskáčový mor – přenosná nemoc, rychle se šířící kvůli snadnému cestování po celém světě

uprchrchlík – imigrant s koronavirem, největší postrach české populace

virokracie – soubor vládních opatření přijatých s cílem zabránit pandemii koronaviru

virozvěst – člověk, který předpovídal koronavirovou pandemii

viruprostý – nenakažený koronavirem (covid-19), případně jinou virovou infekcí

viruspárty – párty v době koronavirové karantény, případně spojená se šířením nákazy

vozit roušku – nosit roušku jak v prostředcích veřejné dopravy, tak především během jízdy s někým dalším v osobním automobilu (ať už jako řidič, nebo jako spolujezdec)

wuchanvir – koronavirus (Covid-19); podle čínského města Wu-chan, odkud se choroba způsobená koronavirem začala šířit

žíznivé okno – provizorní výčep zřízený kvůli opatření proti šíření koronaviru

Tolik zatím mohu prezentovat koronalogismů – kdybyste, milé čtenářky a milí čtenáři Diskuzního žurnálu (alias žUmPálu), narazili na nějaké další, zašlete mi je prosím na e-mailovou adresu jiri. fiala@upol.cz a já je promptně postoupím webu čeština 2.0.