Povzdech a doporučení stárnoucího technokrata

/LUBOMÍR DVOŘÁK/

Situaci na kdysi mé universitě sleduji už jen z dálky a s jistou mírou nostalgie a je mi z ní zle, zle od žaludku, ale hlavně od srdce. Kam jsi se UP dostala v posledních týdnech, měsících, letech? Nechápu, kde se mezi lidmi vzdělanými, kteří v životě již něco dokázali, kteří vychovávají mladou inteligenci, vzalo tolik zloby, nenávisti, neférovosti, jednání na hraně zákona, etiky a slušnosti. A to všechno hlavně kvůli dnes již proklatě zprofanovanému VŠÚ. Zprofanovanému až tak, že dokonce ani pan rektor, sám jeho propagátor, nepovažuje za nutné se o něm zmínit v úvaze o cílech svého působení na UP v roce 2020!

Copak zodpovědní nevidí, že je nejvyšší čas vypustit z hlav myšlenky na CATRIN, které již napáchaly pro UP těžce napravitelné škody? Ti, kdo mají za UP zodpovědnost by měli v sobě najít dost statečnosti a situaci řešit. Nebo uvolnit svá místa těm, kteří budou ochotni se řešení ujmout. Universita má nástroje i k řešení složitých situací, k nimž ta nynější patří! Mnoho zdaru!!